Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personer, trender och politik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personer, trender och politik"— Presentationens avskrift:

1 Personer, trender och politik

2 Medborgarrättsrörelsen
arbetar för likaberättigande för svarta sedan början av 1900-talet efter att segregationslagar införts i hela södern, sanktionerade genom Högsta domstolens "åtskild men lika"-beslut 1954 olagligförklarades rasåtskillnad inom skolväsendet Störst effekt fick man dock i slutet av talet och början av 1960-talet företrädda av ledare som Martin Luther King. Rörelsen (NAACP) var nu mer radikal, men baserad på ickevåldsprinciper. Metoder: sit-ins och protestmarscher

3 Utveckling I kölvattnet av medborgarrättsrörelsen dök mer radikala rörelser upp som fokuserade på andra saker än endast de legala (t.ex. ekonomiska missförhållanden) Black Power blir ett starkt slagord, och många organisationer tar avstånd från ickevåldsprincipen och förordar nu självförsvar. Andra rörelser: Black Panther Party & Nation of Islam Vid sidan av Marin Luther King blir Malcolm X den store talesmannen.

4 Protestmusik Musik med politiskt budskap som protesterar mot den politiska makten i samhället. Stark rörelse under 60- och 70-talen. Kulminerade i och med kriget i Vietnam. Bob Dylans ”Blowin’ in the wind” blir som ett ledmotiv för tiden. Jimi Hendrix blir också galjonsfigur. Nya ungdomsrörelser blir betydande för utvecklingen. Hippierörelsen med ”Flower Power” (jämför Black Power) ”make love, not war”. Detta var en drogliberal ungdomsrörelse med ett starkt freds- och kärleksbudskap. Festivalen i Woodstock (augusti 1969) blev en av rockhistoriens mest omtalade happenings. Här kulminerade det sena talets expansiva ungdomskultur med sin blandning av rock, revolt, kärlek och droger.

5 De första tonåringarna!
Stark tillväxt efter WWII (1950-talet) skapade nya former för familjelivet. Ungdomar gick i skolan längre och behövde inte arbeta för familjens överlevnad. Ungdomar fick FRITID. Dessutom fick ungdomarna pengar – ny målgrupp för företag! Musik, kläder, mat, tidningar, radio- och TV-program etc. Stora tonårsidoler blir Elvis Presley och Tommy Steele. Ungdomars tendens att revoltera uppmärksammas, och diskuteras än idag…

6 60-talet, pop och mods 60-talet såg födelsen av en ”ny” musikgenre, popen, som var en något snällare variant av 50-talets rockmusik. The Beatles och The Rolling Stones tog över efter Elvis och fortsatte kampen mot det etablerade samhället. I spåren av den goda ekonomin etablerades en ny ungdomskultur i form av ”mods”. De utmärkte sig genom provocerande uppträdande, utmanande klädsel och en bohemisk livsstil. Modsen samlade stora ungdomsgrupper i Sverige och kom att symbolisera den tidens ungdomsproblem. Fenomenet var internationellt, och förebilderna hämtades från den brittiska modsrörelsen och den framväxande popvågen

7 70-tal och punk Årtiondets ekonomiska nedgång medförde självklart protester även från ungas sida. Från mitten av 70-talet spreds med enorm hastighet ”punken” runt världen. Den aggressiva musiken och texterna riktade sig mot såväl det musikaliska som det samhälleliga etablissemanget. Målade och nitdekorerade svarta skinnjackor, sönderrivna kläder, extrema, färgade frisyrer och säkerhetsnålar stuckna genom olika kroppsdelar hörde till de yttre attributen Rörelsen kommersialiserades snabbt och hade spelat ut sin roll i början av 1980-talet

8 80-talets urbana ungdomskultur
Under 70- och 80-talen började en alltmer utåtriktad ungdomskultur växa fram i de amerikanska storstädernas förorter, ”ghetton”. Det var framförallt unga svarta och latinamerikanska män som genom musiken pekade på saker som de såg som problem i samhället. Som så många gånger tidigare ses här en konflikt mellan det etablerade och det perifera. Genomslagskraften hos unga i liknande områden i övriga världen har varit enorm. Liksom tidigare har också kommersialiseringen av denna kultur varit omfattande.

9 80- och 90-talens rockkultur
Hårdrockens texter, visuella image och ideologi har ofta kritiserats. Artister knyter ofta an, både i texter, visuell presentation och i t.ex. namn, till bl.a. science fiction, mystik, ockultism och medeltid. Den minoritet av artister som ägnar sig åt satanism har tidvis gett all hårdrock dåligt renommé Mycket av genrens ideologi speglar ett utanförskap och avståndstagande från det etablerade. Ämnen som kärlek och romantik, vanliga inom rocken och populärmusiken i övrigt, tillhör sällsyntheterna

10 McCarthyism / kommunistskräck
1940 antog Kongressen en lag som gjorde det förbjudet för någon att på något sätt försöka omkullkasta den sittande regeringen. Detta var direkt riktat mot det amerikanska kommunistiska partiet. Ledde till en häxjakt på människor som ansågs kunna vara risker för samhället och många hittades i Hollywood. Joseph McCarthy, senator från Wisconsin, blev drivande i denna ”häxprocess”. Till hjälp hade han den dåvarande FBI chefen J. Edgar Hoover, som också försåg McCarthy med information kring misstänkta personer. McCarthys aktiviteter, med senatorsutfrågningar mm, pågick f om 1950 – President Eisenhower satte stopp för det hela.

11 Välfärdsstaten Nationalstat där det offentliga ansvaret för medborgarnas välfärd är omfattande Välfärdsstaten omfördelar resurser mellan livets olika skeden och från rika till fattiga

12 Den svenska modellen : ett sätt att framhäva att Sverige avviker från andra i-länder med avseende på ekonomi, institutioner, politik och ideologi. En svensk medelväg mellan kapitalism och socialism Symboliseras av Saltsjöbadsavtalet 1938 och övergången till centrala löneförhandlingar under 1950-talet Har kommit att kallas ”Folkhemmet”. (Myntat av Per Albin Hansson)

13


Ladda ner ppt "Personer, trender och politik"

Liknande presentationer


Google-annonser