Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kausalitet Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband. Vad är en orsak? Vad är ett kausalt förhållande? Enligt Hume kan man inte av erfarenhet veta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kausalitet Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband. Vad är en orsak? Vad är ett kausalt förhållande? Enligt Hume kan man inte av erfarenhet veta."— Presentationens avskrift:

1 Kausalitet Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband. Vad är en orsak? Vad är ett kausalt förhållande? Enligt Hume kan man inte av erfarenhet veta att en kausal relation föreligger. En orsak är en nödvändig del av ett komplex av villkor, vilka tillsammans är tillräckliga för verkan.

2 Med orsak syftar man sällan på självklara nödvändiga villkor: Tillgången på syre anges sällan som en orsak till en brand. Tyngdkraften anges inte som orsak till att ett flygplan störtat.

3 Kausalitet och sannolikhet Förorsakar tobaksrökning (enskillda fall av) lungcanser? Förorsakar kärnkraftverk canser?

4 Korrelation melan två fenomen kan förorsakas eller förklaras av en gemensam orsak eller betingelser som gynnar båda fenomenen.

5

6 John Stuart Mills (1773-1836) regler för orsaksforskning fyra induktiva metoder

7 differensmetoden Om ett fall, varvid det fenomen, som skall undersökas, inträder, och ett fall, varvid det icke inträder, ha alla omständigheter med undantag av en enda gemensamma, i det att denna blott är för handen i det förstnämnda fallet, så är denna omständighet, med avseende varpå de båda fallen skilja sig från varandra, verkan eller orsak eller en oumbärlig del av orsaken till fenomenet i fråga. A, B, C, D, E, F  V B, C, D, E, F   V

8 överensstämmelsemetoden Om två eller flera fall av det fenomen, som skall undersökas, blott ha en omständighet gemensam, så är denna omständighet, vari samtliga fallen överensstämmer, orsaken (eller följden) till det givna fenomenet. A B C D E F 1 x x x x x 2 x x x x x 3 x x x x x 4 x x x x x 5 x x x x x

9 restmetoden Om man i ett fenomen ser bort från de moment, som man genom föregående induktioner vet vara följder av vissa omständigheter, så är resten av fenomenet följd av den eller de återstående omständigheterna.

10 variationsmetoden Varje fenomen, som på visst sätt förändras, så ofta som ett visst annat fenomen förändras, är antingen orsak till eller verkan av detta fenomen eller står på annat sätt därmed i orsakssammanhang. A, B, C  V 2A, B, C  2V 3A, B, C  3V

11 Förklaringar orsaksförklaringar (kausala förklaringar) - betéenden har orsaker ändamålsförklaringar (teleologiska förklaringar) - handlingar har syften

12 teorier beskrivande förklarande

13 Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi. Wilhelm Dilthey ”Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir.„

14 Thomas Kuhn (1922-1996) fysiker, vetenskapshistoriker historiskt och sociologiskt perspektiv tog inflytande av Ludwik Flecks idéer om tankestil och tankekollektiv The Structure of Scientific Revolutions, 1962

15 vetenslaplig revolution paradigm - teoretiskt ramverk - mönstergillt exempel


Ladda ner ppt "Kausalitet Teorier och hypoteser gäller ofta orsakssamband. Vad är en orsak? Vad är ett kausalt förhållande? Enligt Hume kan man inte av erfarenhet veta."

Liknande presentationer


Google-annonser