Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhism Buddhas lära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhism Buddhas lära."— Presentationens avskrift:

1 Buddhism Buddhas lära

2 De tre juvelerna Jag tar min tillflykt till Buddha
Jag tar min tillflykt till läran Jag tar min tillflykt till församlingen

3 Legenden Siddharta Gautamas uppväxt, ett liv i överflöd
Tre möten: åldrande, sjukdom & död Sökaren Siddharta Buddha - den upplyste. Nådde det stora ljuset Buddha - läraren. Ägnade resten av sitt liv åt att föra sin insikt vidare. Fundera på: Kan något vara gudomligt utan en Gud? Vad i människans inre kan leda till det eviga?

4 Dukkha Betyder lidande, smärta, obehag, disharmoni
Livet är dukkha, det är obeständigt, osäkert och ger ingen varaktig ro. Ändå har människan begär efter livet och dess tillbehör Så länge begäret finns tvingas människan hänga fast vid livet.

5 De 4 ädla sanningarna Sanningen om dukkha. Allt är lidande eftersom allt är förgängligt. Sanningen om dukkhas orsak. Lidandet uppkommer ur begäret. Begäret efter förgängliga ting. Sanningen om dukkhas upphävande. Lidandet upphör när begäret utplånas. Sanningen om vägen till dukkhas upphävande. Följ den åttafaldiga vägen. Leder till frigörelse från samsara.

6 Karma Buddha förnekar Vedas(Upanishadernas) lära om själens samhörighet med det högsta gudomliga Brahman Det som tvingar en varelse att återfödas är karman Karman är opersonlig

7 Den åttafaldiga vägen 1. Rätt förståelse (samma ditthi)
Kunskap om de Fyra Ädla Sanningarna: a) den Ädla Sanningen om lidandet b) den Ädla Sanningen om lidandets uppkomst c) den Ädla Sanningen om lidandets upphörande d) den Ädla Sanningen om Vägen som leder till lidandets upphörande 2. Rätt tanke (samma sankappa) Förståelse om frihet från a) fasthållande av begär b) hat c) ondska 3. Rätt tal (samma vaca) Avstå från lögner förtal hårda ord tanklöst pladder 4. Rätt handlande (samma kammanta) Avhålla sig från att döda stjäla missbruka sexualiteten 5. Rätt livsföring (samma ajiva) Avhålla sig från att ha verksamhet med a) vapen b) människor (slaveri, prostitution etc) c) kött (föda upp djur för slakt) d) berusningsmedel e) gifter Rätt strävan (samma vayama) a) att inte hålla fast det onda som redan uppstått b) att hindra uppkomst av det onda som inte uppstått c) att utveckla det goda som inte uppstått d) att gynna det goda som redan har uppstått 7. Rätt uppmärksamhet  (samma sati) Uppmärksamhet i fråga om a) kropp b) känslor c) mentala företeelser d) idéer, tankar, uppfattningar och företeelser (dhamma) 8. Rätt koncentration (samma samadhi) Klar uppmärksamhet på sinnet

8 Nirvana Att vara fri från: - allt som binder - alla begär - allt hat
- all okunnighet - återfödelsens kretslopp MÄNNISKORNAS  VÄRLDAR Att födas och återfödas som människa är det det bästa som kan hända en varelse. Det är bara i människovärlden som de mest gynnsamma villkoren för befrielse finns. De lägre världarna svämmar över av lidande och i de högre är tillfredsställelsen och njutningen så oföränderlig att det knappt sporrar till att praktisera Dhamma. Vi skall vara tacksamma för att vi lever som människor, särskilt om vi fötts med tillräcklig förmåga att lyssna till och förstå Dhamma. Vi bör tänka på de olika svåra förhållandena i samsara- hjulet, så vi inte slösar bort denna sällsynta möjlighet vi har som människor.

9 Moralregler Lekmän - inte döda - inte stjäla
- inte ha sex utanför äktenskapet - inte ljuga - inte använda droger Ett steg mot munklivet - Ät ej efter 12 på dagen - Avstå från dans, musik och underhållning - Avstå från smycken och parfym

10 Olika riktningar

11 Mahayana Den stora vagnen
Alla kan uppnå Nirvana, flera vägar till befrilse, hjälp finns att få... buddhor och boddhisattvor, ex Amithaba Buddha, Dalai Lama Idealet är Boddhisattva, varför? Gudstjänstliv etc

12 Theravada Den lilla vagnen
Bara munkar kan ingå i Nirvana, fåtal lekmän har tid och möjlighet... Idealet är en Arhat - en upplyst. De tre korgarna - tal från Buddha och klosterregler

13 Viktiga skillnader Buddha - människa eller Gud
Religiösa ideal - Arhat eller bodhisattva Nirvana - Tillstånd eller paradis Hur nå befrielse - På egen hand eller med hjälp


Ladda ner ppt "Buddhism Buddhas lära."

Liknande presentationer


Google-annonser