Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distriktskonferens Svenska Danssportförbundet Ett framtidsarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distriktskonferens Svenska Danssportförbundet Ett framtidsarbete."— Presentationens avskrift:

1 Distriktskonferens Svenska Danssportförbundet Ett framtidsarbete

2

3 Värdegrunden uttrycker de värderingar som styr hur en organisation ska förhålla sig till sitt uppdrag och till varandra inom organisationen.

4 Värdegrund Glädje Engagemang Öppenhet

5 En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd för en organisation.
Visionen beskriver organisationens drömmar på ett begripligt och lättförmedlat sätt.

6 Vision för danssportförbundet
DSF - För all tävlings- och motionsdans

7 Prioriterade områden 2009 Utbildningar DM Tips och råd om bidrag
Samordna träningsläger mm på alla plan Bollplank Bevaka och påverka lokala myndigheter Samutveckling

8 Detta ska vi göra 2009 Börja med Samarbeta med föreningarna
Kommunikation Diskutera vad vår roll ska vara Kontakt med klubbar Sluta med Jaga legitimitet (från förbundet) – ska vara självklart Att uppfinna hjulet på nytt Att vara osynliga och passiva Utveckla Rekrytering Samarbete och konferenser med SDF/SISU/DSF Kommunikation, besöka föreningar och vara väl förberedda Instruktörer för tränare Levandehålla Kompetens och engagemang Utbildning och DM

9 Transformationskarta per landslag
2010 2011 2012 2013 Distrikten – DSF:s stora tillgång 60 % av behovet av instruktö rsutbilda re 80 % av behovet av instruktörsutbildare 100 % av behovet av instruktörsutbildare Vi genomför alla utbildningar som föreningarna efterfrågar Transformationskarta per landslag Alla föreningsstyrelser har gått IFL grund Uppdatera material och ta fram nya Tre utbildningar genomförs (feb, jun, okt) – 80 % av styrelserna utbildade Distriktets alla föreningar deltar i DM (alla discipliner) Infobank Uppdatera material Vi är en självklar del av föreningarnas utvecklingsarbete Alla klubbar har upp- daterade hemsidor Tre utbildningar genomförs (feb, jun, okt)– 40 % av styrelserna utbildade 80 % deltar i DM Kartläggning Utbildning 80 % deltar i KM Info till föreningarna Linedance – tävling DM Kommunikationen fungerar jättebra mellan IF-SDF-SF Vi stöttar 70 % av föreningarna i deras utvecklingsarbete Valberedningen erbjuder utbildningen till nya ledamöter 70 % deltar i DM 65 % deltar i KM Vi tillgodoser klubbarnas behov av utveckling Linedance – tävling KM Klubbarna söker information på distriktets hemsida 60 % deltar i DM Mentorsprogram Vi stöttar 50 % av föreningarna i deras utvecklingsarbete Enhetlig mailstruktur och mailinglistor byggda på funktion i klubb och distrikt 50 % deltar i KM Samarbete med SISU Utveckla en resursbank Linedance - uppvisning Annonsering Klubbarna kommunicerar sina utvecklingsbehov med distrikten Rekryteringstävlingar + 10 %/år Kursledarkurser Det finns en teknisk plattform som stödjer mailkopplingen och utbytet av information mellan klubb, distrikt och förbund ”Prova på” Tävling Faddersystem där styrelseledamöterna i distriktet har kontakt med ett antal klubbar Uppvisningar Utbildning GK, TO, SEK - utbildningsbank Partränarkurser Utbildningar i utbildningslära och pedagogik Alla distrikt har en uppdaterad hemsida för information och kommunikation Distrikten ska vara utbildade i de stöd som föreningarna kan nyttja Utbilda alla klubbar om distriktet Utveckling Information och kommunikation

10 Offensivt styrelsearbete
Peter Olsen

11 Väggar som talar Vad har ni ärvt av tidigare styrelser i form av värderingar, arbetssätt och traditioner? Vilka av dessa är bra att behålla, vilka skulle vara bra att göra sig av med? Vad skulle ni vilja att andra hade för bild av den anda och kultur som kännetecknar styrelsen? Hur länge tycker du att det är bra att arbeta i en styrelse – för kort tid, lagom, för lång tid?

12 Styrelsens balansbräda
Vad ska ni levandehålla, förvalta, genomföra och utveckla? I vilka sammanhang ska ni företräda förbundet? Hur ska det gå till, hur vill ni uppfattas och hur ska det synas? Vad tycker du att ni borde ägna mest energi och engagemang åt? Vad tror du att medlemmarna (föreningarna) förväntar sig att styrelsen ägnar mest energi och engagemang åt? Vad tycker medlemmarna – vad får styrelsens arbete för omdömen? Ris och ros? Hur fördelar ni tiden på era styrelsemöten när det gäller frågor på den strategiska, taktiska och operativa nivån? Är ni nöjda över den fördelningen? Vad tror ni att medlemmarna förväntar sig att styrelsen ägnar mest energi och engagemang åt? Hur skulle ni kunna göra för att oftare ägna er åt ”rätt” typ av frågor?

13 Styrelsen - ett lag Tänk på några olika styrelser som du har varit med i eller fortfarande är med i. Hur har de fungerat? Vad har varit bra respektive mindre bra? Hur kan gruppens utveckling ta sitt uttryck i praktiken, vilka är dina erfarenheter?

14 Möten med mening I vilken utsträckning är era möten sådana som ni vill och behöver ha? Hur kan ni undvika att deltagarna går från mötet och undrar vad det egentligen var de fattade för beslut? Hur skulle ni kunna utnyttja tiden för era möten ännu bättre?

15 Valarbetande beredning
I vilken utsträckning rekryteras nya ledamöter efter kompetens och intresse? Hur ofta behöver ni övertala, böna och be någon att ställa upp?


Ladda ner ppt "Distriktskonferens Svenska Danssportförbundet Ett framtidsarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser