Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distriktskonferens Ett framtidsarbete Svenska Danssportförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distriktskonferens Ett framtidsarbete Svenska Danssportförbundet."— Presentationens avskrift:

1 Distriktskonferens Ett framtidsarbete Svenska Danssportförbundet

2

3 Värdegrunden uttrycker de värderingar som styr hur en organisation ska förhålla sig till sitt uppdrag och till varandra inom organisationen.

4 Värdegrund Glädje Engagemang Öppenhet

5 En vision uttrycker ett framtida önskvärt tillstånd för en organisation. Visionen beskriver organisationens drömmar på ett begripligt och lättförmedlat sätt.

6 Vision för danssportförbundet DSF - För all tävlings- och motionsdans

7 Prioriterade områden 2009 Utbildningar DM Tips och råd om bidrag Samordna träningsläger mm på alla plan Bollplank Bevaka och påverka lokala myndigheter Samutveckling

8 Detta ska vi göra 2009 Börja med Samarbeta med föreningarna Kommunikation Diskutera vad vår roll ska vara Kontakt med klubbar Sluta med Jaga legitimitet (från förbundet) – ska vara självklart Att uppfinna hjulet på nytt Att vara osynliga och passiva Utveckla Rekrytering Samarbete och konferenser med SDF/SISU/DSF Kommunikation, besöka föreningar och vara väl förberedda Instruktörer för tränare Levandehålla Kompetens och engagemang Utbildning och DM

9 2015-03-29 Transformationskarta per landslag 2010201120122013 nUppdatera material nKartläggning nVi tillgodoser klubbarnas behov av utveckling nUtbilda alla klubbar om distriktet n”Prova på” nRekryteringstävlingar + 10 %/år n100 % av behovet av instruktörsutbildare nValberedningen erbjuder utbildningen till nya ledamöter nUtbildningar i utbildningslära och pedagogik nFaddersystem där styrelseledamöterna i distriktet har kontakt med ett antal klubbar nKlubbarna kommunicerar sina utvecklingsbehov med distrikten nDet finns en teknisk plattform som stödjer mailkopplingen och utbytet av information mellan klubb, distrikt och förbund nTre utbildningar genomförs (feb, jun, okt) – 80 % av styrelserna utbildade nAlla distrikt har en uppdaterad hemsida för information och kommunikation n80 % deltar i DM nEnhetlig mailstruktur och mailinglistor byggda på funktion i klubb och distrikt nAlla klubbar har upp- daterade hemsidor nKlubbarna söker information på distriktets hemsida nAlla föreningsstyrelser har gått IFL grund nInfo till föreningarna nDistriktets alla föreningar deltar i DM (alla discipliner) nInfobank nVi genomför alla utbildningar som föreningarna efterfrågar n Kommunikationen fungerar jättebra mellan IF-SDF-SF Distrikten – DSF:s stora tillgång nMentorsprogram nDistrikten ska vara utbildade i de stöd som föreningarna kan nyttja nUtveckla en resursbank nSamarbete med SISU nUtbildning GK, TO, SEK - utbildningsbank nVi stöttar 70 % av föreningarna i deras utvecklingsarbete nVi är en självklar del av föreningarnas utvecklingsarbete Utbildning Tävling UtvecklingInformation och kommunikation nLinedance - uppvisning nTre utbildningar genomförs (feb, jun, okt)– 40 % av styrelserna utbildade n80 % av behovet av instruktörsutbildare n60 % av behovet av instruktö rsutbilda re nUppdatera material och ta fram nya n70 % deltar i DM n60 % deltar i DM n80 % deltar i KM n65 % deltar i KM n50 % deltar i KM nLinedance – tävling KM nLinedance – tävling DM nAnnonsering nUppvisningar nKursledarkurser nPartränarkurser nVi stöttar 50 % av föreningarna i deras utvecklingsarbete

10 Offensivt styrelsearbete Peter Olsen

11 Väggar som talar Vad har ni ärvt av tidigare styrelser i form av värderingar, arbetssätt och traditioner? Vilka av dessa är bra att behålla, vilka skulle vara bra att göra sig av med? Vad skulle ni vilja att andra hade för bild av den anda och kultur som kännetecknar styrelsen? Hur länge tycker du att det är bra att arbeta i en styrelse – för kort tid, lagom, för lång tid?

12 Styrelsens balansbräda Vad ska ni levandehålla, förvalta, genomföra och utveckla? I vilka sammanhang ska ni företräda förbundet? Hur ska det gå till, hur vill ni uppfattas och hur ska det synas? Vad tycker du att ni borde ägna mest energi och engagemang åt? Vad tror du att medlemmarna (föreningarna) förväntar sig att styrelsen ägnar mest energi och engagemang åt? Vad tycker medlemmarna – vad får styrelsens arbete för omdömen? Ris och ros? Hur fördelar ni tiden på era styrelsemöten när det gäller frågor på den strategiska, taktiska och operativa nivån? Är ni nöjda över den fördelningen? Vad tror ni att medlemmarna förväntar sig att styrelsen ägnar mest energi och engagemang åt? Hur skulle ni kunna göra för att oftare ägna er åt ”rätt” typ av frågor?

13 Styrelsen - ett lag Tänk på några olika styrelser som du har varit med i eller fortfarande är med i. Hur har de fungerat? Vad har varit bra respektive mindre bra? Hur kan gruppens utveckling ta sitt uttryck i praktiken, vilka är dina erfarenheter?

14 Möten med mening I vilken utsträckning är era möten sådana som ni vill och behöver ha? Hur kan ni undvika att deltagarna går från mötet och undrar vad det egentligen var de fattade för beslut? Hur skulle ni kunna utnyttja tiden för era möten ännu bättre?

15 Valarbetande beredning I vilken utsträckning rekryteras nya ledamöter efter kompetens och intresse? Hur ofta behöver ni övertala, böna och be någon att ställa upp?


Ladda ner ppt "Distriktskonferens Ett framtidsarbete Svenska Danssportförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser