Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interaction Design Karin Andersson Niklas Kihl-Forsberg Stefan Norberg Oskar Wenneling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interaction Design Karin Andersson Niklas Kihl-Forsberg Stefan Norberg Oskar Wenneling."— Presentationens avskrift:

1 Interaction Design Karin Andersson Niklas Kihl-Forsberg Stefan Norberg Oskar Wenneling

2 Innehåll Resultat Metodarbete Lärdomar

3 Resultat Monokrom 94 × 96 pixlar

4 Resultat

5

6

7

8

9

10

11 Hur funkar det? –Vi har delat upp färddatorns funktioner i subgrupper för att ge användaren en bra överblick –När man vrider på vridhjulet så kommer färddatorn upp i den vänstra displayen All information som vanligtvis visas där försvinner temporärt Genom att vrida på hjulet går man igenom grupper och subgrupper När man slutar vrida är den senaste funktionen den ”valda” och står kvar i den högra displayen Den vänstra displayen återgår till normalläget

12 Resultat Fördelar med vår design: –Den är lätt att lära sig Vi har valt att bara ändra på färddatorns interaktionssätt och inte flytta/ändra annat –Innehåller bara det nödvändiga –Byggd för att inte distrahera användaren i onödan –Väldigt lättöverskådlig Förkortningarna hjälper till att visa var man är i systemet

13 Resultat Högupplöst 319 × 319 pixlar

14 Resultat

15

16 Vi har delat upp informationen i olika färgkoder: –Varningsmeddelanden: röd –Aktiv meny: grön –Passiv information: ljusblå (ser ut som vit) Tydligare grupperingar

17 Spaken Vi valde att inte ändra på spakens funktioner eller interaktionssätt –Ingen större fördel i interaktionen genom att ändra –I så fall: mer omfattande ändringar –Lång tradition inom Volvo

18 Metodarbetet DivergensTransformationKonvergens 1.Information klassifikation4. Sammanställning5. Prototyping 2.Intervjuer 3.Lo-fi skisser

19 Metodarbetet Information klassifikation –Input: färddatorns alla funktioner –Förväntad output: få en bättre överblick, hitta grupper och subgrupper –Genomförande: alla funktioner skrivna på post- it lappar; gruppering och strukturering Tid sedan start

20 Metodarbetet

21 Information klassifikation –Output: två olika sorteringar, en med ”naturliga” grupper och en efter vad vi tyckte var viktigt –Reflektioner: Metoden hjälpte oss att få en bra överblick och det var lätt att gruppera Svårigheten är fortfarande att förstå vad alla funktioner gör Naturlig och bra start

22 Metodarbetet Intervjuer –Input: färddatorns alla funktioner, vårt resultat från information klassifikation –Förväntad output: andras tankar och idéer, låta mer erfarna bilförare rangordna funktionerna –Genomförande: Semistrukturerade intervjuer där fem intervjuobjekt fick klassificera och rangordna funktioner

23 Metodarbetet Intervjuer –Output: Intervjuobjektens sorteringar, tankar och funderingar –Reflektioner: Metoden hjälpte oss att göra en ”verklighetscheck”, att se att de funderingar och åsikter också gäller andra Främst negativa aspekterna vi har fått bekräftade Bra för att vi har fått många subjektiva åsikter om färddatorn.

24 Metodarbetet Lo-fi skisser –Input: färddatorns alla funktioner, resultat från föregående metoder –Förväntad output: Olika sätt att visualisera information för att få en jämförelse av olika idéer –Genomförande: enkla skisser på papper

25 Metodarbetet

26 Lo-fi skisser –Output: enklare prototyper –Reflektioner: Bra sätt att få en känsla av hur den färdiga produkten ska se ut Bra att kunna visualisera sina tankar för andra Vi hittade gemensamma nämnare som förmedlar informationen på ett tydligt sätt

27 Metodarbetet Sammanställning (card sort) –Input: resultat från våra tre divergerande metoder –Förväntad output: semifärdiga förslag som är bedömnings- och utvecklingsbara –Genomförande: diskussion och ytterligare skissning

28 Metodarbetet Sammanställning (card sort) –Output: olika förslag på grafiska lösningar –Reflektioner: Vi kunde jämföra våra olika förslag och välja några som vi tyckte var lämpliga Om vi hade haft mer tid hade vi utvecklat varje förslag fullt ut. Nu valde vi ett, och satsade på det

29 Metodarbetet Prototyping –Input: vårt valda koncept –Förväntad output: ett färdigt designförslag –Genomförande: ett antal prototyper skapades för att testa känslan av systemet. Bara en prototyp gick vidare.

30 Metodarbetet

31 Prototyping –Output: vårt färdiga förslag –Reflektioner: Mycket lätt att se om ett förslag funkade eller ej när det väl kom in i datorn (pixel-begränsningar och menytydligheter) Scroll-hjulet användes som vridspaken för att simulera den riktiga spaken

32 Metoder igen… Metoderna ändras under tiden –Från början hade vi andra förslag, men allt eftersom arbetet framskred förstod vi att vi behövde andra metoder än de valda Varför valde vi just dessa? –Vissa metoder ”födde” andra –Input/output stämde överens


Ladda ner ppt "Interaction Design Karin Andersson Niklas Kihl-Forsberg Stefan Norberg Oskar Wenneling."

Liknande presentationer


Google-annonser