Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOI-hjulet Extern varumärkesmätning Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOI-hjulet Extern varumärkesmätning Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 BOI-hjulet Extern varumärkesmätning Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet

2 BOI-hjulet Metod

3 Populationen är allmänhet i åldrarna 18 – 50 år som antingen läst eller funderat på att läsa en konstnärliga utbildning (dvs. en utbildning inom t.ex. fri konst, design och konsthantverk, film, fotografi, musik, musikal, opera, teater eller författarutbildning) på högskole- eller universitetsnivå. Personer som anser sig vara mycket konstintresserade och har god kunskap om svensk samtidskonst har också kvalificerat sig för undersökningen. Urvalet har gjorts från CINTs konsumentpanel och består av 302 slumpmässigt utvalda personer i Sverige Insamlingsmetod webbenkät september 2011. Undersöknings- och analysmetod Kevin Lane Kellers brand equity-modell (2006).

4 BOI-hjulet Bakgrundsvariabler

5 97 % av de besvarande har läst eller funderat på att läsa en konstnärlig utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Övriga tre procent har sålunda kvalat in då de anser sig vara mycket konstintresserade och har god kunskap om svensk samtidskonst. Om de som deltagit i undersökningen

6 BOI-hjulet Spontan kännedom

7 Vilka skolor känner du till som anordnar utbildning inom design och konsthantverk på högskolenivå i Sverige?

8 Vilka skolor känner du till som anordnar utbildning inom fotografi på högskolenivå i Sverige?

9 Vilka skolor känner du till som anordnar utbildning inom filmregi och produktion på högskolenivå i Sverige?

10 Vilka skolor känner du till som anordnar utbildning inom fri konst på högskolenivå i Sverige?

11 Vilka skolor känner du till som anordnar utbildning inom musik, musikal, opera och teater på högskolenivå i Sverige?

12 Vilka skolor känner du till som anordnar författarutbildning på högskolenivå i Sverige?

13 Vilken anordnare av utbildning och forskning inom orgelmusik och orgelbyggande känner du till?

14 Vilka konstnärliga fakulteter känner du till i Sverige?

15 BOI-hjulet Hjälpt kännedom

16 Hjälpt kännedom (andel som hört talas om  känner till mycket väl)

17 Hur väl känner du till?

18 BOI-hjulet Associationer

19 Är en skola/fakultet med hög status och gott anseende? *På GoArt räknar vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i den cellen

20 Är en skola/fakultet med långa traditioner? *På GoArt räknar vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i den cellen

21 BOI-hjulet Rekommendationsgrad

22 Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera följande skolor/utbildningsanordnare till vänner, bekanta eller familj? *På GoArt räknar vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i den cellen

23 BOI-hjulet NPS Indikatorn på framtida varumärkesstyrka

24 Net Promoter Score

25 BOI-hjulet Intern varumärkesmätning Konstnärliga fakulten Göteborgs universitet

26 BOI-hjulet Metod

27 Undersökningen har genomförts på Konstnärliga fakultetens personal och studenter. Insamlingsmetoden har varit webbenkät som genomfördes i slutet på september. Antalet svarande är 24 % vilket motsvarar 407 av 1716 tillfrågade. Tre påminnelser skickades ut under fältperioden som varade under en knapp vecka, fredag till onsdag. Resultaten redovisas på enhetsnivå då nedbrytning ej är möjligt då cellerna blir för små. I de fall cellerna är små (GoArt, Litterär gestaltning, Filmhögskolan och Fakultetskansliet redovisas ej medelvärden utan median).

28 BOI-hjulet Associationer till institutionerna

29 *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

30 BOI-hjulet Associationer till Konstnärliga fakulteten

31 *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

32 BOI-hjulet Samhörighet och stolthet

33 *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

34 BOI-hjulet Rekommendationsgrad

35 Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din skola/enhet till vänner, bekanta eller familj som arbetsplats? *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

36 Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din skola/enhet till vänner, bekanta eller familj som utbildningsanordnare? *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

37 Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den konstnärliga fakulteten till vänner, bekanta eller familj som arbetsplats? *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

38 Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den konstnärliga fakulteten till vänner, bekanta eller familj som utbildningsanordnare? *Här använder vi median istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen

39 BOI-hjulet NPS Indikatorn på framtida varumärkesstyrka

40 Net Promoter Score (enhetsnivå avseende utbildning)

41 Net Promoter Score (fakultetsnivå avseende utbildning)

42 BOI-hjulet Jämförelser extern och interna mätningen

43 BOI-hjulet Jämförelse externa och interna associationer

44 X är en skola/fakultet med långa traditioner *Här använder vi median i det interna perspektivet istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen **Här använder vi median i både det interna och externa perspektivet istället för medelvärde då det är för få observationer i cellerna

45 X är en skola/fakultet med hög status och gott anseende *Här använder vi median i det interna perspektivet istället för medelvärde då det är för få observationer i cellen **Här använder vi median i både det interna och externa perspektivet istället för medelvärde då det är för få observationer i cellerna

46 BOI-hjulet Jämförelse externt och internt perspektiv gällande NPS Indikatorn

47 Net promoter score – rekommendation av enheterna/fakulteten som utbildningsanordare – externt vs internt *Snittbedömningen av konstnärliga fakulteten som utbildningsanordnare i det interna perspektivet


Ladda ner ppt "BOI-hjulet Extern varumärkesmätning Konstnärliga fakulteten Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser