Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

— Design av Samverkande System — Emergens & Spel Enkla regler ger upphov till komplexa möjligheter De flesta spel uppvisar emergent beteende Olika typer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "— Design av Samverkande System — Emergens & Spel Enkla regler ger upphov till komplexa möjligheter De flesta spel uppvisar emergent beteende Olika typer."— Presentationens avskrift:

1 — Design av Samverkande System — Emergens & Spel Enkla regler ger upphov till komplexa möjligheter De flesta spel uppvisar emergent beteende Olika typer av emergens  MUD, MMORPG, Pervasive Gaming, Simulation Games, “Modding” Games. Regler kan designas, inte spelarbeteende. Expertgrupper

2 — Design av Samverkande System — Agentbaserad simulering Expertgrupper Autonoma agenter med enkla beteenderegler Individuell simulering ger emergent beteende 1986: Boids Separation - Undvika kollison Cohesion - Eftersträva central placering Alignment - Följa grannarnas riktning

3 — Design av Samverkande System — Agentbaserad simulering Tillämpningar:  Simulering av folkmassor SimPed – Flöde av fotgängare Massive – 3D-animering Expertgrupper

4 — Design av Samverkande System — Informationsvisualisering Historia – Alltid funnits ett behov av visualisering. Grottmålningar, sjökort, etc. Överblick – Effektivt sätt att kommunicera. En bild säger mer än 1000 ord. Människan – Viktigt att ta hänsyn till människans begränsningar. Användningsområden – Förenkla komplexa ting, marknadsföring, etc Expertgrupper

5 — Design av Samverkande System — Exempel Informationsvisualisering

6 — Design av Samverkande System — Exempel Informationsvisualisering

7 — Design av Samverkande System — Tekniska aspekter Saker att tänka på  Heterogenitet  Öppenhet  Säkerhet  Skalbarhet  Felhantering  Samtidighet  Transparens Expertgrupper

8 — Design av Samverkande System — Privathet & Integritet Integritet –”rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp” Vilken insamlad information är väsentlig? Även info som inte direkt används kan missbrukas Klibbig information Expertgrupper

9 — Design av Samverkande System — Data Mining "Att med automatiska metoder få fram dold information ur stora datamassor” Description  Mål: att beskriva data, eller den process som genererar data Prediction  Mål: att förutsäga beteende hos framtida data Expertgrupper

10 — Design av Samverkande System — Social Interaktion Samspel mellan personer eller grupper Påverkar andras åsikter och blir själva påverkade Lättare att hålla kontakten Mindre tid för vänner och familj Expertgrupper

11 — Design av Samverkande System — Relaterade koncept Omvärldsbevakning  Andra projekt  Liknande system?  Brett område  Intresseskapande?  Forum för intresserade Expertgrupper

12 — Design av Samverkande System — Lemmings Erik Andersson, Tobias Classon, Martin Hedqvist, David Lexell, David Mörtsell, Filip Sjögren, Morgan Sundqvist, David Södermark, Simon Vesterberg, Lars Åström

13 — Design av Samverkande System — Introduktion Lemmings Problem  Litet intresse hos ungdomar för politik Lösning  Lemmings som emergent interaktionssystem

14 — Design av Samverkande System — Arbetsgången Lemmings Vidare utveckling av koncept  Brainstorming  Tidiga skisser  Pappersprototyp  Utvärdering av denna  Flash prototyp  Utvärdering av denna  Implementation av slutgiltig prototyp

15 — Design av Samverkande System — Idéer Lemmings

16 — Design av Samverkande System — Idéer Lemmings

17 — Design av Samverkande System — Koncept skiss Lemmings

18 — Design av Samverkande System — Konceptet Lemmings

19 — Design av Samverkande System — Systembeskrivning Lemmings

20 — Design av Samverkande System — Pappersprototypen Lemmings

21 — Design av Samverkande System — Pappersprototypen Lemmings Resultat  Direkt feedback på resultat från frågorna  Möjlighet till information om gamla frågor  Alternativa hinder  Starkare koppling till huvudfrågan  Oklar koppling till forumet

22 — Design av Samverkande System — Lemmings Flashprototypen

23 — Design av Samverkande System — Flashprototypen Lemmings Resultat  För svag koppling mellan huvudfrågan och spelplanerna

24 — Design av Samverkande System — Demonstration Lemmings

25 — Design av Samverkande System — Lemmings Problem Synkronisering  Många komponenter, olika teknologier  Samma information för alla klienter Ingen kodkonvention i Flash  Ingen vill/kan läsa koden

26 — Design av Samverkande System — Lemmings Vidare utveckling Koppling mellan statistik och Roulette Omstrukturering av Flash kod  Kasta bort – gör ny Allt annat fungerar

27 — Design av Samverkande System — En miljon åsikter Sara Asplund, Sofia Carlander, Jonas Dahl, Tobias Evert, Mia Henriksson, Jenny Lagerlöf, Mattias Lindblom, Erik Linder, Anders Moberg, Johan Persson, Björn Simonson

28 — Design av Samverkande System — Idén – ”En miljon åsikter” En miljon åsikter Visuellt representera politiska diskussioner och debatter på ett lockande och förföriskt sätt Kliva bort från traditionell partipolitik genom att skapa egna partier Attrahera ungdomar till den politiska debatten på ett nytt sätt

29 — Design av Samverkande System — Idén – ”En miljon åsikter” En miljon åsikter

30 — Design av Samverkande System — Idén – ”En miljon åsikter” En miljon åsikter

31 — Design av Samverkande System — Processen En miljon åsikter Spåna och bestämma mål Design Implementation Tester

32 — Design av Samverkande System — Spåna och bestämma mål En miljon åsikter Skapa ett gemensamt mål Komma på fler detaljer Skissa och utvärdera idéer Mobilitet Prioritera målen

33 — Design av Samverkande System — Design En miljon åsikter Systemarkitektur  Tre lager, Klient – Server – Databas

34 — Design av Samverkande System — Visuell design Rörelser och liv i applikationen för att locka Brukskvaliteter Shoutbox Flash som verktyg

35 — Design av Samverkande System — Skisser En miljon åsikter

36 — Design av Samverkande System — Skisser En miljon åsikter

37 — Design av Samverkande System — Implementation En miljon åsikter Flash-lager  Pixel-världens logik och visualisering  Xml-sockets – kommunikationskanalen utåt  Navigering  Sortering av pixlar

38 — Design av Samverkande System — Implementation En miljon åsikter Server-lager  Databas-queries  Hanterar klienterna  Multicast till klienterna  Kommunicerar med kategoriseringen

39 — Design av Samverkande System — Implementation En miljon åsikter Databas-lager  ER-shema  Simulerat forum Lagrar  Inlägg  Användare  Trådar/Pixlar

40 — Design av Samverkande System — Tester En miljon åsikter Testa att systemet fungerar Funktionerna testas var för sig Förvånansvärt smidigt att bygga ihop delarna

41 — Design av Samverkande System — Demo En miljon åsikter The world…

42 — Design av Samverkande System — Hinder och problem Databasen Brandväggar och säkerhetsprinciper Begränsad Flash-kunskap i gruppen En miljon åsikter

43 — Design av Samverkande System — Vad har vi lärt oss? En miljon åsikter Stor projektgrupp  Projektledare  Dålig kommunikation mellan sub-grupper  Tydligare specifikationer när man har kommit fram till något Oklara mål – idén i fokus För lite tid till tester, för mycket implementation Arbetsmiljön – Svårt att garantera plats Saker tar längre tid än man tror

44 — Design av Samverkande System — Framtiden En miljon åsikter Vidare implementation i prototypen  Fungerande partivärld ska visualiseras som pixelvärlden  Komplett pixelvärld  Profil & hjälp m.m. Tester  Testa och stressa systemet i stor skala  Användartester Driva idén vidare inom andra ämnesområden


Ladda ner ppt "— Design av Samverkande System — Emergens & Spel Enkla regler ger upphov till komplexa möjligheter De flesta spel uppvisar emergent beteende Olika typer."

Liknande presentationer


Google-annonser