Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för sjukskrivning vid depression Christina Spjut Luleå 2007-04-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för sjukskrivning vid depression Christina Spjut Luleå 2007-04-27."— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för sjukskrivning vid depression Christina Spjut Luleå 2007-04-27

2 ”Ohälsotalet” skall halveras FK:s ohälsotal = Nettodagar SS + Nettodagar sjukers., aktivitetsers. + Nettodagar rehabpenning ------------------------------------------------------ Dividerat med antal personer 16-64 år

3 ”Ohälsotalet” svänger mkt över tid

4

5

6

7

8 ”Ohälsotalet” varierar över landet

9 Ohälsotalet i mars 2007

10 Ohälsotalet varierar inom länen Norrbottens län 48 (kvinnor 57,8, män 39) Variation Max 67,4(69,3 resp. 65,8) Min 39,2(47,3 resp. 32,0)

11 Sjukskrivning är en könsfråga SS kvinnor antal 123000 SS män antal 71400 Långtidssjukskrivna (>1 år): Kvinnor antal 51100 Män antal 27200

12 Vilka SS-diagnoser dec 2006? Rörelseorganen56600 personer 29% –Ryggsjukdomar 23600 (12%) Psykiska sjkd58400 29% –Förstämningssjukdomar 25700 (11%)

13 Depression är en kvinnosjukdom Pågående SS för depression Kvinnor antal 17600 Män antal 8200 Sjukskrivna >1 år för depression Kvinnor antal 8000 Män antal 3500

14 Varför sjukskriva för depression?

15 Funktionsstörningar vid depression Stämningsläge Trötthet Sömnstörning Dålig initiativförmåga Oförmåga att fatta beslut

16 Funktionsstörning vid depression Nedsatt motivation, uthållighet Nedsatt arbetsminne, verbalt och visuellt minne Nedsatt inlärningsförmåga Stresskänslighet mm

17 Samsjuklighet Ökad risk för kroppslig sjukdom

18 Suicidrisken

19 Svenska psykiatriska föreningen Är enig om att inte lämna rekommendation om lämplig längd på SS vid depression Depression är en heterogen sjukdomsgrupp med olika behov av behandling och olika prognos

20 Vad händer nu? Socialstyrelsens utredare Jan Larsson har fått SPF:s utkast till rekommendation Jan Larsson arbetar med att få någon annan grupp sakkunniga att bestämma rekommenderad längd på sjukskrivning

21 Vad borde göras? Det viktiga är inte att sänka FK:s ”ohälsotal”! Läkarens viktigaste uppdrag är att förbättra utredning och behandling så, att flera blir friska eller förbättras, får ett bättre liv och förhoppningsvis kan arbeta Då sjunker ”ohälsotalet” samtidigt som bieffekt

22 Om patienten med depression inte blir bra?!

23 Allt är inte unipolär depression Bipolär sjukdom (Bipolarity Index) Samsjuklighet –Alkoholberoende, -missbruk –Ångestsjukdom –ADHD/ADD –Autismspektrumstörning –Hypotyreos, KOL, diabetes, hyperkalcemi, hypertoni, Parkinsons sjukdom, kancer,….


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för sjukskrivning vid depression Christina Spjut Luleå 2007-04-27."

Liknande presentationer


Google-annonser