Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självutvärdering av projekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självutvärdering av projekt"— Presentationens avskrift:

1 Självutvärdering av projekt
Qaisar Mahmood | Justitiedepartementet Stockholm

2 Vad innebär utvärdering?
Utvärdering är en process som består av följande steg; Formulera förväntade mål/önskvärda tillstånd Mäta/dokumentera ett faktiskt tillstånd Jämföra skillnaden (noggrant utvärdera) mellan förväntan och det faktiska tillståndet samt förklara orsaken bakom resultatet – varför uppfylldes förväntan eller varför uteblev den.

3 Orsakskedja för ett projekt
Varför ett projekt? Aktivitet/er Slutprestation/er Orsakskedja för ett projekt Problem/syfte Effekt/er

4 Exempel: Orsakskedja för ett projekt
Problem/syfte Brist på lusten att engagera sig och brist på positiva framtidsbilder. Odemokratiska grupper har starkt fotfäste Flickor är osynliga Önskvärda effekter Fler ungdomar engagerar sig i mångkulturella frågor Förhindra nyrekryteringar till ungdomsgäng. Öka förståelse för andra kulturer TIPS -Sätt inte upp projektmål som innehåller effekter. En lätt minnesregel är att s.k effektmål beskriver det tillstånd som man förväntas uppnå efter ett avslutat projektet. Det önskvärda tillståndet kräver då oftast flera aktörers medverkan. Ha i minnet att ditt projekt bidrar med en viktig pusselbit. Var realistisk!

5 Exempel: Orsakskedja för ett projekt
Slutprestation/er Teaterföreställningar Skapa plattformer för möte mellan människor En skrift Aktivitet/er Telefonjour Resa Design av en Internet hemsida Seminarium Workshops TIPS: Slutprestation är det som man uppnått efter genomförandefasen när alla aktiviteter genomförts och som används av brukare. T.ex. en tidning, en skrift, föreläsningar eller en teateruppsättning.

6 Varför självutvärdera ert projekt?
Utförs alla aktiviteter i rätt ordning? Kommer aktiviteterna leda till slutprestationen? Kommer slutprestationen ge upphov till önskvärda effekter? Aktiviteter Slutprestation 2 1 3 Problem/syfte Effekter Utökad effektutvärdering

7 Ett projekts livscykel
Planeringsfasen Genomförande fasen Sammanfattande fasen TIPS: Huvuddelen av utvärderingsprocessen sker under planeringsfasen!!! Planeringsfasen Genomförande fasen Sammanfattande fasen

8 Vad sker under planeringsfasen?
Formulera önskvärda effekter Formulera den önskvärda omedelbara effekten Formulera mål för slutprestationen Projektets huvudmål Projektets delmål (Delmål är inte nya mål utan beskriver huvudmål utifrån tidsåtgång, budgetram och prestation.) TIPS: Formulera mål/förväntningar som är SMART:a (Specificerade,Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta) KOM IHÅG: Om du inte kan mäta dina mål formulera dem inte.

9 Vad sker under planeringsfasen?
Formulera förväntningar på en god arbetsprocess Tillgänglighet Inflytande Metoder för dokumentation Avgränsningar och riskanalys Vad skall vi inte göra/uppnå Vad kan gå snett?

10 Vad sker under genomförandefasen?
Dokumentera och noggrant utvärdera arbetsprocessen Metoder (Återkommande gruppsamtal med projektgruppen, filma, fotografera och anteckningar) Dokumentera aktiviteterna Metoder (Filma, fotografera, anteckningar, etc...)

11 Vad sker under den sammanfattande fasen?
Noggrant utvärdera slutprestationen Metoder (Enkät, intervju, visuellt, etc.…) Dokumentera och noggrant utvärdera den omedelbara effekten Metoder (Enkät, intervju eller annan data) Samlad analys av helheten Analysera och förutsäga sannolikheten till att projektet effektmål uppfylls utifrån den omedelbara effekten. Sprida erfarenheterna efter ett avslutat projekt


Ladda ner ppt "Självutvärdering av projekt"

Liknande presentationer


Google-annonser