Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Självutvärdering av projekt Qaisar Mahmood | Justitiedepartementet 2001-05-19 Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Självutvärdering av projekt Qaisar Mahmood | Justitiedepartementet 2001-05-19 Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Självutvärdering av projekt Qaisar Mahmood | Justitiedepartementet 2001-05-19 Stockholm

2 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Vad innebär utvärdering? process Utvärdering är en process som består av följande steg;  Formulera  Formulera förväntade mål/önskvärda tillstånd dokumentera  Mäta/dokumentera ett faktiskt tillstånd skillnaden förklara orsaken  Jämföra skillnaden (noggrant utvärdera) mellan förväntan och det faktiska tillståndet samt förklara orsaken bakom resultatet – varför uppfylldes förväntan eller varför uteblev den.

3 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Varför ett projekt? Orsakskedja för ett projekt Aktivitet/erSlutprestation/er Effekt/er Problem/syfte

4 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Exempel: Orsakskedja för ett projekt Problem/syfteProblem/syfte –Brist på lusten att engagera sig och brist på positiva framtidsbilder. –Odemokratiska grupper har starkt fotfäste –Flickor är osynliga Önskvärda effekterÖnskvärda effekter –Fler ungdomar engagerar sig i mångkulturella frågor –Förhindra nyrekryteringar till ungdomsgäng. –Öka förståelse för andra kulturer efter TIPS -Sätt inte upp projektmål som innehåller effekter. En lätt minnesregel är att s.k effektmål beskriver det tillstånd som man förväntas uppnå efter ett avslutat projektet. Det önskvärda tillståndet kräver då oftast flera aktörers medverkan. Ha i minnet att ditt projekt bidrar med en viktig pusselbit. Var realistisk!

5 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Exempel: Orsakskedja för ett projekt Slutprestation/erSlutprestation/er –Teaterföreställningar –Skapa plattformer för möte mellan människor –En skrift Aktivitet/erAktivitet/er –Telefonjour –Resa –Design av en Internet hemsida –Seminarium –Workshops TIPS: Slutprestation är det som man uppnått efter genomförandefasen när alla aktiviteter genomförts och som används av brukare. T.ex. en tidning, en skrift, föreläsningar eller en teateruppsättning.

6 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Varför självutvärdera ert projekt?  Utförs alla aktiviteter i rätt ordning?  Kommer aktiviteterna leda till slutprestationen?  Kommer slutprestationen ge upphov till önskvärda effekter? AktiviteterSlutprestation Effekter Problem/syfte 1 2 3 Utökad effektutvärdering

7 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Ett projekts livscykel Planeringsfasen Genomförande fasen Sammanfattande fasen TIPS: Huvuddelen av utvärderingsprocessen sker under planeringsfasen!!! Planeringsfasen Genomförande fasen Sammanfattande fasen

8 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Vad sker under planeringsfasen? Formulera önskvärda effekterFormulera önskvärda effekter –Formulera den önskvärda omedelbara effekten Formulera mål för slutprestationenFormulera mål för slutprestationen –Projektets huvudmål –Projektets delmål (Delmål är inte nya mål utan beskriver huvudmål utifrån tidsåtgång, budgetram och prestation.) TIPS: Formulera mål/förväntningar som är SMART:a (Specificerade,Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta) KOM IHÅG KOM IHÅG: Om du inte kan mäta dina mål formulera dem inte.

9 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Vad sker under planeringsfasen? Formulera förväntningar på en god arbetsprocessFormulera förväntningar på en god arbetsprocess –Tillgänglighet –Inflytande –Metoder för dokumentation Avgränsningar och riskanalysAvgränsningar och riskanalys –Vad skall vi inte göra/uppnå –Vad kan gå snett?

10 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Vad sker under genomförandefasen? Dokumentera och noggrant utvärdera arbetsprocessenDokumentera och noggrant utvärdera arbetsprocessen –Metoder (Återkommande gruppsamtal med projektgruppen, filma, fotografera och anteckningar) Dokumentera aktiviteternaDokumentera aktiviteterna –Metoder (Filma, fotografera, anteckningar, etc...)

11 J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t sammanfattande Vad sker under den sammanfattande fasen? Noggrant utvärdera slutprestationenNoggrant utvärdera slutprestationen –Metoder (Enkät, intervju, visuellt, etc.…) Dokumentera och noggrant utvärdera den omedelbara effektenDokumentera och noggrant utvärdera den omedelbara effekten –Metoder (Enkät, intervju eller annan data) Samlad analys av helhetenSamlad analys av helheten –Analysera och förutsäga sannolikheten till att projektet effektmål uppfylls utifrån den omedelbara effekten. Sprida erfarenheterna efter ett avslutat projektSprida erfarenheterna efter ett avslutat projekt


Ladda ner ppt "J u s t i t i e d e p a r t e m e n t e t Självutvärdering av projekt Qaisar Mahmood | Justitiedepartementet 2001-05-19 Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser