Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att dubblera kollektivtrafiken till 2020– går det? Kollektivtrafikens omfattning BUSS TOTALT T-BANA SPÅRVÄG tåg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att dubblera kollektivtrafiken till 2020– går det? Kollektivtrafikens omfattning BUSS TOTALT T-BANA SPÅRVÄG tåg."— Presentationens avskrift:

1 Att dubblera kollektivtrafiken till 2020– går det? Kollektivtrafikens omfattning BUSS TOTALT T-BANA SPÅRVÄG tåg

2 Resandet ökar

3 Kollektiven är ojämnt fördelad över landet

4 Utvecklingstrender Städerna växer, framförallt de stora Resandet och transporterna ökar I Sverige växer de tre storstadsområdena Traditionell stad efterfrågas - miljonprogramsområden åtgärdas I de större städerna finns inte plats att lösa transportbehovet med enskilda bilar Enskilda transporter i större städer måste i högre utsträckning ske kollektivt för att undvika trafikkaos

5 Storstadslänen står för 80 % av kollektivtrafikresandet

6 Stockhoms län (SL) Stockholm, 2,5 milj resor per dag Varav 1 miljon i tunnelbanan 1,2 miljoner på bussar 0,25 miljoner på pendeltåg Resten på förortståg, spårvagn och båtar

7 Framtidsstrategier – parterna överens om behovet Att bygga ut tvärför- bindelser för att tillgodose nya kundgruppers behov Öka trafiken (Citybanan) och andra radiella linjer mot centrala Stockholm Bygga ut T-banan

8 Går det att fördubbla resandet i Stockholm? Resandet redan högst i landet – cirka hälften av alla kollektivtrafikresor Överenskomna investeringar räcker inte för att fördubbla resandet – om det ens går Finansiering inte klar för överenskomna investeringar Om den nationella och den regionala planen samverkar och vi får den högsta investeringsnivån kan det dock räcka en bit på väg.

9 Malmös kollektivtrafik ökar Tågstrategin - genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi Till 2020 - Citytunneln - Hallandsåstunneln -Dubbelspårsutbyggnad på Västkustbanan, -Fyrspårsutbyggnad på södra stambanan 0 400 2020

10 Skånetrafikens prognos till 2020 en ökning med 78 %

11 Går det att fördubbla resandet i Skåne? Bra strategiarbete Resandet fortfarande lågt jämfört med Stockholm Inte ens prognosen räknar med fördubbling Nuvarande beslutade investeringar räcker långt Fördubblingsmålet bör nästan kunna nås till 2020

12 K2020 i Göteborg Pågått sedan 2004 Vägverket ordförande Brett deltagande, bred förankring Utgångspunkt i visionen om det goda livet för Västra Götaland Avser fördubbla resandet till 2020 från cirka 0,5 milj till 1 milj resor/dag

13 Kollektivtrafikstråk är skelettet i K2020s kollektivtrafikprogram Radiella förbindelserna kompletteras med tvärförbindelser Förutsätter olika typer av knutpunkter och bytespunkter, ex Korsvägen

14 Göteborg och K2020 Huvuddelen av ökningen på tåg (cirka 4 gånger mer resor än idag) Kräver stora investeringar – ovisshet - diskussioner pågår Utan investeringar kan inte fördubblingsmålet nås

15 Attraktiv spårtrafik Är lösningen för många städer i Europa - även för Sverige?

16 När är spårväg ett alternativ till buss?

17 Till spårvagnens fördelar hör den bekväma på- och avstigningen (även för rullstolar)

18 Vad kan 4-stegsprincipen bidra med?

19 Slutsatser Spårtrafiken är attraktiv och kan enligt utvärdering av kollektivtrafik som gjorts i Europa få en större andel att åka kollektivt Kollektivtrafikresandet ökar – skulle kunna öka mer men trängsel i spårsystemet håller tillbaka ökningen Nya pengar och finansieringsformer krävs för att bygga bort flaskhalsar och förverkliga mer spårtrafik Annars återstår alternativet att sätta in mer bussar I så fall kommer förmodligen inte fördubblingsmålet nås – i alla fall inte till 2020

20 Men ROM byggdes inte på en dag

21 Finns andra lösningar?


Ladda ner ppt "Att dubblera kollektivtrafiken till 2020– går det? Kollektivtrafikens omfattning BUSS TOTALT T-BANA SPÅRVÄG tåg."

Liknande presentationer


Google-annonser