Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risker för djurhälsan Gunilla Blomqvist 040914. Spannmål och grovfoder är de fodermedel som oftast är inblndande i foderrelaterade djurhälsostörningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risker för djurhälsan Gunilla Blomqvist 040914. Spannmål och grovfoder är de fodermedel som oftast är inblndande i foderrelaterade djurhälsostörningar."— Presentationens avskrift:

1 Risker för djurhälsan Gunilla Blomqvist 040914

2 Spannmål och grovfoder är de fodermedel som oftast är inblndande i foderrelaterade djurhälsostörningar

3 Ett dåligt näringsinnehåll kan alltid kompenseras men dålig hygienisk kvalitet är det mycket svårt att göra något åt

4 Vem är frisk och vem är sjuk? Om vikten att värdera även osynlig sjukdom EKONOMI + EKONOMI - KO-ANTAL FÖDELSE SJUKLIGHETSGRÄNS TRADITIONELL VET. INSATS DÖD

5 Sjuklighetsfaktorer och slarvmarginal Besättning

6 Betydelsen av nedsatt hygiesnisk foderkvalitet Näringsförluster –Mikroorganismer förbrukar näring under sin tillvävt Djurhälsa –Sporer –Allergener –Termotoleranta mikroorganismer –Mykotoxiner –Främmande ämnen Arbetsmiljö –Sporer –Allergener –Termotoleranta mikroorganismer Livsmedel –Mikroorganismer –Mykotoxiner –Främmande ämnen

7 Varför är fodersäkerhet så viktigt? Djurskyddsaspekter – inte utsätta djur för onödigt lidande Produktionsaspekter – lantbrukarens ekonomi Livsmedelssäkerhet – konsumentens säkerhet

8 Hälsoeffekter, kemiska ämnen Bakterietoxiner t.ex. botulinumtoxin, bildas av Clostridium Botulinum, förlamning, häst känsligast Växtgifter t.ex. östrogena substanser  reproduktionsstörningar Tungmetaller t.ex. bly, CNS-symptom, idisslare Miljögifter, ofta persistenta ämnen  fr.a. livsmedelsproblem

9 Mikroorganismer Mögelsvampar –Förökar sig genom mycelbildning –Kan vara skadliga på flera sätt, arten är avgörande –Mögelsprer orsakar irritation i luftvägar och kan vara allergiframkallande –Mögelsvampar kan vara sjukdomsframkallande på nedsatta individer –Bildning av mykotoxiner och flyktiga ämnen

10 Mykotoxinernas effekter Är dosberoende Kan variera mellan olika djurslag, känsligheten skiljer sig markant mellan olika djurslag. Djurets ålder och kön kan också spela in liksom grad av ”övrig stress” Dos – effekt kan påverkas av interagerande mykotoxiner

11 Diagnostiska problem vid förgiftningsmisstanke Det skadliga toxinet är ofta ojämnt fördelat i fodermedlet När symptomen väl uppträder kan fodret redan vara uppätet Svårt att detektera toxin i djurkroppen –Man vet inte alltid exakt vad man letar efter –Många toxiner utsöndras snabbt ur kroppen –Analysmetoder saknas i många fall


Ladda ner ppt "Risker för djurhälsan Gunilla Blomqvist 040914. Spannmål och grovfoder är de fodermedel som oftast är inblndande i foderrelaterade djurhälsostörningar."

Liknande presentationer


Google-annonser