Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003"— Presentationens avskrift:

1 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003
Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering

2 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts
De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20% (studier brukar visa på 10-20%), från mil till mil Den totala milkostnaden var 2003 ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 60 kr med bilpoolen…. …men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 70 kr Ingen hänsyn är tagen till: Ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering), minskade arbetsmiljörisker, ev nöjdare personal, profileringseffekter, minskade miljöpåverkan och trängsel pga minskat körande och ev minskad arbetspendling med bil

3 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts
Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna – Men: Kostnaderna för SBK minskade med 55% (inkl P), körsträckan minskade med 30%, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ”ny generation”. Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160% (inkl P) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25%, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpool är ”för lättillgänglig”.

4 2006 vs 2003; per förvaltning, inkl P

5 2006 vs 2003; per förvaltning, exkl P

6 Kostnadsberäkning 2003 2006 Kommentar Kostnader
2003 2006 Kommentar Kostnader Fast kostnad hyr/leasing kr kr Administration hyr/leasing kr kr samma relation som 2003 f adm vs leasingkostn Rörlig kostnad hyr/leasing kr kr Milersättning kr kr (ökat f kr.lopp m 40 kkr för 2003 (ex soc & adm) Sociala avgifter kr kr enl 2003 ca 13,7% på utbet milersättning Administration reseräkningar kr kr Samma relation som f 2003 (ca 75% på utbet milers) Parkering - leasing och privatbil kr kr Fast kostnad bilpool kr Rörlig kostnad bilpool kr Parkeringskostnad, bilpool kr Enl gällande fördelning Administration bilpool kr Skattat 200 fakturor á 250 kr SUMMA: kr kr -32% SUMMA Exkl Parkering kr kr -9% Milkostnad exkl parkering 54 kr 62 kr (För bilpoolskörningar: 66 kr ) Milkostnad inkl parkering 83 kr 72 kr 76 kr

7 Totala körsträckor 2003 2006 Kommentar Körsträcka: Milersättning (km)
2003 2006 Kommentar Körsträcka: Milersättning (km) 39 000 Körsträcka: Hyr/leasingbil (km) Körsträcka: Bilpool (km) Körsträcka: Totalt (km) Ändrat körsträcka: - 22% Antal förare 299 460* *=bilpoolsanvändare Antal parkeringsplatser 232 40* *=26 bilpool + ca15 för leasingbilar mm??

8 Per förvaltning, inkl P Förvaltning 2003 2006 Diff Fastighetskontoret
kr kr -41% Stadsbyggnadskontoret kr kr -55% Trafikkontoret kr kr -33% Stadskansliet kr kr 81% Kretsloppskontoret kr kr 158% Göta Lejon kr kr -31% SUMMA (inkl Parkering) kr kr -32%

9 Per förvaltning, exkl P Förvaltning 2003 2006 Diff Fastighetskontoret
kr kr -10% Stadsbyggnadskontoret kr kr -28% Trafikkontoret kr kr -23% Stadskansliet kr kr 43% Kretsloppskontoret kr kr 150% Göta Lejon kr kr -56% SUMMA (exkl Parkering) kr kr -9%

10 Antaganden och osäkra faktorer
Underlaget för 2003 har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för är i vissa fall på ”årsbasis” För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 250 kr i administration per år Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma den relation som gällde för 2003) Kostnaden för att administrera milersättning kan vara i högsta laget för 2003, liksom för administration av leasingfordon (men där jämnar det ut sig). Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits 10 kr per mil i skattepliktigt belopp (28 -18), vilket kan skilja sig åt mellan förvaltningar? Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostanderna (ffa rörliga) Hur är det med hyrbilar och taxiresor 2003 som kan ha ersatts med bilpool 2006?


Ladda ner ppt "Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser