Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering."— Presentationens avskrift:

1 Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003

2 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20% (studier brukar visa på 10-20%), från mil till mil Den totala milkostnaden var 2003 ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 60 kr med bilpoolen…. …men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 70 kr Ingen hänsyn är tagen till: Ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering), minskade arbetsmiljörisker, ev nöjdare personal, profileringseffekter, minskade miljöpåverkan och trängsel pga minskat körande och ev minskad arbetspendling med bil

3 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna – Men: Kostnaderna för SBK minskade med 55% (inkl P), körsträckan minskade med 30%, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ”ny generation”. Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160% (inkl P) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25%, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpool är ”för lättillgänglig”.

4 2006 vs 2003; per förvaltning, inkl P

5 2006 vs 2003; per förvaltning, exkl P

6 Kostnadsberäkning Kommentar KostnaderFast kostnad hyr/leasing kr kr Administration hyr/leasing kr krsamma relation som 2003 f adm vs leasingkostn Rörlig kostnad hyr/leasing kr kr Milersättning kr kr(ökat f kr.lopp m 40 kkr för 2003 (ex soc & adm) Sociala avgifter kr krenl 2003 ca 13,7% på utbet milersättning Administration reseräkningar kr krSamma relation som f 2003 (ca 75% på utbet milers) Parkering - leasing och privatbil kr kr Fast kostnad bilpool kr Rörlig kostnad bilpool kr Parkeringskostnad, bilpool krEnl gällande fördelning Administration bilpool krSkattat 200 fakturor á 250 kr SUMMA: kr kr-32% SUMMA Exkl Parkering kr kr-9% Milkostnad exkl parkering54 kr62 kr(För bilpoolskörningar:66 kr) Milkostnad inkl parkering83 kr72 kr(För bilpoolskörningar:76 kr)

7 Totala körsträckor Kommentar Körsträcka: Milersättning (km) Körsträcka: Hyr/leasingbil (km) Körsträcka: Bilpool (km) Körsträcka: Totalt (km) Ändrat körsträcka: - 22% Antal förare299460**=bilpoolsanvändare Antal parkeringsplatser23240* *=26 bilpool + ca15 för leasingbilar mm??

8 Per förvaltning, inkl P Förvaltning Diff Fastighetskontoret kr kr-41% Stadsbyggnadskontoret kr kr-55% Trafikkontoret kr kr-33% Stadskansliet kr kr81% Kretsloppskontoret kr kr158% Göta Lejon kr kr-31% SUMMA (inkl Parkering) kr kr-32%

9 Per förvaltning, exkl P Förvaltning Diff Fastighetskontoret kr kr-10% Stadsbyggnadskontoret kr kr-28% Trafikkontoret kr kr-23% Stadskansliet kr kr43% Kretsloppskontoret kr kr150% Göta Lejon kr kr-56% SUMMA (exkl Parkering) kr kr-9%

10 Antaganden och osäkra faktorer Underlaget för 2003 har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för 2006 är i vissa fall på ”årsbasis” För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 250 kr i administration per år Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma den relation som gällde för 2003) Kostnaden för att administrera milersättning kan vara i högsta laget för 2003, liksom för administration av leasingfordon (men där jämnar det ut sig). Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits 10 kr per mil i skattepliktigt belopp (28 -18), vilket kan skilja sig åt mellan förvaltningar? Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostanderna (ffa rörliga) Hur är det med hyrbilar och taxiresor 2003 som kan ha ersatts med bilpool 2006?


Ladda ner ppt "Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering."

Liknande presentationer


Google-annonser