Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering."— Presentationens avskrift:

1 Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003

2 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts De minskade kostnaderna beror framför allt på minskade parkeringskostnader och minskat antal körda mil i tjänsten - drygt 20% (studier brukar visa på 10-20%), från 47 000 mil till 37 000 mil Den totala milkostnaden var 2003 ca 55 kr exklusive parkeringskostnaderna och ökade något till ca 60 kr med bilpoolen…. …men inklusive parkeringskostnaderna minskade den från ca 80 kr till ca 70 kr Ingen hänsyn är tagen till: Ökad produktivitet (mindre restid/bättre planering), minskade arbetsmiljörisker, ev nöjdare personal, profileringseffekter, minskade miljöpåverkan och trängsel pga minskat körande och ev minskad arbetspendling med bil

3 Traktörens bilpool, Utfall 2006 vs 2003, forts Besparingen är i procent räknat ojämnt fördelad mellan förvaltningarna – Men: Kostnaderna för SBK minskade med 55% (inkl P), körsträckan minskade med 30%, vilket kan bero på ändrade regler för inspektion och en ”ny generation”. Kostnaderna för Kretsloppskontoret ökade med ca 160% (inkl P) eller 250 kkr och körsträckan ökade med drygt 25%, trots efterjustering. Det kan bero på ändrat körmönster, vilket det minskade uttaget av västtrafikkort visar på. Bilpool är ”för lättillgänglig”.

4 2006 vs 2003; per förvaltning, inkl P

5 2006 vs 2003; per förvaltning, exkl P

6 Kostnadsberäkning 20032006Kommentar KostnaderFast kostnad hyr/leasing501 000 kr608 000 kr Administration hyr/leasing84 000 kr88 000 krsamma relation som 2003 f adm vs leasingkostn Rörlig kostnad hyr/leasing196 000 kr126 000 kr Milersättning965 000 kr98 000 kr(ökat f kr.lopp m 40 kkr för 2003 (ex soc & adm) Sociala avgifter127 000 kr13 000 krenl 2003 ca 13,7% på utbet milersättning Administration reseräkningar684 000 kr69 000 krSamma relation som f 2003 (ca 75% på utbet milers) Parkering - leasing och privatbil1 392 000 kr178 000 kr Fast kostnad bilpool28 000 kr Rörlig kostnad bilpool1 238 000 kr Parkeringskostnad, bilpool187 000 krEnl gällande fördelning Administration bilpool 50 000 krSkattat 200 fakturor á 250 kr SUMMA:3 949 000 kr2 683 000 kr-32% SUMMA Exkl Parkering2 557 000 kr2 318 000 kr-9% Milkostnad exkl parkering54 kr62 kr(För bilpoolskörningar:66 kr) Milkostnad inkl parkering83 kr72 kr(För bilpoolskörningar:76 kr)

7 Totala körsträckor 20032006Kommentar Körsträcka: Milersättning (km)340 00039 000 Körsträcka: Hyr/leasingbil (km)135 000134 000 Körsträcka: Bilpool (km)199 000 Körsträcka: Totalt (km)475 000372 000Ändrat körsträcka: - 22% Antal förare299460**=bilpoolsanvändare Antal parkeringsplatser23240* *=26 bilpool + ca15 för leasingbilar mm??

8 Per förvaltning, inkl P Förvaltning20032006Diff Fastighetskontoret1 385 940 kr820 149 kr-41% Stadsbyggnadskontoret1 450 580 kr658 947 kr-55% Trafikkontoret741 824 kr498 149 kr-33% Stadskansliet125 152 kr226 048 kr81% Kretsloppskontoret164 000 kr422 902 kr158% Göta Lejon82 804 kr56 777 kr-31% SUMMA (inkl Parkering)3 950 300 kr2 682 974 kr-32%

9 Per förvaltning, exkl P Förvaltning20032006Diff Fastighetskontoret821 940 kr736 341 kr-10% Stadsbyggnadskontoret832 580 kr595 491 kr-28% Trafikkontoret567 824 kr438 301 kr-23% Stadskansliet125 152 kr179 164 kr43% Kretsloppskontoret134 000 kr335 586 kr150% Göta Lejon76 804 kr33 561 kr-56% SUMMA (exkl Parkering)2 558 300 kr2 318 446 kr-9%

10 Antaganden och osäkra faktorer Underlaget för 2003 har för Kretsloppkontoret justerats upp i efterhand Uppgifter på leasing-, parkerings-, och milersättningskostnader från förvaltningarna för 2006 är i vissa fall på ”årsbasis” För administration av bilpool antas ca 200 fakturor á 250 kr i administration per år Administrationskostnaden för hyr/leasingbilar antas vara drygt 10% av kostnaden (enligt samma den relation som gällde för 2003) Kostnaden för att administrera milersättning kan vara i högsta laget för 2003, liksom för administration av leasingfordon (men där jämnar det ut sig). Vid beräkning av sociala avgifter på milersättning har antagits 10 kr per mil i skattepliktigt belopp (28 -18), vilket kan skilja sig åt mellan förvaltningar? Viss osäkerhet kan råda huruvida vissa kostnader för förmånsbilar ligger med i leasingkostanderna (ffa rörliga) Hur är det med hyrbilar och taxiresor 2003 som kan ha ersatts med bilpool 2006?


Ladda ner ppt "Den totala kostnaden för tjänsteresorna med bil för de 6 förvaltningarna minskade med 32% inklusive parkeringskostnaderna och med 9% exklusive parkering."

Liknande presentationer


Google-annonser