Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för takkupor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för takkupor"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för takkupor
Syftet med riktlinjer för takkupor Syftet med riktlinjer för takkupor är att fastslå vad som är en liten takkupa och som därmed inte påverkar byggnadens våningsantal eller höjd. Inga nationella riktlinjer finns, dock finns viss rättspraxis som riktlinjerna utgått ifrån.

2 Plan- och byggförordningen

3 Teori från länsstyrelsen
1-1,5 m ut blir egen byggnadsdel

4 3 och 2 våningar!

5 Fler tvåvåningshus

6 Nackaärende OK!

7 2 och 3 våningar!

8 Förslag riktlinjer för takkupor

9 Kulturmiljö! Byggnader inom riksintresse för kulturmiljövården ska först bedömas utifrån hur väl takkuporna anpassats till befintlig byggnad. Detta gäller upplysningsvis även takfönster.

10 Små kupor! Takkupor med en bredd på max 1,6 m (normalt avstånd mellan bärande balkar plus isolering) påverkar inte byggnadens höjd eller våningsantal.

11 Fortsättning på små kupor
Takkupor med en sammanlagd bredd som motsvarar ¼ av takets bredd bedöms påverkar byggnadens våningsantal. Endast när takkupan är placerad mot gata, vatten eller är väl synlig från allmän plats påverkar kupan byggnadens höjd. I de fall takkupan är en vanligt förekommande utformning i området prövas den mot gällande detaljplan med mindre avvikelse.

12 Takterrass Där förbud mot vindsinredning finns i stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan får endast enstaka takfönster eller mindre takkupa utföras. Takterrass med tillhörande trappa med normal avsats är inte att räkna som inredning.


Ladda ner ppt "Riktlinjer för takkupor"

Liknande presentationer


Google-annonser