Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas"— Presentationens avskrift:

1 VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas
Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner

2 Bakgrund Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig omfattning i hälso- och sjukvården

3 Hygienens betydelse Florence Nichtingale bidrog till minskad dödlighet av sårade i Krimkriget bl a genom att förbättra de sanitära förhållandena.

4 Handhygien i vården

5 Hur ser det ut i Sverige? Ca 10 % av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion enligt Svensk Förening för Vårdhygien Detta kostar knappt 4 miljarder per år Lidande En av de vanligaste orsakerna till skadeanmälningar hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

6 Handhygien

7 Deltagande organisationer
VRISS I 2004/ team VRISS II team varav 3 kommunteam

8 Nolans modell Vad är det vi vill uppnå?
MÅL Vad är det vi vill uppnå? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÄTA A P S D IDÈER

9 Resultatmål

10 Processmål

11 Processmål

12 Förändringar som testats
Slutet urinuppsamlings-system vid kateterbehandling Slutet urinuppsamlingssystem minskar risken för UVI Att få personalen att signera på listan och skriva datum på kateterpåsen vid påsbyte har inte fungerat fullt ut. ”Svårt att nå ut med information till all berörd personal. Ibland behövs upprepad information”.

13 Förändringar som testats
Servera tranbärsjuice till frukost Tranbärsjuice kan ev. minska risken för UVI Mer dryck ger ökad diures De flesta av patienterna tycker att juicen är god. Många av de äldre dricker dåligt och får nu i sig extra vätska. Enligt artikel i Läkartidningen nr volym 103 kan tranbärsjuice integrera med Waran.

14 Förändringar som testats
Toalettassistansschema Kartlägga blåstömningsvanorna och hjälpa patienten till toaletten på bestämda tider Förbättrat blåstömningsmönster och minskat urinläckage Öka medvetenheten hos patienter och personal Vid utvärderingen var signeringslistan dåligt ifylld. Personalen hade varit hårt belastad. Avvakta.

15 Förändringar som testats
Läkemedelsgenomgång med fokus på kontinens/inkontinens Få en gynnsam medicinering ur inkontinenssynpunkt Ett led att utveckla dokumentationen och kartlägga patientens problem runt kontinens/inkontinens Att ta hänsyn till vid utvärderingen: tidsåtgång, ledde det här samtalet/journalgranskningen till någon förbättring för patienten?

16 Förändringar som testats
Använda tygförkläde vid hantering av livsmedel Den som hanterar livsmedel skall använda lämplig ren skyddsklädsel Extra viktigt att skydda sin arbetsdräkt när man arbetar integrerat och rör sig inom flera verksamheter. Det bästa är om man kan avdela en särskild person som ansvarar för mathanteringen. Se över sina rutiner. ”Den här rutinen har varit svår att införa”.

17 Förändringar som testats
Erbjuda handtvätt före måltid och efter toalettbesök Minskad smittspridning genom förbättrad handhygien Alla patienter klarar inte av att sköta sin handhygien. Vissa kanske inte får tillfälle. Vid utvärderingen var signeringslistan dåligt ifylld. Personalen hade varit hårt belastad. PPR. ”Man skall aldrig ge upp”.

18 Förändringar som testats
Användning av engångs plastförkläden vid personnära arbete Arbetsdräkten skall skyddas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål Skyddskläder, skyddsrock användes endast vid konstaterad smitta ex magsjuka, MRSA Vid utvärderingen tyckte några personal att förklädena kändes opersonliga. Gick vidare med att bjuda in representant från FMAB som informerade och demonstrerade olika plastförkläden vilket resulterade i en ny test. Krokar i alla lägenheter för att förklädena skulle bli mer lättillgängliga. Testat olika plastförkläden. Att ta hänsyn till vid utvärdering: passform, trivsel, kostnad

19 Förändringar som testats
Engångshanddukar vid nedre toalett

20 Förändringar som testats
”Hygienlådor” i tjänstebil/hemtjänst

21 7 angreppssätt Registrera Evidensbasera antibiotikaanvändningen
Nyttja basala vårdhygienrutiner Våga påminna varandra Åtgärda kunskapsluckor Reagera direkt vid infektionsmisstankar Desinfektera ÄR SÄKRARE VÅRD

22 Du gör skillnad Framgångar i förbättringsarbete är mer beroende av människors vilja att ändra sig och deras acceptans av förändringar, än av teknik och andra resurser. Det finns förebilder som kan påverka vilja och motivation. Du är väl en av dem – för all framtid! Eller………


Ladda ner ppt "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas"

Liknande presentationer


Google-annonser