Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner VRISS Vårdrelaterade infektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner VRISS Vårdrelaterade infektioner."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner sonia.wallin@skl.se VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas

2 Bakgrund Det finns kunskap som inte tillämpas i tillräcklig omfattning i hälso- och sjukvården

3 Hygienens betydelse Florence Nichtingale bidrog till minskad dödlighet av sårade i Krimkriget bl a genom att förbättra de sanitära förhållandena.

4 www.who.int/patientsafety Handhygien i vården

5 Hur ser det ut i Sverige? Ca 10 % av alla inneliggande patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion enligt Svensk Förening för Vårdhygien Detta kostar knappt 4 miljarder per år Lidande En av de vanligaste orsakerna till skadeanmälningar hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

6 Handhygien

7 Deltagande organisationer VRISS I2004/2005 21 team VRISS II2006 21 team varav 3 kommunteam

8 Nolans modell Vad är det vi vill uppnå? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra som leder till förbättringar? MÅL MÄTA IDÈER A P S D

9 Resultatmål

10 Processmål

11

12 Förändringar som testats Slutet urinuppsamlings- system vid kateterbehandling Slutet urinuppsamlingssystem minskar risken för UVI

13 Förändringar som testats Servera tranbärsjuice till frukost Tranbärsjuice kan ev. minska risken för UVI Mer dryck ger ökad diures

14 Förändringar som testats Toalettassistansschema Kartlägga blåstömningsvanorna och hjälpa patienten till toaletten på bestämda tider Förbättrat blåstömningsmönster och minskat urinläckage Öka medvetenheten hos patienter och personal

15 Förändringar som testats Läkemedelsgenomgång med fokus på kontinens/inkontinens Ett led att utveckla dokumentationen och kartlägga patientens problem runt kontinens/inkontinens Få en gynnsam medicinering ur inkontinenssynpunkt

16 Förändringar som testats Använda tygförkläde vid hantering av livsmedel Den som hanterar livsmedel skall använda lämplig ren skyddsklädsel

17 Förändringar som testats Erbjuda handtvätt före måltid och efter toalettbesök Minskad smittspridning genom förbättrad handhygien

18 Förändringar som testats Användning av engångs plastförkläden vid personnära arbete Arbetsdräkten skall skyddas vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål Testat olika plastförkläden. Att ta hänsyn till vid utvärdering: passform, trivsel, kostnad

19 Förändringar som testats Engångshanddukar vid nedre toalett

20 Förändringar som testats ”Hygienlådor” i tjänstebil/hemtjänst

21 7 angreppssätt Registrera Evidensbasera antibiotikaanvändningen Nyttja basala vårdhygienrutiner Våga påminna varandra Åtgärda kunskapsluckor Reagera direkt vid infektionsmisstankar Desinfektera ÄR SÄKRARE VÅRD

22 Du gör skillnad Framgångar i förbättringsarbete är mer beroende av människors vilja att ändra sig och deras acceptans av förändringar, än av teknik och andra resurser. Det finns förebilder som kan påverka vilja och motivation. Du är väl en av dem – för all framtid! Eller………


Ladda ner ppt "Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt reducera förekomsten av vårdrelaterade infektioner VRISS Vårdrelaterade infektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser