Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

? FORSKNINGUTBILDNINGSAMVERKAN HÅLLBAR UTVECKLING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "? FORSKNINGUTBILDNINGSAMVERKAN HÅLLBAR UTVECKLING."— Presentationens avskrift:

1

2 ?

3

4 FORSKNINGUTBILDNINGSAMVERKAN HÅLLBAR UTVECKLING

5 GMV skapar samverkan för att generera och nyttiggöra kunskap om miljö och hållbar utveckling.

6 PLATTFORMMÖTESPLATS

7 GMV : S ROLL KOORDINERA NYTTIGGÖRA INITIERA KATALYSERA ADMINISTRERA STÖDJA KOMMUNICERA DRIVA

8 http:/// GMV skall förbättra utbildningssamarbetet inom och mellan Chalmers och Göteborgs universitet, genom att öka inslagen om miljö och hållbar utveckling inom grund och forskarutbildning. GMV skall öka och förbättra Chalmers och Göteborgs universitets strategiska samverkan med externa aktörer, för att nyttiggöra och generera kunskap om miljö och hållbar utveckling. Chalmers – för en hållbar framtid. Göteborgs universitets Vision 2020: Med kvalitetsdriven forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö, uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Excellent forskning Ökat genomslag för Chalmers publikationer Ökad Inter- nationell attraktionskraft. Forskning som påverkar Mångvetenskapligt samarbete. Internationellt ledande forskningsmiljöer. Utmärkt intern miljö Effektivare verksamhetsstöd. Utveckla ledarskapet. Arbetsmiljö som inspirerar Öka attraktivitet som arbetsplats. Aktivt ledarskap och stärkt del- aktighet. CHALMERS: GU: VISIONER & MÅL 2014-2018 – GMV, CHALMERS, GÖTEBORGS UNIVERSITET GU : CHALMERS : GU: http:/// GMV skall öka och förbättra det tvärvetenskapliga forskningssamarbetet inom och mellan Chalmers och Göteborgs universitet, så att fler forskare hittar nya angreppssätt och skapar ny/fördjupar samverkan för att bidra till en hållbar utveckling. GMV skall utveckla sitt ledarskap och därigenom förbättra verksamhetsstödet. Effektivt nyttggörande Tydligt värde- skapande entreprenöriellt universitet. Fler långsiktiga samverkans avtal. Samverkan som utvecklar Stark attraktions- kraft som samarbetspartner. Engagerat samverkans- arbete. CHALMERS : GU : FORSKNING UTBILDNING SAMVERKAN INTERN MILJÖ Utbildning i världsklass Utveckla pedagogik och kvalitet. Utveckla student- rekryteringen. Utbildning som förnyar Hög kvalitet, vetenskaplig och konstnärlig. Internationell profil.

9 GMV :S NÄTVERK

10 500 forskare inom miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet och Chalmers medlemmar från näringsliv, myndigheter och organisationer +

11 SAMVERKAN

12 Initiera och stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten Aktiviteter för forskare i GMV:s nätverk Samordna och stödja tvär- vetenskapliga forskarskolor Forskarstudieplaner i miljövetenskap FORSKNING

13 Främja implementering av hållbar utveckling i grundutbildningen Internationellt studentutbyte Studentdagen Hållbarhet UTBILDNING OCH LÄRANDE

14 Samverkansprojekt med näringsliv och samhälle Analys, utredningsarbete, rådgivning Förmedla kontakt mellan forskare i GMV:s nätverk och aktörer i omvärlden Föreläsningar, seminarier SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

15 Katarina Gårdfeldt Föreståndare Anders Ekbom Ställföreträdande föreståndare Thomas Pettersson Vice föreståndare Eva Paulson Administrativ chef Mikael Östblom Kommunikationsstrateg

16 www.gmv.chalmers.gu.se

17 TACK


Ladda ner ppt "? FORSKNINGUTBILDNINGSAMVERKAN HÅLLBAR UTVECKLING."

Liknande presentationer


Google-annonser