Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inventering i praktiken Inventerarträff 25-26 oktober 2012 CJ Carlbom 25-26 oktober 20121.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inventering i praktiken Inventerarträff 25-26 oktober 2012 CJ Carlbom 25-26 oktober 20121."— Presentationens avskrift:

1 Inventering i praktiken Inventerarträff 25-26 oktober 2012 CJ Carlbom 25-26 oktober 20121

2 Inventering i praktiken Angreppssätt I praktiken Tips 25-26 oktober 20122

3 Inventering i praktiken Angreppssätt Områdesinventering Industriområde Kommun Skyddsobjekt 25-26 oktober 20123

4 Inventering i praktiken Angreppssätt Områdesinventering, industriområde + Man får en bra överblick över ett industri- område & dess påverkan på omgivningen - Man erhåller inte lika djup branschkunskap som vi branschinventering. 25-26 oktober 20124

5 Inventering i praktiken Angreppssätt Områdesinventering, kommunvis + god lokal kännedom + bra kontakter - Svårt få med kommunerna (resurser) - ”Bara 10 år tillbaka” 25-26 oktober 20125

6 Inventering i praktiken Angreppssätt Områdesinventering, skyddsobjekt Inte så vanligt Främst skydd av vatten + Ger en bild av situationen för det aktuella skyddsobjektet. 25-26 oktober 20126

7 Inventering i praktiken Angreppssätt Branschvis inventering + Bättre jämförelse mellan objekt i samma bransch - Man får inte samma bild av den lokala föroreningssituationen. Vanligaste angreppssättet 25-26 oktober 20127

8 Inventering i praktiken Angreppssätt Tillsynsrelaterad inventering - Spretighet vad gäller MIFO-rapporter - En del vu uppfattar kraven som orimliga + vu får bättre koll på sin verksamhet Ej med inventeringsmedel 25-26 oktober 20128

9 Inventering i praktiken I praktiken (se bil. 1) Planering Förberedelser I fält Efter fält Riskklassning Efterarbete. 25-26 oktober 20129

10 Inventering i praktiken I praktiken, planering Bestäm vilka objekt som ska inventeras Utsovring på lämpligt sätt Bestäm vem som tar vad Kommunvis/branschvis uppdelning Lägesrapport/avstämning (se bil. 2) Koll på objekt 25-26 oktober 201210

11 Inventering i praktiken I praktiken, förberedelser Kolla dubbletter, koord. och fastighet. FDS-utdrag Informera fastighetsägare, kommun & övr. 25-26 oktober 201211

12 Inventering i praktiken I praktiken, förberedelser Kolla dubbletter, koord. och fastighet. Objekt med liknande namn (Övre vs Öfre, Petersdal vs Peetersdhal) Koordinater Är det rätt fastighets- beteckning i EBH-stödet? 25-26 oktober 201212

13 Inventering i praktiken I praktiken, förberedelser Boka bil, GPS, kamera etc. Boka tid för platsbesök 25-26 oktober 201213

14 Inventering i praktiken I praktiken, förberedelser Upprätta GIS-underlag (se bil. 3a-d) Studera faktaunderlag (se bil. 4a, b) Arkiv, bibliotek, kulturmiljö, hembygds- föreningar, Internet, branschföreningar mm Ta fram objekts- eller branschunika frågor (se bil. 5). 25-26 oktober 201214

15 Inventering i praktiken I praktiken, föreberedelser Fältplanering Besökspunkter (GPS) (se bil. 3a-d) En objekt kan vara svåra att hitta till och en del vägskäl likaså. Läggs in i GPS:en. Särskilda skyddsåtgärder Hjälm, flytväst, kollega Meddela Var du åker, när du kommer tillbaka, ange mobilnummer, kanske en karta på rummet. 25-26 oktober 201215

16 Inventering i praktiken I praktiken, föreberedelser Fältplanering Utrustning, kolla och boka (se bil. 6) Kamera GPS Skyltar (se bil. 7) Telelista Mat, kläder, vatten……. 25-26 oktober 201216

17 Inventering i praktiken I praktiken, i fält Gå gärna runt och på området Bilda dig en uppfattning om omgivningen och verksamheten. Se på växtlighet och annat som kan ha påverkats av verksam- heten. Var nyfiken och våga fråga Fastighetsägare, närboende, andra/tidigare VU, osv….. Fråga smart! 25-26 oktober 201217

18 Inventering i praktiken I praktiken, i fält Titta på det som du undrat över! Har du på en karta eller i det övriga materialet sett något intressant, titta på detta i fält. Fotografera Skriv minnesanteckningar Renskriv så snabbt som möjligt….. 25-26 oktober 201218

19 Inventering i praktiken I praktiken, efter fält Renskriv/förtydliga Ytterligare frågor Namnge foton och annat viktigt! Skriv in i blankett B fältdatum Meddela att du är tillbaka 25-26 oktober 201219 Minnet är kort……

20 Inventering i praktiken I praktiken, riskklassning Skriv inte en ”Brott och straff”, men heller inte så pass mycket ryms på ett frimärke Motivera så att andra ska förstå och då inte enbart FO:are! Förslag (se Leena)….. 25-26 oktober 201220

21 Inventering i praktiken I praktiken, riskklassning 25-26 oktober 2012 21 Föroreningarnas farlighet Föroreningsmängd Känslighet Skyddsvärde deponi mark grund/ytvatten sediment byggnader

22 Inventering i praktiken I praktiken, efterarbete Referensgrupp/branschkoll (se bil 8) Kommunicera riskklass med fastighets- ägare och kanske VU. Remittera kommunen Behandla inkomna synpunkter Skriva rapport eller liknande. 25-26 oktober 201222

23 Inventering i praktiken I praktiken, tips Lätt att ”gröta” ned sig i intressanta branscher Avgränsa tiden tydligt Om man är osäker Använd; ebh@lst.se, mifo@lst.se, EBH- portalen, EBH-stödet, kollegor i andra Lst.ebh@lst.semifo@lst.se 25-26 oktober 201223

24 Inventering i praktiken I praktiken, tips Man kan glömma var man varit! Ta många fotografier Apropå foto! ”Lösa nummer”, mynt/linjal etc…… Svårintervjuade människor Svår nöt att knäcka! Man kanske för trixa lite! 25-26 oktober 201224

25 Inventering i praktiken I praktiken, tips Prata med folk på folks vis! Objekt som man trodde fanns? Ev kan objektet ligga kvar i EBH-stödet så att man inte inventerar objektet på nytt! ”Avförd ingen åtgärd”, kom inte igång! Be den du kontaktar meddelar andra! Titta ner! 25-26 oktober 201225

26 Inventering i praktiken I praktiken, tips Magnetremsor med Lst-logga på bilen!? Kolla väginformation! Men, det är ju skönt att få komma ut och slippa sitta inne!!! 25-26 oktober 201226

27 Inventering i praktiken 25-26 oktober 201227 ?


Ladda ner ppt "Inventering i praktiken Inventerarträff 25-26 oktober 2012 CJ Carlbom 25-26 oktober 20121."

Liknande presentationer


Google-annonser