Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarexamen –struktur from ant 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarexamen –struktur from ant 2007"— Presentationens avskrift:

1 Lärarexamen –struktur from ant 2007
G G H H H H H H H H H S S S H S H H H H 140p idag Veckor vft 1,5 1,5 Vft 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4 1 G H H H H H H H H S S S S H H H H H G H 210hp 2007 Veckor vft Vft 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 G G H H H H H H H H H H H S H S S H H S S S H H H H 180p idag Veckor vft 1,5 1,5 Vft 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 G H H H H H H H H S S S S S S H H H H H H G 270hp 2007 Veckor vft 1,5 1,5 Vft 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

2 en ny utbildning mot yrkesinriktade ämnen
Lärarutbildning 60p / 90 hp Termin H H 60p idag Veckor vft Veckor vft Vft 3,5 3,5 3,5 3,5 5 1 90hp 90hp H H G Veckor vft Veckor vft Vft 4 4 4 4 4 en ny utbildning mot yrkesinriktade ämnen H H H 180hp G Veckor vft 4 4 4 4 4

3 Information till partnerskolorna
Ta initiativ för att informera om förnyad lärarutbildning Ny På väg mot läraryrket och ny Skolpraktika kommer inom kort Bildspel finns på webben

4 De självständiga arbetena
Resurs i skolutvecklingsarbetet Arbetena ska återkopplas till verksamheten VFT-seminarium i höst som fokuserar självständigt arbete på grundnivå

5 Skärpning av rutiner vid risk för U
Mentor ska ge studenten tydlig information om att underkänt betyg kan komma att ges. Detta bör om möjligt ske i så god tid att studenten har möjlighet att åtgärda bristerna. Det innebär att partnerskolan omgående ska kontakta mentor för besök och/eller utvecklingssamtal så snart de uppmärksammar en student som det finns tveksamheter kring.

6 Vid samtalet deltar student, representant för arbetslaget och mentor
Vid samtalet deltar student, representant för arbetslaget och mentor. Samtalet ska dokumenteras av mentor. Om möjligt bör dokumentationen innehålla en handlingsplan för terminens resterande VFT. Om underlag för underkännande framkommer då terminens VFT i det närmaste är avslutad kan betyget Underkänd dock ges utan genomfört utvecklingssamtal.

7 Frånvaro under VFT Student ska vara närvarande på sin partnerskola under anvisad tid för att bli godkänd på VFT. Frånvaro enstaka dagar kan i samråd med mentor och partnerskola genomföras vid annan tidpunkt under aktuell termin. Sammanhängande perioder ska genomföras på utlagd VFT-tid och får inte delas upp. Frånvaro utöver enstaka dagar innebär att student blir underkänd på aktuell VFT-period.

8 Föreskrift i utbildningsplan
”För att äga tillträde till nästkommande termin med VFT måste närmast föregående termins VFT vara godkänd.” Det innebär att underkänd VFT vanligen leder till att studenten tar ett studieuppehåll. Omtentamen av VFT genomförs under högskolans terminstider. Undantag från ovanstående föreskrift kräver dispens från enhetsledning.

9 Mentorsrollen Utöva mentorskap genom att följa och bedöma studentens utveckling Löpande kontakt med partnerskolan Examinationsansvarig för VFT Samtalet utifrån VFT-besök och studenternas VFT-erfarenheter i fokus Inga skriftliga inlämningsuppgifter – de ska finnas i hft. Hindrar inte t ex individuella mål och dubbellogg

10 Nya lärandemål för vft Kursplaner innehåller dels
lärandemål som relaterar och integrerar hft med VFT, dels särskilda lärandemål för VFT i bilaga. Lärandemålen bygger på examensordningen och är liksom nya På väg mot läraryrket strukturerade efter Från novis till professionell

11 Lärandemål angivna efter
- inledande termin (U/G), - termin 3 (U/G/VG) och efter - avslutande termin (U/G/VG) Övriga terminer (T2 samt T6 respT7och T8) ska studenten ha visat en tydlig utveckling på väg mot kommande lärandemål utifrån skrivningar i Från novis till professionell (U/G) Anpassade lärandemål för Lärarutb 90hp/180hp eftersom utlägget ser annorlunda ut.

12 Progressionen beskrivs i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden:
- mot en egen praktisk teori och därmed en läraridentitet - mot en didaktisk medvetenhet - mot ett kommunikativt, demokratiskt ledarskap

13 Examinationen består av
- Fullgjord verksamhetsförlagd tid - Genomförd pedagogisk verksamhet

14 Utgångspunkten för examinationen är
- Studentens förmåga att undervisa och fungera i skolmiljön (pedagogisk verksamhet) - Individuellt samtal och/eller seminarium som baseras på studentens egen dokumentation.

15 Studenter som antogs före ht 2007…
… följer den utbildningsplan som gällde vid antagningen… och har därmed samma styrdokument för VFT som tidigare: - Examensordningen så som den uttrycks i På väg mot läraryrket - Från novis till professionell - Generella betygskriterier


Ladda ner ppt "Lärarexamen –struktur from ant 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser