Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internmöte 2002-11-19. Finansieringslösning nådd Telenor blir huvudägare med 90 % av aktierna och rösterna. Utfors blir Telenor Business Solution plattform.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internmöte 2002-11-19. Finansieringslösning nådd Telenor blir huvudägare med 90 % av aktierna och rösterna. Utfors blir Telenor Business Solution plattform."— Presentationens avskrift:

1 Internmöte 2002-11-19

2 Finansieringslösning nådd Telenor blir huvudägare med 90 % av aktierna och rösterna. Utfors blir Telenor Business Solution plattform för Datatjänster i primärt Sverige

3 Kort om Telenor Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag Distribution av telefoni, information, kunskap och underhållning. Omsättning (2001): 40,6 miljarder NOK Totalt har 22,000 anställda Telenor Business Solution (En fusion mellan Telenordia, Nextra och Telenors tidigare företagsverksamhet i Sverige), erbjuder telefoni, datakommunikation och driftstjänster till företag och organisationer 4500 anställda i 10 länder Det svenska dotterbolaget Telenor Business Solutions AB har ca 300 anställda, kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

4 Är detta bästa lösningen? Resulterar i en stark nordisk aktör Utfors varumärke IP-porten samt teknik kommer fortsätta utvecklas och förvaltas Finansiell styrka i verksamheten Telenor är ett stabilt företag med goda möjligheter för sina anställda

5 Villkor för övertagandet Telenor Business Solutions betalar 264 mkr. Får ett direkt ägande i Utfors på 90 procent, samt konvertibler på 2 procent Övertar en del av bankkonsortiets fordringar vilka används som emissionslikvid vid emission av nya aktier och konvertibla skuldebrev i Utfors. Telenor garanterar Utfors fordringsägares betalning av fordringar om 25 % i enlighet med villkoren för den i Utfors pågående företagsrekonstruktionen. Forts…

6 forts. Villkor för övertagandet Aktierna i Telenor Business Solutions AB överlåts till Utfors som vederlag för konvertibla skuldebrev i Utfors. Utfors integreras med Telenor Business Solutions AB. Tingsrätten måste fastställa det erbjudna ackordsförslaget om 25% Godkännande av företagsrekonstruktionen samt emission vid en extra bolagsstämma i Utfors

7 Vad händer med Utfors verksamhet? Verksamheten fortsätter tillsvidare som tidigare Utforsaktien tillsvidare fortsatt börsnoterad Förändringar i ledning/organisation kommer att successivt märkas framöver då integrering sker Fram till affärens godkännande är TBS att betrakta som en konkurrent

8 Hur påverkar detta vår vardag? Planeringsarbetet för ett sammanslaget bolag påbörjas omgående. Efter affärens godkännande kan en mer detaljerad process för integration och samlokalisering påbörjas. Stora förändringar kan alltid vara jobbiga….. Det kommer att finnas en del dubbla funktioner i företagen, som kan leda till neddragningar. Det är för tidigt att säga något om enskilda funktioner innan affären är godkänd.

9 Vad händer framöver? 22 november – borgenärssammanträde, ställningstagande till ackordsförslaget i Tingsrätten. Beslut fattas. 17 december Bolagsstämma ang affären med Telenor Vidare information från Utfors ledning och nya huvudägare kommer successivt.

10 Frågor?


Ladda ner ppt "Internmöte 2002-11-19. Finansieringslösning nådd Telenor blir huvudägare med 90 % av aktierna och rösterna. Utfors blir Telenor Business Solution plattform."

Liknande presentationer


Google-annonser