Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPS-KVG Punktprevalens-studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands-regionens kommuner 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPS-KVG Punktprevalens-studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands-regionens kommuner 2004."— Presentationens avskrift:

1 PPS-KVG Punktprevalens-studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands-regionens kommuner 2004

2 Västra Götalandsregionen:
1,5 miljoner invånare (17% av rikets befolkning) 49 kommuner fördelade på fem sjukvårdsområden Skaraborg 15 Södra Bohuslän 7 Göteborgs stad NU-sjukvården 16 Södra Älvsborg 10

3

4 Hygiensjukskötersketjänster med speciellt uppdrag riktat mot kommunerna finns i varje sjukvårdsområde. Hygiensjuksköterskorna är stationerade på de vård/infektionshygieniska avdelningarna i respektive sjukvårdsområde. Regionalt nätverk för utbyte av erfarenheter är etablerat.

5 Bakgrund: Särskilda boenden har bedömts vara en riskmiljö för uppkomst, selektion och spridning av antibiotikaresistenta bakterier samt vårdrelaterade infektioner. Ransjö U Största resistenshoten finns i långtidsvården. Intervju. Läkartidningen 1996;93:2836-9 Tammelin A, Hellström C Angeläget att minska infektionsrisken i särskilda boenden. Läkartidningen 2003;100:3757-9 Lonér B, Petterson C, Cars H, Ovhed I. Sjukhem en riskmiljö för antibiotikaresistens. Läkartidningen 2000;97:1251-4

6 Syfte: Att kartlägga antibiotikabehandling, infektioner, förekomst av venkatetrar, odlingsfrekvens, urininkontinens, KAD-användning och förekomst av sår som kräver omläggning.

7 Studien föregicks av bred förankring och information:

8 Personliga möten med MASar och sjuksköterskor i alla kommuner

9 Projektmedel beviljade från nationella STRAMA-gruppen

10

11 17477 vårdtagare (bortfall 4%)
Medelålder 85 år 68 % kvinnor 7% korttidsplats

12 5% behandlades med antibiotika

13 Antibiotikagrupper

14 Antibiotikabehandling av olika infektioner, procent
Urinvägs- infektion Hud-eller mjukdelsinf Luftvägs- infektioner Penicilliner 23 69 Sulfonamider och trimetoprim 36 Fluorokinoloner 26 5 Tetracykliner 47 Cefalosporiner 9 13 Nitrofurantoin 8 Linkosamider Övriga och ej angivna 7 17

15 8 procent av alla vårdtagare hade omläggningskrävande sår. Lokalisation
Fot 480 34 procent Underben 306 22 procent Höft-sätes-korsbens- region 260 19 procent Annan lokalisation 244 17 procent Kombination av lokaler 113 8 procent

16 Hög andel vårdtagare med fotsår behandlades med antibiotika mot hud-mjukdelsinfektion.
Alla sår + antibiotika 22 % Fotsår + antibiotika 28 % Bensår + antibiotika Höft/sätes/korsbensår + antibiotika 20 % Kombination av lokaler + antibiotika 24 % Annan lokal + antibiotika 12 %

17 Odlingsfrekvens före antibiotikabehandling
34% (spridning 26-45%)

18 67 % använde blöja på grund av urinläckage
8 % hade KAD ( kronisk i 91 %). Venkatetrar och gastriska sonder förekom i mycket liten omfattning < 1 %.

19 Vad har hänt med materialet??
Återrapportering till de olika kommunerna – Underlag för förbättringsarbete Rapportering till lokala STRAMA-grupper – Underlag för förbättringsarbete Presentationer på konferenser och möten för olika professioner Presentation för socialstyrelsen Läkartidningen 2006;103:3080-3

20 Studieansvariga: Kerstin Lindroth hygiensjuksköterska
Lisbeth Karlsson, överläkare 1 Anette Persson, hygiensjuksköterska Sören Elowson, överläkare 2 Marie Eriksson, hygiensjuksköterska Ann-Christine Midtvedt, överläkare 3 Margaretha van Raalte, hygiensjuksköterska Mette Schewenius, hygiensjuksköterska Peter Ulleryd, överläkare 4 Enheterna för vårdhygien i Borås 1, Skövde 2, Uddevalla 3 och Göteborg 4.


Ladda ner ppt "PPS-KVG Punktprevalens-studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands-regionens kommuner 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser