Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPS-KVG Punktprevalens- studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands- regionens kommuner 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPS-KVG Punktprevalens- studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands- regionens kommuner 2004."— Presentationens avskrift:

1 PPS-KVG Punktprevalens- studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands- regionens kommuner 2004

2 Västra Götalandsregionen: 1,5 miljoner invånare (17% av rikets befolkning) 49 kommuner fördelade på fem sjukvårdsområden Skaraborg 15 Södra Bohuslän 7 Göteborgs stad NU-sjukvården 16 Södra Älvsborg 10

3

4 Hygiensjukskötersketjänster med speciellt uppdrag riktat mot kommunerna finns i varje sjukvårdsområde. Hygiensjuksköterskorna är stationerade på de vård/infektionshygieniska avdelningarna i respektive sjukvårdsområde. Regionalt nätverk för utbyte av erfarenheter är etablerat.

5 Bakgrund: Särskilda boenden har bedömts vara en riskmiljö för uppkomst, selektion och spridning av antibiotikaresistenta bakterier samt vårdrelaterade infektioner. Ransjö U Största resistenshoten finns i långtidsvården. Intervju. Läkartidningen 1996;93:2836-9 Tammelin A, Hellström C Angeläget att minska infektionsrisken i särskilda boenden. Läkartidningen 2003;100:3757-9 Lonér B, Petterson C, Cars H, Ovhed I. Sjukhem en riskmiljö för antibiotikaresistens. Läkartidningen 2000;97:1251-4

6 Syfte: Att kartlägga antibiotikabehandling, infektioner, förekomst av venkatetrar, odlingsfrekvens, urininkontinens, KAD-användning och förekomst av sår som kräver omläggning.

7 Studien föregicks av bred förankring och information:

8 Personliga möten med MASar och sjuksköterskor i alla kommuner

9 Projektmedel beviljade från nationella STRAMA-gruppen

10

11 17477 vårdtagare (bortfall 4%) Medelålder 85 år 68 % kvinnor 7% korttidsplats

12 5% behandlades med antibiotika

13 Antibiotikagrupper

14 Antibiotikabehandling av olika infektioner, procent AntibiotikaUrinvägs- infektion Hud-eller mjukdelsinf Luftvägs- infektioner Penicilliner236923 Sulfonamider och trimetoprim 36 Fluorokinoloner265 Tetracykliner47 Cefalosporiner913 Nitrofurantoin8 Linkosamider8 Övriga och ej angivna 7917

15 8 procent av alla vårdtagare hade omläggningskrävande sår. Lokalisation Fot48034 procent Underben30622 procent Höft-sätes-korsbens- region 26019 procent Annan lokalisation24417 procent Kombination av lokaler 1138 procent

16 Alla sår + antibiotika 22 % Fotsår + antibiotika 28 % Bensår + antibiotika 22 % Höft/sätes/korsbensår + antibiotika 20 % Kombination av lokaler + antibiotika 24 % Annan lokal + antibiotika 12 % Hög andel vårdtagare med fotsår behandlades med antibiotika mot hud-mjukdelsinfektion.

17 Odlingsfrekvens före antibiotikabehandling 34% (spridning 26-45%)

18 67 % använde blöja på grund av urinläckage 8 % hade KAD ( kronisk i 91 %). Venkatetrar och gastriska sonder förekom i mycket liten omfattning < 1 %.

19 Vad har hänt med materialet?? Återrapportering till de olika kommunerna – Underlag för förbättringsarbete Rapportering till lokala STRAMA-grupper – Underlag för förbättringsarbete Presentationer på konferenser och möten för olika professioner Presentation för socialstyrelsen Läkartidningen 2006;103:3080-3

20 Studieansvariga: Kerstin Lindroth hygiensjuksköterska Lisbeth Karlsson, överläkare 1 Anette Persson, hygiensjuksköterska Sören Elowson, överläkare 2 Marie Eriksson, hygiensjuksköterska Ann-Christine Midtvedt, överläkare 3 Margaretha van Raalte, hygiensjuksköterska Mette Schewenius, hygiensjuksköterska Peter Ulleryd, överläkare 4 Enheterna för vårdhygien i Borås 1, Skövde 2, Uddevalla 3 och Göteborg 4.


Ladda ner ppt "PPS-KVG Punktprevalens- studie i särskilda äldreboenden i Västra Götalands- regionens kommuner 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser