Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4/00 Bakgrund – förutsättningar Hälso- och sjukvårdens utvecklings- strategi – närsjukvården ska utvecklas Arbetet har kommit olika långt i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4/00 Bakgrund – förutsättningar Hälso- och sjukvårdens utvecklings- strategi – närsjukvården ska utvecklas Arbetet har kommit olika långt i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 4/00 Bakgrund – förutsättningar Hälso- och sjukvårdens utvecklings- strategi – närsjukvården ska utvecklas Arbetet har kommit olika långt i Västra Götaland Speciella förutsättningar i Göteborg –dominerande sjukhus –primärvård med låg profil –storstadsbefolkning och ”storstadsbeteende”

2 4/00 Utvecklingsstrategin – närsjukvård Ska finnas nära – trygghet för befolkningen 80 procent av hälso- och sjukvårdsbehovet Helhetssyn Samverkan över gränserna Primärvård och sjukhus har tillsammans ett områdesansvar för närsjukvården Psykiatrin viktig

3 4/00 Definition Närsjukvård Finns geografiskt nära Behandlar de vanligaste patient- och sjukdomsgrupperna Kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsobefrämjande förhållningssätt Samverkan mellan primärvård, sjukhusens specialister och kommunal vård

4 4/00 Förarbete – Plattform PV Gbg Stärka Primärvården Göteborg som viktig aktör i närsjukvården –områdesansvar i samverkan med sjukhusen –hög tillgänglighet, patientens vägvisare, första bedömning –tar hand om vanliga sjukdomar –förebyggande arbete

5 4/00 Närsjukvård i Göteborgsområdet Berör både Göteborg och kommunerna i södra Bohuslän Syfte –skapa en tillgänglig sjukvård med bra kvalitet –skapa tydlighet för personalen om deras roll i närsjukvården –utveckla förtroendefulla relationer i vårdarbetet

6 4/00 Närsjukvård i Göteborgsområdet Berör flera vårdgivare – sjukhus, primärvård, kommunala hälso- och sjukvården, privata vårdgivare Patienten ska inte märka organisatoriska gränser ”Vård runt patienten – inte patienten runt i vården”

7 4/00 Projekt Närsjukvård i Göteborgsområdet Lägger en plattform för fortsatt arbete Pågår januari – maj 2005 Ska ge avtryck i budgetarbetet för 2006 Uppdragsgivare: Nils-Gunnar Ernstson, HSK Göteborg

8 4/00 Projekt Närsjukvård i Göteborgsområdet Inriktat på fyra viktiga områden –akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och tillgänglighet i primärvården –vuxenpsykiatrisk sjukvård –patienter med stort sjukvårds- och omvårdnadsbehov –(barn- och ungdomssjukvård samt BUP)

9 4/00 Arbetssätt Seminarier med företrädare för berörda verksamheter – bred representation Hitta samarbetsmönster som håller, oberoende av personer Patientperspektiv Projektledning med fackliga företrädare

10 4/00 Fortsatt arbete med närsjukvården Nuvarande projekt lägger grunden Ska beskriva –vad närsjukvården ska klara långsiktigt –successiv utveckling över tiden i konkreta steg Beskriver inte –organisation –pengafördelning


Ladda ner ppt "4/00 Bakgrund – förutsättningar Hälso- och sjukvårdens utvecklings- strategi – närsjukvården ska utvecklas Arbetet har kommit olika långt i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser