Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Catena Årsstämma 2009. Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur – kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot – rekonstruktioner Fordonsindustrin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Catena Årsstämma 2009. Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur – kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot – rekonstruktioner Fordonsindustrin."— Presentationens avskrift:

1 Catena Årsstämma 2009

2 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur – kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot – rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt – påverkar Bilias verksamhet

3 Lågkonjunkturens påverkan på Catena Långa hyresavtal ger säkra kassaflöden och minskar vakansrisken Återhållsamhet med förvärv 2007 – 2008 Investeringar i det egna beståndet i stort sett färdigställda – minskat kapitalbehov Bilia fortsatt viktig hyresgäst, men andelen minskar (86,6 %) Affärsidé och strategier ligger fast

4 Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning Ledande aktör Fokus: Välbelägna handelsfastigheter på strategiska orter

5 Catena i korthet 2008 Catena äger 31 fastigheter I fyra tillväxtregioner i Sverige, Norge och Danmark Marknadsvärde: 2 354 Mkr (2 479) Handelsfastigheter med rätt läge och bra alternativanvändning Hyresvärde: 205,2 Mkr på årsbasis (190,6) Stabila intäkter, i snitt hyresavtal på 9,3 år (10,3) Hög uthyrningsgrad, 96,3 procent (98,3) 100-procentig indexering i hyresavtalen

6 Catena 2008 Hyresintäkterna uppgick till 189,3 Mkr (179,7) Förvaltningsresultatet uppgick till 89,2 Mkr (73,8) Årets resultat efter skatt uppgick till -131,9 Mkr (216,2) Årets resultat per aktie uppgick till -11,41 kr/aktie (18,70) Orealiserade värdeförändringar ingick i resultatet med -293,7 Mkr (168,4)

7 Värdeförändringar i fastighetsbeståndet 1 januari – 31 december 2008 Mkr Vid ingången av perioden2 479 Värdeförändringar-244 Investeringar i befintligt bestånd128 Förvärv8 Valutaeffekt-17 Bokfört värde vid utgången av perioden2 354

8 Händelser 2008 Förvärv av mark i Svågertorp, Malmö i januari. Byggnation för Vestas startade i mars. Almedal i Göteborg färdigställdes i juni. Drammen i Norge färdigställdes i december. Försäljning av mark i Norge med reavinst på 4,3 Mkr. Nya hyresavtal tecknade för totalt 87,5 Mkr i hyresvärde.

9 Finansiella mål NyckeltalMålUtfall 2008 Avkastning på eget kapitalÖverstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter-14,6% RäntetäckningsgradMinst 1,75 ggr2,5 ggr Soliditet25-35%33,3% UtdelningLångsiktigt utgöra 75% av förvaltningsresultatet efter skatt 95%

10 Catena skapar värde genom förädling Drammen, Norge Ny-, till- och ombyggnad färdigställd i december 2008 Investering 72 MNOK Totalt 7 600 m 2 varav 2 600 m 2 tillbyggnad Flervarumärkesanläggning för Volvo, BMW, Ford och Renault 15-årigt hyresavtal med Bilia

11 Catena skapar värde genom förädling Svågertorp, Malmö Nybyggnad av 3 700 m 2 Kontor för Vestas för totalt 150 medarbetare Investering: 72 Mkr Inflyttning i mars 2009

12 Vi har levererat enligt strategin Effektiv förvaltningFörvaltningsresultatet +20,8%  Förvärv i strategiska lägenMark i Svågertorp, Urnes 2  Förädla och utveckla beståndet 128 Mkr 2008  Avyttra fastigheter utanför prioriterade marknader —

13 Fokus på strategiska storstadsregioner Osloregionen Göteborgsregionen Stockholmsregionen Öresundsregionen

14 Stockholmsregionen 9 fastigheter 34% av bokfört värde Hyresvärde 69,4 Mkr Genomsnittlig hyrestid 11,0 år Uthyrningsgrad 93,9%

15 Göteborgsregionen 10 fastigheter 24% av bokfört värde Hyresvärde 51,1 Mkr Genomsnittlig hyrestid 9,2 år Uthyrningsgrad 99,4%

16 Öresundsregionen 8 fastigheter 22% av bokfört värde Hyresvärde 42,6 Mkr Genomsnittlig hyrestid 4,8 år i Malmö Genomsnittlig hyrestid 5,5 år i Köpenhamn Uthyrningsgrad 93,0%

17 Osloregionen 4 fastigheter 20% av bokfört värde Hyresvärde 42,1 Mkr Genomsnittlig hyrestid 11,7 år Uthyrningsgrad 100%

18 Haga Norra, Solna Bostäder, kontor, handel Segeltorp, Huddinge Handel Byggrätter och exploateringsmöjligheter

19 Svågertorp, Malmö Handel Gastelyckan, Lund Handel

20 Byggrätter och exploateringsmöjligheter Almedal, Göteborg Kontor, handel Sisjön, Göteborg Handel Kungsbacka Bostäder

21 Catena-aktien

22 Största ägarna per 31 mars 2009 ÄgareAntal aktierRöster, % Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)3 361 00029,1 Erik Selin gruppen2 476 68821,4 Catella fonder1 657 65914,3 Länsförsäkringar fonder512 6024,4 Skandia Liv289 4002,5 Swedbank Robur fonder182 2011,6 CBNY-DFA-INT SML CAP V109 8250,9 Mellon US Tax Exempt Account75 2500,7 Odin Eiendom60 4000,5 CBNY-DFA-CNTL SML CO S56 7620,5 Summa tio största aktieägare8 781 78775,9 Övriga aktieägare2 782 71324,1 Totalt11 564 500100,0

23 Delårsrapport januari – mars 2009

24 Händelser första kvartalet 2009 Hyresavtal tecknat med Motor Trend AB i Kungsbacka Investering av 4 Mkr i anläggning i Haninge Inflyttning av Vestas i Svågertorp den 23 mars Försäljning av tomtmark med byggrätt i Lilleström, Norge, med en reavinst på 2,6 Mkr Besparingsplan genomförs under 2009

25 Första kvartalet 2009 – finansiellt Mkr Q1 2009 Q1 2008 Hyresintäkter 49,646,1 Förvaltningsresultat25,2 20,9 Värdeförändring fastigheter, orealiserad11,4 5,4 Värdeförändring fastigheter, realiserad2,6 — Periodens resultat24,2 13,5 Resultat efter skatt per aktie, kr 2,09 1,17

26 Finansiella mål 2009 NyckeltalMålUtfall Q1 2009 Avkastning på eget kapital Överstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter 11,7 % RäntetäckningsgradMinst 1,75 ggr2,8 ggr Soliditet25-35% 33,8 %

27 Första kvartalet 2009 – aktuell intjäningsförmåga 2009 2008 Mkr 31 mars 31 dec Hyresvärde 214,0205,0 Vakanser - 10,0- 7,0 Hyresintäkter 204,0 198,0 Fastighetskostnader- 27,0 - 26,0 Driftsöverskott177,0172,0 Centraladministration - 18,0- 18,0 Finansnetto- 44,0- 66,0 Förvaltningsresultat115,088,0

28 Framtiden för Catena Konjunkturutvecklingen avgörande, men Catena har långa hyreskontrakt Catena finns i storstadsregionerna Catena har strategiska lägen med goda möjligheter till alternativ- användning Sänkt ränta har stor resultat- påverkan

29 Catena Årsstämma 2009


Ladda ner ppt "Catena Årsstämma 2009. Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur – kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot – rekonstruktioner Fordonsindustrin."

Liknande presentationer


Google-annonser