Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Navision – RIM Rapid Implementation Methodology - anpassning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Navision – RIM Rapid Implementation Methodology - anpassning."— Presentationens avskrift:

1 Navision – RIM Rapid Implementation Methodology - anpassning

2 Agenda Introduktion Grunderna i RIM Anpassning av RIM - praktiska exempel Avslutning

3 Introduktion Föreläsare – David Knezevic, Origo Business Consulting Korta pass med bensträckarpauser Bakgrund till RIM

4 Grunderna i RIM Navision RIM Users Guide RIM Project plan RIM Setup Data XML Files Food Furniture High Tech Machinery Wholesale

5 Vad är RIM? Första fasen i ett implementeringsprojekt Grundmall för alla nya implementeringar Versionshantering av grunddatabas som används vid implementeringar Dokumentering av inställningar

6 Hur jobbar jag med RIM? Utgå från implementeringsmetoden Använd de verktyg som finns Dela upp implementeringen i flera faser Basera första fasen i projektet på den projektmall som finns Var noga med stegen och se till att inga ändringar görs i verktygen/mallarna Se till att kundens förväntningar hanteras genom hela projektet!

7 Implementeringsmetod - översikt EVALUATE (SOLUTION) PLAN BUILDDEPLOY OPERATE

8 Implementeringsmetod - Evaluate Gör en utvärdering av infrastrukturen Identifiera vision och omfattning för implementeringen Analysera kärnprocesserna Minska riskerna i kommande projekt Få förståelse för komplexiteten i kommande projekt Samla information för att ta fram en vinnande offert EVALUATE (SOLUTION)

9 Implementeringsmetod - Plan Första fasen Planera implementeringen med hjälp av projektmallen i RIM Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Genomför analys av vidare behov Skapa en design för att realisera behoven PLAN

10 Implementeringsmetod - Build Första fasen Inga anpassningar görs i första fasen Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Dela upp utvecklingsfasen i mindre enheter Genomför utveckling av beslutad design Genomför tester (unit, build, system) Få systemtestet godkänt av kunden BUILD

11 Implementeringsmetod - Deploy Första fasen Importera xml-fil Exportera questionnaire Gå igenom questionnaire med kunden Importera questionnaire Utför implementering enligt projektmallen Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Genomför acceptanstest DEPLOY

12 Implementeringsmetod - Operate Första fasen Utvärdera implementeringen Uppdatera frågeformuläret vid behov Dokumentera kundens återkoppling Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Sammanställ kvarstående behov Få leveransgodkännande från kunden OPERATE

13 Anpassning av RIM Questionnaire Master Data Template Migration Overview Extrahera data från befintlig databas – skapa ny mall

14 Tack för att ni ville komma! Glöm inte utvärderingen! länk till partnersource: https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/navisionrapidimplementatio nmethodologytoolkit.htm?printpage=false David Knezevic, Origo Business Consulting dk@origobusiness.se 0733-561858


Ladda ner ppt "Navision – RIM Rapid Implementation Methodology - anpassning."

Liknande presentationer


Google-annonser