Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” RESULTAT i VG+Skaraborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” RESULTAT i VG+Skaraborg."— Presentationens avskrift:

1 Regional handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” RESULTAT i VG+Skaraborg

2 2 Värdig vård i livets slut Resultat i Palliativregistret

3 3 VG klarar i nuläget nivån med en 5%-ig förbättring av årets indikatorer En bit kvar till grundkravet på 70% i täckningsgrad Resultat för riket

4 4 Täckningsgrad i palliativregistret VG Kv2, 2011-Kv 2, 2012Kv3, 2012-Kv 3, 2013

5 5 Resultat för Skaraborg - sämre än VG och riket HUR GÅR VI VIDARE?

6 6

7 7 Skaraborg täckningsgrad kvartal kvartal Skaraborg täckningsgrad kvartal kvartal

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 KommunSäbo platser (jan 2013) Hemsjukvård i (dec 2012) ordinärt boende Essunga6457 Falköping Grästorp7193 Gullspång61107 Götene Hjo Karlsborg87120 Lidköping Mariestad Skara Skövde Tibro Tidaholm Töreboda99139 Vara144231

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 En god demensvård Resultat i BPSD och Svedem registren

45 45 En fantastisk utveckling av resultaten inom demensområdet i Västra Götaland Antal registrerade bedömningar Antal anslutna enheter Antal registrerade bedömningar Antal anslutna enheter

46 46 Fördelningen av registrerade bedömningar mellan delregionerna

47 47 Antal grundregistreringar per län from registerstart tom augusti 2013

48 48 Antal uppföljningar per län from tom augusti 2013

49 49 God läkemedelsbehandling för äldre Förbättrade resultat varje jämförelse månad

50 50

51 51 God läkemedelsbehandling för äldre Förbättrade resultat varje jämförelse månad

52 52

53 53 Här krävs mer insatser !!! God läkemedelsbehandling för äldre

54 54

55 55 En sammanhållen vård och omsorg Indikatorerna  Undvikbar slutenvård  Återinläggningar inom 30 dagar

56 56 Västra Götaland per år

57 57

58 58

59 59 Tvåårsmedelvärde , 65+

60 60 Undvikbar slutenvård Förändring över tid: Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv2. En marginellt högre andel undvikbar slutenvård första halvåret 2013 jämfört med första halvåret 2012 i VG. Det är egentligen ingen mätbar skillnad och ej statistiskt säkert. Utfallet 2013 beror på att nämnaren, dvs totalt antal diagnossatta slutenvårdtillfällen blivit färre. Detta beror framförallt på att antalet vårdplatser minskat. Vanligare bland 80 år och äldre jämfört med år, något vanligare bland män. Vanligaste diagnosen är hjärtsvikt (29%), följt av KOL, njurbäckeninflammation, diabetes, sedan kärlkramp och epilepsi. Sammanfattning Västra Götaland Återinskrivningar 30 dgr Förändring över tid: Ingen större förändring mellan 2009 och 2013 kv2. Något lägre andel kvartal jämfört med kv Det är både antalet återinskrivningar och totala antalet vårdtillfällen som minskat. Ej statistiskt säkert. Andelen kvartal 2 är oförändrad mellan åren. Vanligare bland män än bland kvinnor, inga åldersskillnader. Observera säsongsvariationen vid kvartal- och månadsredovisning, framförallt till följd av variation av totalt antal vårdtillfällen i nämnaren. Under sommarmånaderna är totala antalet vårdtillfällen klart färre (färre planerade operationer), men även undvikbara slutenvårdstillfällen och ÅI30. Antalet vårdtillfällen totalt har ökat sedan 2009, men minskar något Antalet undvikbara slutenvårdstillfällen och återinskrivningar har legat på en stabil nivå sedan 2009, trots att vi får fler äldre i befolkningen.


Ladda ner ppt "Regional handlingsplan ”Det goda livet för sjuka äldre” RESULTAT i VG+Skaraborg."

Liknande presentationer


Google-annonser