Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemtjänst och hemsjukvård blir hemvård Projektledningsgruppens beslutspunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemtjänst och hemsjukvård blir hemvård Projektledningsgruppens beslutspunkter."— Presentationens avskrift:

1 Hemtjänst och hemsjukvård blir hemvård Projektledningsgruppens beslutspunkter

2 Förstudiens resultat Vi vet storleksordningen av förändringen Vi vet vilka frågeställningar som behöver belysas Definitionen Åldrar Hembesök – hemsjukvård Primärvårdsansluten hemsjukvård – sjukhusansluten hemsjukvård Psykiatrisk hemsjukvård Delar av dygnet – eller dygnet runt Rehabilitering/Habilitering Hjälpmedelsförsörjning Palliativ vård Demensvård Effekter av skatteväxling

3 Vilka är drivkrafterna för en huvudmannaskapsförändring Sammanhållen finansiering av vård och omsorg i hemmet Socialstyrelsens slutsatser Vård i hemmet bör styras och prioriteras så nära vården och kunden/patienten som möjligt Regeringen vill ha en likartad nationell lösning och har tillsatt en samordnare Öppenhet finns för att beakta skatteväxlingens effekter för kommunalekonomisk utjämning

4 Knäckfrågorna 1. Vad vill vi åstadkomma? 2. Hur ska vi åstadkomma det? 3. Vilka ekonomiska och personella resurser är vi beredda att använda till det? 4. Hur fördelar vi ansvaret och hur ska arbetsrutinerna se ut? 5. Vilka blir omfördelningarna i ekonomi och personal mellan landsting och kommun? 6. Hur hanteras oönskade effekter av skatteväxling?

5 Organisering av projekt för utredning och genomförande Projektledningsgrupp Projektledare Projektstab Arbetsgrupp ekonomi Nätverk Närvård Regionstyrelsen Politisk styrgrupp Länsledning Närvård Kommunchefsmötet Arbetsgrupp definitioner, avgränsningar Arbetsgrupp personal Projektgrupp

6 Organisering av projekt för utredning och genomförande - bemanning

7 Tidslinje om genomförande 1 jan 2012 Beslut i regionstyrelsen nov 2010 Förberedelsefas nov 2010 – juni 2011 Gränsdragningar, utredningar, kartläggningar, inventeringar klart mars 2011 Underlag för ekonomi, skatteväxling underlag för uppföljningklart mars 2011 Beslut i alla 11 kommuner maj-juni 2011 Genomförandefas maj – dec 2011 Avtal av verksamhetsöverföringklart okt 2011 Beslut om skattesatser i de 11 kommunerna nov 2011 Genomförande1 jan 2012 Uppföljningsfas jan – jun 2012 Uppföljning i projektorganisationvåren 2012 Avveckling av projektorganisation maj 2012 Fortsatt uppföljning i fast organisation för samverkan kommuner-landsting BP 1 månadsskifte mars- april 2011 BP 2 månadsskifte sep - okt 2011 BP 3 maj 2012

8 BP 1 Definitioner, avgränsningar Ekonomiskt värde – skatteväxlingens storlek Berörd personal - numerär Region styrelsen Projledn grupp Kommun chefer Länsled ning Nätverk Närvård 21/111/210-11/313/5 4/2 2/216/313/411/5 18/21/413/5 19/19/2


Ladda ner ppt "Hemtjänst och hemsjukvård blir hemvård Projektledningsgruppens beslutspunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser