Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinmottagningen/ Endokrinologisektionen Utvecklingsarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinmottagningen/ Endokrinologisektionen Utvecklingsarbete"— Presentationens avskrift:

1 Medicinmottagningen/ Endokrinologisektionen Utvecklingsarbete
Administrationen - Receptionen Sekreterare och Kanslister

2 Syfte Att få en bra arbetsmiljö genom: överblick struktur överenskommelser

3 Aktiva APT Hösten -12 Torsdagar 1 timme Inventering av: - resurser - arbetsuppgifter - vem gör vad och när? - gör rätt person rätt arbetsuppgift?

4 Centrala arbetsuppgifter
Skriva - Diktat Kalla patienter Telefon - Tidsbokning Luckan - Receptionen

5 Produktionsflöden Diktat Åtgärder Flöde Mål Hur många har vi?
Hur stort är inflödet? Hur ser diktaten ut? Åtgärder Diabetessköterskorna får göra vissa anteckningar själva samt viss bokning av patienter Brev/remisser inom den egna mottagningen avvecklas, ny remiss till dagvården utvecklas Läkarna uppmanas att be om kopia för kännedom istället för att diktera brev Tystrum (information om att respektera detta togs upp på APT) Flöde Vi räknade ut hur mycket vi måste skriva för att minska diktatberget. Såhär mycket måste vi skriva varje dag för att undvika ett diktatberg i framtiden. Mål Att hålla tidsflödet, hög, mellan och låg Jobba bort diktatberget till en överenskommen, rimlig och hanterbar nivå.

6 Kallelse av patienter Åtgärder Flöde Mål
Hur ser det ut idag? Inventering. Åtgärder Definierade vem vi kallar till/åt; läkarschemat - stora extra mottagningar ST-läkarna diabetessköterskorna osteoporosmottagningen Utvecklade ett tidsflöde och införde deadlines Jämför tidsåtgång vid bokning av patient med eller utan bekräftelsebrev För statistik på hur många patienter som uteblir trots bekräftelsebrev PM utvecklas Flöde Vid perioderna för att kalla patienter görs detta av två sekreterare under tisdag och torsdag Mål Att slippa drunkna i arbetsuppgiften ”kalla/boka patienter”. Att undvika resursspill tex att ej behöva omboka och avboka patienter som redan har kallats och att inte behöva lägga arbete på att kalla patienter i sista sekund pg av dålig planering.

7 - öppet mellan 09.00 – 12.00 Telefonen – tidsbokningen
- inkluderar arbetsuppgifterna blå lappar och vita lappar remisshantering – PM utvecklas

8 Receptionen Arbetsmiljö
Stressfaktorer - Kö, vad är kö? - Belastning, veckodag samt mellan luckorna - Frikort, högkostnadskort och betalt för mycket = GSF - Sekretess - Övriga arbetsuppgifter tex AK. - Monotont arbete

9 Fortsatt arbete med PM Checklistor Veckoflöden – Whiteboards Utvecklingstid

10 Slut! Frågor?


Ladda ner ppt "Medicinmottagningen/ Endokrinologisektionen Utvecklingsarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser