Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasieskolan  12 yrkesprogram  6 högskoleförberedande  5 introduktionsprogram  60 inriktningar  Lärlingsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasieskolan  12 yrkesprogram  6 högskoleförberedande  5 introduktionsprogram  60 inriktningar  Lärlingsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 gymnasieskolan  12 yrkesprogram  6 högskoleförberedande  5 introduktionsprogram  60 inriktningar  Lärlingsutbildning

2 Yrkesprogrammen  Barn och fritidsprogrammet  Bygg och anläggningsprogrammet  El och energiprogrammet  Fordon och transportprogrammet  Handels och administrationsprogrammet  Hantverksprogrammet  Hotell och turismprogrammet  Naturbruksprogrammet  Restaurang och livsmedelsprogrammet  VVS och fastighetsprogrammet  Vård och omsorgsprogrammet

3 Behörighet till yrkesprogrammen  Lägst betyget E i svenska, engelska, matematik och i ytterligare fem ämnen från åk 9.  Yrkesexamen = anställningsbar  Yrkesexamen med tillägg svenska och engelska = behörig till högskola. Elever på yrkesprogrammen har rätt att läsa in de kurser som krävs

4 Behörighet till högskoleförberedande program  Lägst godkända betyg, minst E, i matematik, svenska, engelska samt minst nio ämnen till. Dessa ämnen ska anpassas efter sökt gymnasieprogram.  Naturvetenskapligt program, godkända betyg i naturämnena.  Samhällsvetenskapliga program, godkända betyg i samhälls ämnen.  Estetiska programmet, 12 betyg inga krav på vilka ämnen.

5 Högskoleförberedande program  Ekonomiprogrammet  Humanistiska programmet  Samhällsvetenskapsprogrammet  Teknikprogrammet  Naturvetenskapliga programmet  Estetiska programmet

6 Introduktionsprogram  Preparandutbildning, bli behörig till ett nationellt program.  Programinriktat IV,inriktat mot ett nationellt yrkesprogram.  Yrkesintroduktion ( mer arbetsplatsförlagt).  Individuellt alternativ ( handlar om motivationsinsatser först)  Språkintroduktion ( för nyanlända)

7 Språk i gymnasieskolan  Engelska steg 5100p Samtliga program  Engelska steg 6100 p Högskoleförberedande program + Hotell och turismprogrammet

8 Språk i gymnasieskolan  Moderna språk: 100pEkonomiprogrammet och Naturvetenskasprogrammet 200pHumanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogr 500pHumanistiska, inriktning språk Meritpoäng: fortsätta sitt moderna språk från grundskolan.

9 Idrott och studier  Riksidrottsgymnasier Sök till: Specialidrottsförbund tidigt!  Nationellt godkänd idrottsutbildning- NIU  Profil kurser Inom ramen för indval kurser 200p

10 Tänka på  När skolor pratar skolval, Hur mycket?  Möjlighet att läsa utökat? (Extra kurser)  Antal lärar timmar i skola? Har de APL och var är den då?  Är det en bra skola, finns den om 2år?  TÄNK PÅ ATT DE GÖR REKLAM FÖR SIN SKOLA!!!!!

11 Programs uppbyggnad

12 Betygsskala  A 20,0 puppfyller kriterierna helt *  B17,5 p  C15,0 p *  D12,5 p  E10,0 puppfyller kriterierna för E i sin helhet* -------------------- Godkändnivån F 0,0 puppfyller inte kriterierna för E ----- 0.0 punderlag för bedömning saknas helt. * kunskapskrav för dessa betyg finns!

13 Studie och yrkesvägledaren informerar  www.orebro.se/adolfsbergsskolan www.orebro.se/adolfsbergsskolan  Fliken för studie och yrkesvägledare.  Facebook Sök: Studievägledning, Adolfsbergsskolan, Örebro


Ladda ner ppt "Gymnasieskolan  12 yrkesprogram  6 högskoleförberedande  5 introduktionsprogram  60 inriktningar  Lärlingsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser