Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising."— Presentationens avskrift:

1 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH Per-Erik Sandlund Rolf Rising Magnus Runnbeck Börje Svanborg Anders Eliasson

2 KTH Snabba fakta Bakgrund  Verksamheten startades 1996  Myndighet under Utrikesdepartementet  Generaldirektör Per-Erik Sandlund Personal  70 personer i 5 länder  100 % har näringslivsbakgrund  Branschspecialister Ekonomi  Utfall MSEK  65 % statliga anslag

3 KTH  Affärsområden  IT/telekom  Läkemedel/bioteknik/medicinteknik  Material och förpackning  Energi- och miljöteknik  Transportsystem  Service- och tjänstesektorn  Marknader  Brasilien - Sao Paulo  Indien - New Delhi  Japan - Tokyo  Kina - Shanghai  USA – New York  Gulfen - Dubai Affärsområden och marknader Operativ personal med lång erfarenhet från näringslivet i ledande ställning inom respektive bransch Lokal personal med lång erfarenhet från näringslivet och goda kontakter inom respektive bransch

4 KTHMarch 28, 2015www.investsweden.se 4 Internationalisering ger nya möjligheter  Globaliseringen kräver en ökad andel internationella företagssamarbeten  Internationella storföretag arbetar idag med ”öppna” innovationssystem med global utblick för nya teknologier  För mindre innovationsbolag ger detta goda möjligheter till internationella samarbeten  Investeringsdriven internationalisering via utländska storföretag blir här en naturlig process Utländska investeringar Internationalisering av svenska företag

5 KTHMarch 28, 2015www.investsweden.se 5 Kommersialisering av innovationsbolag  Sveriges ekonomi drivs av internationell handel och investeringar  Vår begränsade marknad kräver en tidig internationalisering av svenska innovationsbaserade företag  I tidiga skeden kan internationaliseringen lämpligen ske via eller tillsammans med en utländsk investerare och partner  En sådan process kan också föregå en mer traditionell exportetablering

6 KTH628 mars 2015 Arbetsmodell för Invest Sweden Traditionell FDI Nyetableringar Expansioner Etc. Investeringsdriven internationalisering Partnerskap Startegiska allianser Etc. Utländska företag Marknadsföring och stegvist processtöd Svenska företag och FoU-miljöer Stegvist processtöd Regionala investeringsportföljer

7 KTH Regional investeringsportfölj – processflöde Strategisk positionering och inriktning av portföljen IdentifieringProfileringKvalificeringPaketeringPositionering Identifiering av möjligheter och ”market gaps” Profilering av möjligheter och ”market gaps” Kvalificering av erbjudanden för marknads- föring Paketering för Salesforce och webbsidor Region Invest Sweden I arbetet nedan deltar både regionen och Invest Sweden, som är mer operativ i de senare stegen. Målet är att investeringsportföljen skall kunna integreras i efterföljande marknadsföring via Invest Sweden eller regionen enskilt.

8 KTH Partners i 18 regioner Business Region Göteborg Värmland Örebro län Jämtlands län Sjuhärad Skaraborg Dalarna Stockholm Business Region Östergötland Kalmar län Gävleborg Jönköping Kronoberg Västerbotten Business Region Skåne Norrbotten Västernorrland Halland

9 KTH  Investeringsfrämjandet 1) har medverkat till att skapa ) nya direkta jobb från utländska investeringar, varav 500 samarbeten med svenska företag, under åren  Varje satsad krona på investeringsfrämjandet gav mer än 15kr tillbaka i skatteintäkter från nya jobb under åren  Investeringsfrämjandet medverkade i 70% av alla utländska etableringar och 4% av alla förvärv under åren , enligt statistik från Institutet för Näringslivsforskning  Alla investerare fyller i ett kvitto som bl.a. graderar vår medverkan där 1 är ringa och 10 är helt avgörande. Här har 75% av alla investerare anget en siffra ) Investeringsfrämjandet avser här Invest Sweden med regionala partners 2) Här ingår ej 90% nya indirekta jobb enligt SCB eller övertagna jobb vid förvärv Summering av våra resultat

10 KTH 1,500 registrerade investeringar Investeringar som handlagts av Invest Sweden med regionala partners

11 KTH 20,000 nya direkta jobb Nya direkta jobb som skapats vid våra registrerade investeringar Registrerad tillväxt vid uppföljning Registrerat vid investeringstillfället

12 KTH 500 svenska företag inblandade Antal investeringar i eller samarbeten med svenska SMF

13 KTH Alla investeringar kvalitetsbedöms

14 KTH Därför är utländska investeringar viktiga  Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt och sysselsättning. Konkurrensen mellan länder om att attrahera dessa investeringar tilltar.  Globaliseringen leder till att många företag i Sverige i ökande omfattning investerar utomlands. För att försvara en nödvändig kritisk massa i strategiska branscher i Sverige krävs ett ökat inflöde av utländska investeringar och aktörer.  Ett antal tillväxtekonomier kommer att spela en mer betydelsefull roll i internationellt näringsliv än de gör idag. Det är därför angeläget att Sverige snarast positionerar sig på dessa dynamiska marknader.

15 KTH Värdet för Sverige  Tillväxt, teknologisk utveckling och sysselsättning genom utländska företagsinvesteringar.  Stärkt konkurrenskraft i strategiska sektorer.  Små och medelstora företag får nytt kapital, tillgång till nya marknader och kompetens genom internationella kontakter.  Utvecklade regionala nätverk och kompetens för att attrahera utländska investeringar.

16 KTH www.investsweden.se 16 March 28, 2015 Mervärden vid investeringsdriven internationalisering  Stärker innovationsprocessen  Större kunskaps- och teknologiplattform  Snabbare process från idé till produkt  Delade kostnader och risker  Instrument för kommersialisering  Anpassning till nya marknader och behov  Tillgång till upparbetade marknadskanaler  Större resurser för marknadsföring  Bidrar till ökad dynamik i näringslivet och tillväxt i Sverige!

17 KTH  Marknadsföringen inriktas främst mot utländska företag som visat intresse för samarbete med eller investeringar i Sverige inom aktuella fokusområden.  Marknadsarbetet innefattar också relationsuppbyggnad med ett antal nyckelkunder som kan väntas göra mera omfattande, eller återkommande, investeringar i svensk teknologi.  Delegationsresor, med seminarier och företagsbesök genomförs till våra prioriterade marknader i samverkan med svenska företag, organisationer och myndigheter.  Besöksprogram arrangeras i Sverige där utländska företag och delegationer presenterats för svenska företag och forskningsmiljöer. Arbetsmodell med utländska företag

18 KTH Utländska företag – stegvist processtöd  Informationsutbyte  Informera om svenska affärsområden och teknologier  Förstå kundens framtida affärsutveckling och investeringsområden  Affärsområden  Presentera investeringsmöjligheter i Sverige inom kundens affärsområden  Diskutera kundens nästa investeringssteg  Affärsmöjligheter  Ge 3-4 investerings- och affärsförslag  Kundanspassa förslagen och begränsa valen  Besöka Sverige  Arrangera besök till Sverige och assistera vid partnermöten  Välja ut möjligheter att gå vidare med  Avtalsdiskussioner  Stödja med lokal kunskap inom affärer och teknologi  Assistera som rådgivare vid förhandlingar  Etablering  Stödja etableringen och assistera med information  Bidra med kontakter till myndigheter, organisationer och instutioner

19 KTH  Med regionala partners sker kartläggning, kvalificering och paketering av investeringsmöjligheter i svenska företag och publika projekt.  Utländska företags investeringar i mindre och medelstora företag bidrar med kapital och kompetens för internationell utveckling.  För att ta del av tillväxtmarknaderna Asien behöver små och medelstora svenska företag starka lokala industriella partners:  Då man många gånger har svårt att försvara sin IPR och kan snabbt bli kopierade på nya marknader.  Då det ofta krävs snabb uppskalning vilket ökar kravet på kapital och kompetens för internationell utveckling.  Då man oftast måste ha lokal kostnadsanpassning via en industriell partner som även kan öppna politiska dörrar i publika projekt Arbetsmodell med svenska företag

20 KTH Svenska företag/utvecklingsmiljöer – processtöd  Informationsutbyte  Informera om vår affärsutveckling och vårt arbete på utlandsmarknader  Förstå företagets/FoU-miljöns verksamhet och hur denna är attraktiv för omvärlden.  Affärsinriktning/FoU-inriktning  Gå igenom profil, affärsinriktning/FoU-inriktning, utvecklingsplan, ägarstruktur och behov av samarbeten  Diskutera omfattningen på företagets/FoU-miljöns engagemang och paketering i den kommande processen  Affärsmöjligheter  Ge några olika förslag på potentiella partners i olika marknader  Kundanspassa förslagen och begränsa valen  Partnermöten  Arrangera partnermöten i Sverige och på olika marknader  Stödja med affärsutveckling inför nästa steg  Avtalsdiskussioner  Stödja med lokal kunskap inom industri- och affärskultur  Assistera som rådgivare vid förhandlingar

21 KTH Tack för att ni lyssnade! För mer information Besök gärna vår hemsida


Ladda ner ppt "Www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising."

Liknande presentationer


Google-annonser