Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising."— Presentationens avskrift:

1 www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising Magnus Runnbeck Börje Svanborg Anders Eliasson

2 www.investsweden.se 22011-03-10 KTH Snabba fakta Bakgrund  Verksamheten startades 1996  Myndighet under Utrikesdepartementet  Generaldirektör Per-Erik Sandlund Personal  70 personer i 5 länder  100 % har näringslivsbakgrund  Branschspecialister Ekonomi  Utfall 2010 89 MSEK  65 % statliga anslag

3 www.investsweden.se 32011-03-10 KTH  Affärsområden  IT/telekom  Läkemedel/bioteknik/medicinteknik  Material och förpackning  Energi- och miljöteknik  Transportsystem  Service- och tjänstesektorn  Marknader  Brasilien - Sao Paulo  Indien - New Delhi  Japan - Tokyo  Kina - Shanghai  USA – New York  Gulfen - Dubai Affärsområden och marknader Operativ personal med lång erfarenhet från näringslivet i ledande ställning inom respektive bransch Lokal personal med lång erfarenhet från näringslivet och goda kontakter inom respektive bransch

4 www.investsweden.se 42011-03-10 KTHMarch 28, 2015www.investsweden.se 4 Internationalisering ger nya möjligheter  Globaliseringen kräver en ökad andel internationella företagssamarbeten  Internationella storföretag arbetar idag med ”öppna” innovationssystem med global utblick för nya teknologier  För mindre innovationsbolag ger detta goda möjligheter till internationella samarbeten  Investeringsdriven internationalisering via utländska storföretag blir här en naturlig process Utländska investeringar Internationalisering av svenska företag

5 www.investsweden.se 52011-03-10 KTHMarch 28, 2015www.investsweden.se 5 Kommersialisering av innovationsbolag  Sveriges ekonomi drivs av internationell handel och investeringar  Vår begränsade marknad kräver en tidig internationalisering av svenska innovationsbaserade företag  I tidiga skeden kan internationaliseringen lämpligen ske via eller tillsammans med en utländsk investerare och partner  En sådan process kan också föregå en mer traditionell exportetablering

6 www.investsweden.se 62011-03-10 KTH628 mars 2015 Arbetsmodell för Invest Sweden Traditionell FDI Nyetableringar Expansioner Etc. Investeringsdriven internationalisering Partnerskap Startegiska allianser Etc. Utländska företag Marknadsföring och stegvist processtöd Svenska företag och FoU-miljöer Stegvist processtöd Regionala investeringsportföljer

7 www.investsweden.se 72011-03-10 KTH Regional investeringsportfölj – processflöde Strategisk positionering och inriktning av portföljen IdentifieringProfileringKvalificeringPaketeringPositionering Identifiering av möjligheter och ”market gaps” Profilering av möjligheter och ”market gaps” Kvalificering av erbjudanden för marknads- föring Paketering för Salesforce och webbsidor Region Invest Sweden I arbetet nedan deltar både regionen och Invest Sweden, som är mer operativ i de senare stegen. Målet är att investeringsportföljen skall kunna integreras i efterföljande marknadsföring via Invest Sweden eller regionen enskilt.

8 www.investsweden.se 82011-03-10 KTH Partners i 18 regioner Business Region Göteborg Värmland Örebro län Jämtlands län Sjuhärad Skaraborg Dalarna Stockholm Business Region Östergötland Kalmar län Gävleborg Jönköping Kronoberg Västerbotten Business Region Skåne Norrbotten Västernorrland Halland

9 www.investsweden.se 92011-03-10 KTH  Investeringsfrämjandet 1) har medverkat till att skapa 20.000 2) nya direkta jobb från 1.500 utländska investeringar, varav 500 samarbeten med svenska företag, under åren 2000-2010  Varje satsad krona på investeringsfrämjandet gav mer än 15kr tillbaka i skatteintäkter från nya jobb under åren 2008-2010  Investeringsfrämjandet medverkade i 70% av alla utländska etableringar och 4% av alla förvärv under åren 2000-2005, enligt statistik från Institutet för Näringslivsforskning  Alla investerare fyller i ett kvitto som bl.a. graderar vår medverkan där 1 är ringa och 10 är helt avgörande. Här har 75% av alla investerare anget en siffra 7-10 1) Investeringsfrämjandet avser här Invest Sweden med regionala partners 2) Här ingår ej 90% nya indirekta jobb enligt SCB eller övertagna jobb vid förvärv Summering av våra resultat

10 www.investsweden.se 102011-03-10 KTH 1,500 registrerade investeringar Investeringar som handlagts av Invest Sweden med regionala partners

11 www.investsweden.se 112011-03-10 KTH 20,000 nya direkta jobb Nya direkta jobb som skapats vid våra registrerade investeringar Registrerad tillväxt vid uppföljning Registrerat vid investeringstillfället

12 www.investsweden.se 122011-03-10 KTH 500 svenska företag inblandade Antal investeringar i eller samarbeten med svenska SMF

13 www.investsweden.se 132011-03-10 KTH Alla investeringar kvalitetsbedöms

14 www.investsweden.se 142011-03-10 KTH Därför är utländska investeringar viktiga  Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt och sysselsättning. Konkurrensen mellan länder om att attrahera dessa investeringar tilltar.  Globaliseringen leder till att många företag i Sverige i ökande omfattning investerar utomlands. För att försvara en nödvändig kritisk massa i strategiska branscher i Sverige krävs ett ökat inflöde av utländska investeringar och aktörer.  Ett antal tillväxtekonomier kommer att spela en mer betydelsefull roll i internationellt näringsliv än de gör idag. Det är därför angeläget att Sverige snarast positionerar sig på dessa dynamiska marknader.

15 www.investsweden.se 152011-03-10 KTH Värdet för Sverige  Tillväxt, teknologisk utveckling och sysselsättning genom utländska företagsinvesteringar.  Stärkt konkurrenskraft i strategiska sektorer.  Små och medelstora företag får nytt kapital, tillgång till nya marknader och kompetens genom internationella kontakter.  Utvecklade regionala nätverk och kompetens för att attrahera utländska investeringar.

16 www.investsweden.se 162011-03-10 KTH2010-10-05www.investsweden.se 16 March 28, 2015 Mervärden vid investeringsdriven internationalisering  Stärker innovationsprocessen  Större kunskaps- och teknologiplattform  Snabbare process från idé till produkt  Delade kostnader och risker  Instrument för kommersialisering  Anpassning till nya marknader och behov  Tillgång till upparbetade marknadskanaler  Större resurser för marknadsföring  Bidrar till ökad dynamik i näringslivet och tillväxt i Sverige!

17 www.investsweden.se 172011-03-10 KTH  Marknadsföringen inriktas främst mot utländska företag som visat intresse för samarbete med eller investeringar i Sverige inom aktuella fokusområden.  Marknadsarbetet innefattar också relationsuppbyggnad med ett antal nyckelkunder som kan väntas göra mera omfattande, eller återkommande, investeringar i svensk teknologi.  Delegationsresor, med seminarier och företagsbesök genomförs till våra prioriterade marknader i samverkan med svenska företag, organisationer och myndigheter.  Besöksprogram arrangeras i Sverige där utländska företag och delegationer presenterats för svenska företag och forskningsmiljöer. Arbetsmodell med utländska företag

18 www.investsweden.se 182011-03-10 KTH Utländska företag – stegvist processtöd  Informationsutbyte  Informera om svenska affärsområden och teknologier  Förstå kundens framtida affärsutveckling och investeringsområden  Affärsområden  Presentera investeringsmöjligheter i Sverige inom kundens affärsområden  Diskutera kundens nästa investeringssteg  Affärsmöjligheter  Ge 3-4 investerings- och affärsförslag  Kundanspassa förslagen och begränsa valen  Besöka Sverige  Arrangera besök till Sverige och assistera vid partnermöten  Välja ut möjligheter att gå vidare med  Avtalsdiskussioner  Stödja med lokal kunskap inom affärer och teknologi  Assistera som rådgivare vid förhandlingar  Etablering  Stödja etableringen och assistera med information  Bidra med kontakter till myndigheter, organisationer och instutioner

19 www.investsweden.se 192011-03-10 KTH  Med regionala partners sker kartläggning, kvalificering och paketering av investeringsmöjligheter i svenska företag och publika projekt.  Utländska företags investeringar i mindre och medelstora företag bidrar med kapital och kompetens för internationell utveckling.  För att ta del av tillväxtmarknaderna Asien behöver små och medelstora svenska företag starka lokala industriella partners:  Då man många gånger har svårt att försvara sin IPR och kan snabbt bli kopierade på nya marknader.  Då det ofta krävs snabb uppskalning vilket ökar kravet på kapital och kompetens för internationell utveckling.  Då man oftast måste ha lokal kostnadsanpassning via en industriell partner som även kan öppna politiska dörrar i publika projekt Arbetsmodell med svenska företag

20 www.investsweden.se 202011-03-10 KTH Svenska företag/utvecklingsmiljöer – processtöd  Informationsutbyte  Informera om vår affärsutveckling och vårt arbete på utlandsmarknader  Förstå företagets/FoU-miljöns verksamhet och hur denna är attraktiv för omvärlden.  Affärsinriktning/FoU-inriktning  Gå igenom profil, affärsinriktning/FoU-inriktning, utvecklingsplan, ägarstruktur och behov av samarbeten  Diskutera omfattningen på företagets/FoU-miljöns engagemang och paketering i den kommande processen  Affärsmöjligheter  Ge några olika förslag på potentiella partners i olika marknader  Kundanspassa förslagen och begränsa valen  Partnermöten  Arrangera partnermöten i Sverige och på olika marknader  Stödja med affärsutveckling inför nästa steg  Avtalsdiskussioner  Stödja med lokal kunskap inom industri- och affärskultur  Assistera som rådgivare vid förhandlingar

21 www.investsweden.se 212011-03-10 KTH Tack för att ni lyssnade! För mer information Besök gärna vår hemsida www.investsweden.se


Ladda ner ppt "Www.investsweden.se 12011-03-10 KTH Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige Presentation för KTH 2011-03-10 Per-Erik Sandlund Rolf Rising."

Liknande presentationer


Google-annonser