Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige
Presentation för KTH Per-Erik Sandlund Rolf Rising Magnus Runnbeck Börje Svanborg Anders Eliasson KTH 1 1

2 Snabba fakta Bakgrund Personal Ekonomi Verksamheten startades 1996
Myndighet under Utrikesdepartementet Generaldirektör Per-Erik Sandlund Personal 70 personer i 5 länder 100 % har näringslivsbakgrund Branschspecialister Ekonomi Utfall MSEK 65 % statliga anslag KTH

3 Affärsområden och marknader
IT/telekom Läkemedel/bioteknik/medicinteknik Material och förpackning Energi- och miljöteknik Transportsystem Service- och tjänstesektorn Marknader Brasilien - Sao Paulo Indien - New Delhi Japan - Tokyo Kina - Shanghai USA – New York Gulfen - Dubai Operativ personal med lång erfarenhet från näringslivet i ledande ställning inom respektive bransch Lokal personal med lång erfarenhet från näringslivet och goda kontakter inom respektive bransch KTH

4 Internationalisering ger nya möjligheter
Globaliseringen kräver en ökad andel internationella företagssamarbeten Internationella storföretag arbetar idag med ”öppna” innovationssystem med global utblick för nya teknologier För mindre innovationsbolag ger detta goda möjligheter till internationella samarbeten Investeringsdriven internationalisering via utländska storföretag blir här en naturlig process Internationalisering av svenska företag Utländska investeringar KTH April 8, 2017 4

5 Kommersialisering av innovationsbolag
Sveriges ekonomi drivs av internationell handel och investeringar Vår begränsade marknad kräver en tidig internationalisering av svenska innovationsbaserade företag I tidiga skeden kan internationaliseringen lämpligen ske via eller tillsammans med en utländsk investerare och partner En sådan process kan också föregå en mer traditionell exportetablering KTH April 8, 2017 5

6 Arbetsmodell för Invest Sweden
Regionala investeringsportföljer Utländska företag Marknadsföring och stegvist processtöd Traditionell FDI Nyetableringar Expansioner Etc. Svenska företag och FoU-miljöer Stegvist processtöd Investeringsdriven internationalisering Partnerskap Startegiska allianser Etc. 8 april 2017 KTH 6

7 Regional investeringsportfölj – processflöde
I arbetet nedan deltar både regionen och Invest Sweden, som är mer operativ i de senare stegen. Målet är att investeringsportföljen skall kunna integreras i efterföljande marknadsföring via Invest Sweden eller regionen enskilt. Positionering Identifiering Profilering Kvalificering Paketering Strategisk positionering och inriktning av portföljen Identifiering av möjligheter och ”market gaps” Profilering av möjligheter och ”market gaps” Kvalificering av erbjudanden för marknads- föring Paketering för Salesforce och webbsidor Region Invest Sweden KTH

8 Partners i 18 regioner Norrbotten Västerbotten Jämtlands län
Västernorrland Dalarna Värmland Gävleborg Örebro län Stockholm Business Region Skaraborg Östergötland Business Region Göteborg Jönköping Sjuhärad Kalmar län Halland Kronoberg Business Region Skåne KTH

9 Summering av våra resultat
Investeringsfrämjandet 1) har medverkat till att skapa ) nya direkta jobb från utländska investeringar, varav 500 samarbeten med svenska företag, under åren Varje satsad krona på investeringsfrämjandet gav mer än 15kr tillbaka i skatteintäkter från nya jobb under åren Investeringsfrämjandet medverkade i 70% av alla utländska etableringar och 4% av alla förvärv under åren , enligt statistik från Institutet för Näringslivsforskning Alla investerare fyller i ett kvitto som bl.a. graderar vår medverkan där 1 är ringa och 10 är helt avgörande. Här har 75% av alla investerare anget en siffra 7-10 1) Investeringsfrämjandet avser här Invest Sweden med regionala partners 2) Här ingår ej 90% nya indirekta jobb enligt SCB eller övertagna jobb vid förvärv KTH 9 9

10 1,500 registrerade investeringar
Investeringar som handlagts av Invest Sweden med regionala partners KTH 10

11 20,000 nya direkta jobb Nya direkta jobb som skapats vid våra registrerade investeringar Registrerad tillväxt vid uppföljning Registrerat vid investeringstillfället KTH 11

12 500 svenska företag inblandade
Antal investeringar i eller samarbeten med svenska SMF KTH 12

13 Alla investeringar kvalitetsbedöms
KTH

14 Därför är utländska investeringar viktiga
Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt och sysselsättning. Konkurrensen mellan länder om att attrahera dessa investeringar tilltar. Globaliseringen leder till att många företag i Sverige i ökande omfattning investerar utomlands. För att försvara en nödvändig kritisk massa i strategiska branscher i Sverige krävs ett ökat inflöde av utländska investeringar och aktörer. Ett antal tillväxtekonomier kommer att spela en mer betydelsefull roll i internationellt näringsliv än de gör idag. Det är därför angeläget att Sverige snarast positionerar sig på dessa dynamiska marknader. KTH

15 Värdet för Sverige Tillväxt, teknologisk utveckling och sysselsättning genom utländska företagsinvesteringar. Stärkt konkurrenskraft i strategiska sektorer. Små och medelstora företag får nytt kapital, tillgång till nya marknader och kompetens genom internationella kontakter. Utvecklade regionala nätverk och kompetens för att attrahera utländska investeringar. KTH

16 Mervärden vid investeringsdriven internationalisering
Stärker innovationsprocessen Större kunskaps- och teknologiplattform Snabbare process från idé till produkt Delade kostnader och risker Instrument för kommersialisering Anpassning till nya marknader och behov Tillgång till upparbetade marknadskanaler Större resurser för marknadsföring Bidrar till ökad dynamik i näringslivet och tillväxt i Sverige! KTH 16 April 8, 2017 16 16

17 Arbetsmodell med utländska företag
Marknadsföringen inriktas främst mot utländska företag som visat intresse för samarbete med eller investeringar i Sverige inom aktuella fokusområden. Marknadsarbetet innefattar också relationsuppbyggnad med ett antal nyckelkunder som kan väntas göra mera omfattande, eller återkommande, investeringar i svensk teknologi. Delegationsresor, med seminarier och företagsbesök genomförs till våra prioriterade marknader i samverkan med svenska företag, organisationer och myndigheter. Besöksprogram arrangeras i Sverige där utländska företag och delegationer presenterats för svenska företag och forskningsmiljöer. KTH

18 Utländska företag – stegvist processtöd
Informationsutbyte Informera om svenska affärsområden och teknologier Förstå kundens framtida affärsutveckling och investeringsområden Affärsområden Presentera investeringsmöjligheter i Sverige inom kundens affärsområden Diskutera kundens nästa investeringssteg Affärsmöjligheter Ge 3-4 investerings- och affärsförslag Kundanspassa förslagen och begränsa valen Besöka Sverige Arrangera besök till Sverige och assistera vid partnermöten Välja ut möjligheter att gå vidare med Avtalsdiskussioner Stödja med lokal kunskap inom affärer och teknologi Assistera som rådgivare vid förhandlingar Etablering Stödja etableringen och assistera med information Bidra med kontakter till myndigheter, organisationer och instutioner KTH

19 Arbetsmodell med svenska företag
Med regionala partners sker kartläggning, kvalificering och paketering av investeringsmöjligheter i svenska företag och publika projekt. Utländska företags investeringar i mindre och medelstora företag bidrar med kapital och kompetens för internationell utveckling. För att ta del av tillväxtmarknaderna Asien behöver små och medelstora svenska företag starka lokala industriella partners: Då man många gånger har svårt att försvara sin IPR och kan snabbt bli kopierade på nya marknader. Då det ofta krävs snabb uppskalning vilket ökar kravet på kapital och kompetens för internationell utveckling. Då man oftast måste ha lokal kostnadsanpassning via en industriell partner som även kan öppna politiska dörrar i publika projekt KTH

20 Svenska företag/utvecklingsmiljöer – processtöd
Informationsutbyte Informera om vår affärsutveckling och vårt arbete på utlandsmarknader Förstå företagets/FoU-miljöns verksamhet och hur denna är attraktiv för omvärlden. Affärsinriktning/FoU-inriktning Gå igenom profil, affärsinriktning/FoU-inriktning, utvecklingsplan, ägarstruktur och behov av samarbeten Diskutera omfattningen på företagets/FoU-miljöns engagemang och paketering i den kommande processen Affärsmöjligheter Ge några olika förslag på potentiella partners i olika marknader Kundanspassa förslagen och begränsa valen Partnermöten Arrangera partnermöten i Sverige och på olika marknader Stödja med affärsutveckling inför nästa steg Avtalsdiskussioner Stödja med lokal kunskap inom industri- och affärskultur Assistera som rådgivare vid förhandlingar KTH

21 Tack för att ni lyssnade!
För mer information Besök gärna vår hemsida KTH


Ladda ner ppt "Investeringsfrämjandet är en god investering för Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser