Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kemi.se Konsumtionens kemikaliepåverkan på miljön i andra länder Uppdraget  Beskrivning av problemet  Exempel som illustrerar Urban Boije.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kemi.se Konsumtionens kemikaliepåverkan på miljön i andra länder Uppdraget  Beskrivning av problemet  Exempel som illustrerar Urban Boije."— Presentationens avskrift:

1 www.kemi.se Konsumtionens kemikaliepåverkan på miljön i andra länder Uppdraget  Beskrivning av problemet  Exempel som illustrerar Urban Boije

2 Råvarubrytning Varutillverkning Kemikalietillverkning Återvinning

3 Problem - Hälsofarliga ämnen  Akut giftiga  Cancerframkallande  Arvsmassepåverkande  Fortplantningsstörande  Kraftigt allergiframkallande  Kvicksilver, kadmium och bly

4 Problem - Svårnedbrytbara ämnen t.ex. bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen

5 Problem – Mängden  >100 000 ämnen, hundratals nya varje år  Kemikalieproduktionen väntas öka med 85% på 20 år  Importen av varor ökar, elektronik har fördubblats på tretton år

6 Problem – Brist på kontroll och skyddsåtgärder

7 Problem – Brist på kunskap Varors innehåll av ämnen? Exponering för ämnen? Effekter av ämnen? Ämnens egenskaper? Samverkan mellan ämnen? Emissioner av ämnen? ?

8 Exempel – Kemikalieanvändning i T-shirt  Odling av bomull  Tygtillverkning  Blekning  Färgning  Tvättning  Transport 2,0 – 4,2 kg kemikalier per kilo

9 Exempel – Utsläpp av läkemedel Från reningsverket PETL i Indien  Höga halter biologiskt aktiva ämnen släpps ut T.ex. Ciprofloxacin 45 kg per dygn Vår svenska konsumtion bidrar (ca 30% av testade produkter)


Ladda ner ppt "Www.kemi.se Konsumtionens kemikaliepåverkan på miljön i andra länder Uppdraget  Beskrivning av problemet  Exempel som illustrerar Urban Boije."

Liknande presentationer


Google-annonser