Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför SWIBREG/IBD CARE?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför SWIBREG/IBD CARE?"— Presentationens avskrift:

1 Varför SWIBREG/IBD CARE?
Henrik Hjortswang Jonas Ludvigsson Mag-tarmmedicinska kliniken Barnkliniken Universitetssjukhuset Universitetssjukhuset Linköping Örebro

2 Vad är SWIBREG och vad är IBD CARE?
SWIBREG – organisationen för det svenska nationella IBD registret. IBD CARE – Beslutsstöd och register för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Verktyget som SWIGREG använder.

3 IBD Care Real Q – web-baserat register och beslutsstöd utvecklat av Health Solutions Använts vid flera olika sjukdomstillstånd IBD Care – initiativ av Abbott Styrgrupp av gastroenterologer The IBD Care is based on Real Q, a … 80% of the registry consists of a basic IT-platform that is in common for any disease. From that platform you build an additional 20% that makes your IT-tool disease-specific and fulfil your needs. It has previously been customized for use in eg HIV, cardiology and breast cancer. The project IBD Care was initiated by Abbott three years ago. A steering committee with five gastroenterologists interested in IBD from five of the six university hospitals in Sweden has worked on the project with several consensus meetings to adapt the system to IBD and current national IBD guidelines.

4 Arbetsgrupp IBD CARE Henrik Hjortswang, Linköping
KS Solna/Huddinge Malmö/Lund Göteborg Linköping Örebro Henrik Hjortswang, Linköping Jonas Halfvarson, Örebro Hans Strid, Sahlgrenska, Göteborg Olof Grip, SUS Malmö Jan Björk, KS Solna, Stockholm

5 Möjligheter med IBD Care
Planera IBD-verksamheten på kliniken Bslutsstöd i kliniska vardagen Kvalitetssäkring och benchmarking Forskning och lärande

6 Planera IBD-verksamheten
Kunskap om sin patientpopulation Uppföljningsstrategi Produktionsplan Beräkna resursbehov Budget

7

8 Beslutsstöd i kliniska vardagen
Samlad överblick av patientdata vid patientkontakt Förenkla konsultationer med kollegor

9

10 Biomarkörer Aktivitetsindex Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling Hälsotillstånd PAL, kön, ålder Sjukdom, debut

11 Biomarkörer Aktivitetsindex Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling Hälsotillstånd PAL, kön, ålder Sjukdom, debut

12 Biomarkörer Aktivitetsindex Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling Hälsotillstånd PAL, kön, ålder Sjukdom, debut

13 Biomarkörer Aktivitetsindex Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling Hälsotillstånd PAL, kön, ålder Sjukdom, debut

14 Biomarkörer Aktivitetsindex Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling Hälsotillstånd PAL, kön, ålder Sjukdom, debut

15 Biomarkörer Aktivitetsindex Läkemedelsbehandling Kirurgisk behandling Hälsotillstånd PAL, kön, ålder Sjukdom, debut

16

17

18 Beslutsstöd i kliniska vardagen
Stöd från Nationella riktlinjer Identifiera patienter med möjligt behov av åtgärd Underlätta patientuppföljning

19 Program för att underlätta uppföljning och utvärdering av specifika åtgärder
Immunmodulerande och biologiska läkemedel Indikation för behandling Monitorering av säkerhet och effekt Anledning till utsättning Koloskopiövervakning av dysplasi Uppföljning enligt nationella riktlinjer


Ladda ner ppt "Varför SWIBREG/IBD CARE?"

Liknande presentationer


Google-annonser