Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekes nyckeltal 2013. Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda Finansieringen av grupprojekt har fördelats per grupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekes nyckeltal 2013. Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda Finansieringen av grupprojekt har fördelats per grupp."— Presentationens avskrift:

1 Tekes nyckeltal 2013

2 Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda Finansieringen av grupprojekt har fördelats per grupp. 01-2014DM 1231570 Procent av Tekes FoU-finansiering till företag

3 Tekes betonar uppkomsten av nya tillväxtföretag i sin finansiering Skapandet nya groddföretag  Offentlig forskning och kommersialisering av denna  Genomgång av stora företags patentportföljer (tex. Innovation Mill)  Snabba små finansieringsbeslut med hög risk för förädlande av business-idéer Finansieringen av snabbt växande företag  Specialfinansiering för unga innovativa företag (NIY)  VIGO-företagsacceleratorerna Finansieringen av måttligt växande företag  Tekes FoU-finansiering 01-2014DM 1231570 Miljoner euro Tekes finansiering till små, yngre än sex år gamla företag Totalt 133 miljoner euro år 2013, av vilka 45 miljoner euro till unga innovativa företag.

4 Tekes finansieringsbeslut år 2013 Totalt 577 miljoner euro och 1 850 projekt 01-2014DM 1231570 Million euros I summorna ingår 14 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Av finansieringen riktades 85 miljoner euro till programmen vid de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK), som är samprojekt mellan forskningsorganisationer och företag.

5 Årligen går cirka en procent av Tekes kunder i konkurs 01-2014DM 1231570 Antal kundföretag i konkurs Tekes har årligen cirka 5 000 kundföretag vilka erhållit Tekes finansiering inom fem år före konkursen eller har kvar lån från Tekes. Ungefär en procent av dessa går årligen i konkurs Likaså går cirka en procent av företagen i Finland i konkurs per år.

6 Resultat av avslutade projekt Resultat av år 2013 avslutade projekt  1 270 produkter, tjänster eller processer  1 030 patent eller patentansökningar  840 akademiska slutarbeten Total 1 700 avslutade projekt 01-2014DM 1231570

7 Tekes företagskunder 01-2014DM 1231570 Antal företag Ett företag anses som ny kund om det inte har erhållit FoU-finansiering från Tekes under de senaste fem åren. Betalningarna till grupprojekt har fördelats åt deltagarna sen år 2006. Finansiering för förberedande studier överfördes från Tekes till TE-centralerna år 2008 (nu ELY-centralerna).

8 Million euros Tekes FoU-finansiering till industrin och servicebranschen Byggnadsbranschen ingår i industrin. 01-2014DM 1231570

9 Miljoner euro Tekes FoU-finansiering till industrin 01-2014DM 1231570

10 Tekes FoU-finansiering till servicebranschen 01-2014DM 1231570 Miljoner euro

11 Tekes finansiering av projekt inom universitet, högskolor och forskningsinstitut år 2013 I många forskningsprojekt deltar forskningsgrupper från flera universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Beloppen innehåller 13 miljoner euro ur EU:s strukturfonder. Totalt 228 miljoner euro 01-2014DM 1231570 Miljoner euro

12 Tekes finansiering av SHOK-program år 2013 Totalt 85 miljoner euro 01-2014DM 1231570 Programmen inom Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) är universitetens, högskolornas, forskningsinstitutens och företagens gemensamma projekt. Figuren visar fördelningen av Tekes finansiering 2013, inte omfattningen av forskningen inom SHOKerna.

13 Över hälften av sm-företagens projekt finansierade av Tekes lyckades kommersiellt Källa: Tekes kundenkät 2013 01-2014DM 1231570 % Av Tekes finansierade projekt inom sm-företag, avslutade år 2010, %

14 Omsättningen i nystartade innovativa företag ökade femdubbelt jämfört med jämförelseföretagen  Enligt företagen hade finansieringen en betydande inverkan på företagens resurser och internationella konkurrenskraft  Tekes finansiering påverkade särskilt positivt: - planeringen av företagens affärsverksamhet, den internationella försäljningen, strategin och ledningen - ökningen av tillväxtföretagens omsättning, skapandet av internationella kundkontakter, skapandet av arbetsplatser och exporttillväxten - Unga företags förmåga att dra till sig investeringar från den privata marknaden  Tekes har finansierat 198 företag med totalt 127 miljoner euro under 2007– 2013 Källa: The Evidence Network, Kanada Omsättningen i de företag som Tekes finansierat ökade årligen med i genomsnitt 150 % under åren 2006–2010 12-2013DM

15 Inom projekten Innovation Mill och Idéer i omlopp föddes 74 tillväxtföretag  I projekten Innovation Mill och Idéer i omlopp kommersialiseras affärsidéer och teknologier som frigörs från stora företag  I projektet föddes 74 tillväxtföretag under drygt tre år och i dem nya produkter och tjänster  Tekes har finansierat projekten med totalt 3,5 miljoner euro  Tekes har sedan början finansierat nystartade företag med totalt 15 miljoner euro  Tack vare finansieringen har man skapat en projekthelhet för 30 miljoner euro och samlat cirka 15 miljoner euro i riskkapital. Källa: Bedömningen av projekten Innovation Mill och Idéer i omlopp 03-2013DM

16 Utvecklingsvägen för spelbranschen skildrar branschens snabba tillväxt och framgång i Finland  Den finländska spelbranschen har blivit en internationellt känd succé. Branschen är också ett bra exempel på förnyelsen av och strukturändringar i näringslivet.  Den totala omsättningen för Finlands spelindustri överskred förra året 300 miljoner euro och det är möjligt att miljardgränsen kommer att spräckas redan under det här året (2013).  Spelbranschens framgång grundar sig på hitspel, men i bakgrunden finns långsiktigt systematiskt arbete.  Bakom framgången ligger bland annat det teknologiska kunnandet, en stark hobbygrund och tillställningar som Assembly, täta nätverk och samarbetskulturen samt Tekes finansiering som lockar utländska kapitalinvesteringar.  Den av Tekes beställda utvecklingsvägen utreder uppkomsten och utvecklingen av spelbranschen från 1980-talet till i dag. 03-2013DM


Ladda ner ppt "Tekes nyckeltal 2013. Tekes FoU-finansiering av sm-företag samt företag med färre än 500 anställda Finansieringen av grupprojekt har fördelats per grupp."

Liknande presentationer


Google-annonser