Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 22 000 studenter 1 300 medarbetare 44% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga område för utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 22 000 studenter 1 300 medarbetare 44% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga område för utbildning."— Presentationens avskrift:

1

2 DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 22 000 studenter 1 300 medarbetare 44% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga område för utbildning och forskning, samt ett centrum Omsättning: 1 miljard kronor Mitt i Öresundsregionen med 3,5 miljoner invånare Sveriges tio största lärosäten 1. Lunds universitet 2. Göteborgs universitet 3. Stockholms universitet 4. Uppsala universitet 5. Linköpings universitet 6. Umeå universitet 7. Kungliga Tekniska Högskolan 8. Malmö högskola 9. Örebro universitet 10. Mittuniversitetet (baserat på antalet studenter)

3 KÄNNETECKEN FÖR MALMÖ HÖGSKOLA Många yrkesinriktade utbildningar Nära koppling till samhället i forskning och utbildning Nya utbildningsområden Föredömlig på breddad rekrytering Stor samverkan med omgivande samhälle

4 UTBILDNINGSUTBUD 2008–2009: drygt 90 program, 500 kurser. Områden för utbildning och forskning: Fakulteten för Hälsa och samhälle Kultur och samhälle med bl a IMER och K3 Lärarutbildningen Odontologiska fakulteten Centrum för teknikstudier

5 HÄLSA OCH SAMHÄLLE Exempel på utbildningar Biomedicinsk analytikerutbildning Masterprogram i sexologi Folkhälsovetenskapligt program Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Äldrepedagogutbildning

6 KULTUR OCH SAMHÄLLE Fyra institutioner, ett centrum Internationell migration och etniska relationer (IMER) Globala politiska studier Urbana studier Konst, kultur och kommunikation (K3) Centrum för kompetensbreddning

7 LÄRARUTBILDNINGEN Exempel på utbildningar Lärarutbildning Fritidsvetenskapligt program Idrottsvetenskapligt program Specialpedagog- och speciallärarprogram Studie- och yrkesvägledarutbildning Ett flertal fristående kurser

8 ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Utbildningar: Tandläkarutbildning Tandteknikerutbildning Tandhygienistutbildning

9 CENTRUM FÖR TEKNIKSTUDIER Ämnen Datavetenskap Design Fysik Grafisk teknik Kemi Maskinteknik Matematik

10 FORSKNING Samhällsrelevans Flervetenskaplighet och nära koppling till grundutbildning Medicinskt vetenskapsområde Forskning sedan 1940-talet i Malmö (Odontologiska fakulteten) Drygt 200 forskarstuderande, 720 lärare (varav 44% disputerade), 50 professorer (varav 37% kvinnor) Intäkter (2007) 157 miljoner kronor (54% anslag)

11 FORSKNINGSMILJÖER Humaniora och samhällsvetenskap Historiska studier Idrottsvetenskap IMER Interaktionsdesign Kultur, språk och medier Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik Pedagogik Socialt arbete Urbana studier Politiska studier Barndom, lärande, ämnesdidaktik

12 FORSKNINGSMILJÖER Medicin Biomaterial och rekonstruktiv tandvård Biomedicinsk laboratorievetenskap och teknologi Diagnostik och prediktion Oral folkhälsa, profession och förhållningssätt Orala ekosystemet med inriktning mot gränsytor Orofaciala funktionsstörningar och smärta Omvårdnad/Vårdvetenskap Hälsa och samhälle/Folkhälsovetenskap

13 FORSKNINGSMILJÖER Teknik och naturvetenskap Materialvetenskap Tillämpad matematik

14 FORSKNINGSPROGRAM Malmö högskolas flervetenskapliga forskningsinstitut: Biofilmer Centrum för professionsforskning (CPR) Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA)

15 FORSKNINGSSTRATEGIER: tre kunskapsfält med åtta profiler Samtidsstudier med profilerna Nya medier, Migration, Urbana studier – hållbara städer och globala förändringsprocesser, samt Idrott i förändring Lärande i framtidens skola – lärarprofessionens forskningsunderbyggnad med profilen Utbildningsvetenskap Hälsa och välfärd med de tre profilerna Oral hälsa, Biofilm och biomedicinsk teknologi, samt Social hälsa och medicin

16 STUDENTER Närmare 22 000 personer studerar vid Malmö högskola Snittålder 24,7 år 60% kommer från Malmö, 20% från Skåne och 20% från övriga landet 33% har utländsk bakgrund Ett aktivt arbete bedrivs för att rekrytera studenter från studieovana miljöer 92,7% av högskolans utexaminerade studenter hade jobb år 2006 Över 60% av studenterna är kvinnor

17 SAMVERKAN Exempel på samarbeten Mentorsprojektet Näktergalen med skolbarn Uppdragsutbildningar för näringsliv, kommun och region Tandvårdsmottagningar i mångkulturella stadsdelar Forskningsprogrammet Biofilmer Lärande i mångfaldens samhälle Nya medier – Interaktionsdesign Tankesmedjor skola – forskning Entreprenörskap

18 MALMÖ HÖGSKOLAS BIBLIOTEK Fyra bibliotek på högskolan Orkanenbiblioteket i prisbelönt hus Öppet för allmänheten Stödjer utbildning och vetenskapligt arbete med elektroniska resurser Studieverkstad hjälper studenter med allt från språk till matematik

19 SAMVERKAN MED LÄROSÄTEN Exempel på samarbeten med andra lärosäten: Högskolor och universitet Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet, med flera Öresundsuniversitetet 11 lärosäten i Öresundsregionen i samverkan Tvåårig internationell masterutbildning i migration Samarbete med universitet i Tyskland, Portugal och Italien International Network of Universities 13 universitet från åtta länder samarbetar kring utbildning och forskning Folkhögskolor I samarbete med bland annat Malmö högskola erbjuder 13 folkhögskolor i Skåne högskoleförberedande kurser

20 INTERNATIONALISERING I FORSKNING OCH GRUNDUTBILDNING Avtal med drygt 100 universitet i 28 länder Internationalisation at Home Ger alla studenter vid Malmö högskola ett internationellt perspektiv i sin utbildning. Initiativtagare till europeiskt nätverk med 120 partners. Linneaus-Palmeprogrammet Ger möjlighet för lärarutbyte med universitet i hela världen. Marie Curie-stipendiet Stimulerar forskarrörlighet inom EU.

21 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsholmen: Centrum för teknikstudier: 9, 10 Lärarutbildningen: 1, 2 Orkanenbiblioteket: 1 Gemensam förvaltning: 3, 4 Studentkåren: 4 Studievägledning, antagning, internationella frågor, präst, hälsovård, service till funktionshindrade: 5 Kultur och samhälle: 6 IMER: 6, 7 K3: 8 Globala politiska studier: 6 Urbana studier: 9

22 MALMÖ HÖGSKOLA I MALMÖ Universitetsjukhuset MAS: 11: Odontologiska fakulteten 12: Hälsa och samhälle

23 www.mah.se


Ladda ner ppt "DETTA ÄR MALMÖ HÖGSKOLA Inrättades 1998 22 000 studenter 1 300 medarbetare 44% av lärarna har disputerat Fyra flervetenskapliga område för utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser