Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – kompetenscentra för effektiv resursanvändning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – kompetenscentra för effektiv resursanvändning."— Presentationens avskrift:

1 Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – kompetenscentra för effektiv resursanvändning

2 Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. ”Industrins offert till Sverige” nov 2004 = konkreta åtgärder inom forskning och utbildning för att främja svensk industris konkurrenskraft Teknikcollege en av punkterna

3 branschforsk- ningsprogram innovationer i små företag ingenjörs- utbildningar konkurrens- kraftiga industri- forskningsinstitut ökad rörlighet Industri, läro- säten, institut en förstärkt yrkesutbildning – Teknikcollege Dialog i forsknings- och innovationsfrågor

4 Trender Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden 80-talisterna som ska in på arbetsmarknaden är få Sviktande intresse för teknikutbildningar Dyra industriutbildningar

5

6 Förändrat kompetensbehov inom industrin Produktionschefer Operatörer Produktionstekniker Produktionschefer med praktisk kompetens Yrkestekniker med teoretiska kunskaper Tradition: Utveckling:

7 Teknikcollege Ger den studerande en attraktiv utbildning som kan leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare studier

8 Teknikcollege Bidrar till att säkra tekniskt inriktade företags behov av kvalificerad arbetskraft

9 Teknikcollege Ger kommunerna ett mer effektivt resursutnyttjande genom samverkan

10 Teknikcollege = nätverk Nätverk mellan - utbildningsanordnare - näringsliv - kommuner - Med målet att skapa bättre samverkan mellan dessa parter Nätverket byggs med hjälp av olika komponenter i regionen - Komponenter = befintliga utbildningar inom regionen

11 Samverkan kring teknisk utbildning för ungdomar och vuxna ELTeknikIndustriEnergiFordonHantverk Fristående skolor Kvalificerad Yrkesutbildning (PU) YHS Collegeår Öppen högskola Arbetsmarknadsutb Uppdragsutb Företagsutb Vuxenutbildning Högskola

12 Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö 7. Maskiner och utrustning 8. Sammanhållna arbetsdagar 9. Lagarbete och ämnesintegration 10. Lärande i arbete

13 Målinriktning Högre kvalitet och kvalitetssäkring på utbildning Ökad konkurrens mellan utbildningsanordnare Förbättrat samarbete med lokala industrin Resurseffektivitet för kommuner och utbildningsanordnare

14 Teknikcollege – aktuella projekt Aktiva kommuner Intresseanmälan inlämnad Godkända Teknikcollege

15 Ansökningsförfarande Förankringsprocess…Näringsliv Politiker Rektorer & lärare Industrikommittén granskar och ger ackreditering Ackreditering på 3 år Regional ansökan + lokala

16 Ansökan Regional respektive lokal nivå Regionala ansökan gäller hela regionen Utformas efter de tio kriterierna för TC Beskrivning respektive utvecklingsplaner Granskningsbesök Dialog med Industrikommittén på regional och lokal nivå

17 Nätverket Teknikcollege Värmland

18 Teknikcollege Värmland Region Värmland - Initierande, stödjande Regional ansökan + tre lokala ansökningar Öppenhet mot anslutande kommuner Styrgrupper Klusterbildningarna

19 Lärdomar från Värmland Respekt för tiden! Hantera somligas otålighet och andras tveksamhet Bra att några kommuner går före och efterföljande ”dockas på” TE-lärarna VS industrin eller TE-lärarna & industrin Regionansökan viktig! Regionala samverkansavtal

20 Vad ger Teknikcollege? Att vi utbildar det näringslivet efterfrågar idag och imorgon Förbättrad kvalitet på teknisk utbildning Kvalitetssäkring av tekniska utbildningar

21 www.GRkom.se/teknikcollege www.teknikcollege.se www.industrikommittén.se


Ladda ner ppt "Teknikutbildning för dagens och framtidens industri – kompetenscentra för effektiv resursanvändning."

Liknande presentationer


Google-annonser