Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbteknik En kort introduktion. Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbteknik En kort introduktion. Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender."— Presentationens avskrift:

1 Webbteknik En kort introduktion

2 Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender

3 Historisk återblick -89 CERN Tim Berners-Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida forskningsinformation -93 NCSA Mosaic National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois

4 Webbläsare (-93)

5 Webbläsare (-93) (-94)

6 Webbläsare (-93) (-94) (-95)

7 Webbläsare (-93) (-94) (-95) Opera (-96)

8 Webbläsare (-93) (-94) (-95) Firefox (-03) Safari (-03) Opera (-96)

9 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare

10 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare Webbsida efterfrågas

11 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare Webbsida efterfrågasHTTP Request

12 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare Webbsida efterfrågasHTTP Request Förfrågan processas

13 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare Webbsida efterfrågasHTTP Request Förfrågan processas Efterfrågad sida returneras

14 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare Webbsida efterfrågasHTTP Request Förfrågan processas Efterfrågad sida returneras HTTP Response

15 Teknisk beskrivning Internet Webbserver Dator med webbläsare Webbsida efterfrågas Webbsida visas HTTP Request Förfrågan processas Efterfrågad sida returneras HTTP Response

16 Begrepp URL – Uniform Resource Locator http://www.tfe.umu.se/webbkursen/index.html ProtokollDomännamnKatalogFil

17 Begrepp URL – Uniform Resource Locator http://www.tfe.umu.se/webbkursen/index.html ProtokollDomännamnKatalogFil Toppdomän

18 Begrepp URL – Uniform Resource Locator http://www.tfe.umu.se/webbkursen/index.html ProtokollDomännamnKatalogFil Toppdomän Huvuddomän

19 Begrepp URL – Uniform Resource Locator http://www.tfe.umu.se/webbkursen/index.html ProtokollDomännamnKatalogFil Toppdomän Subdomäner Huvuddomän

20 begrepp HTTP – Hypertext Transfer Protocol Datorer kommunicerar med varandra med hjälp av protokoll Detta protokoll är speciellt framtaget för webben Huvuduppgiften är att överföra webbsidor mellan server och datorer med webbläsare HTTP – GET Vanlig förfrågan efter en webbsida HTTP – POST Skickar data vid förfrågan (exempelvis data från formulär)

21 begrepp IP-nummer – Unikt nummer för varje dator Domännamn – Unikt ”smeknamn” som kan användas istället för IP-numret DNS – Domain Name System – Kan jämföras med en telefonkatalog innehållande alla ”smeknamn” och tillhörande IP-nummer

22 Märkspråk SGML – Standard Generalized Markup Language HTML – Hyperttext Markup Language XML – eXtensible Markup Language XHTML – Extensible Hypertext Markup Language

23 Innehåll, funktion och utseende HTML-kod – Kod som styr strukturen av en webbsidas innehåll Stilmallar – Kod som styr sidans utseende JavaScript – Kod som styr en webbsidas beteende

24 html Hypertext – text som via hyperlänkar är förbunden med andra texter Uppmärkning sker med ”taggar”

25 HTML 4.01 Tre versioner: Strict Transitional Frameset Standardiseringsorgan Document Type Defenition

26 stilmallar CSS – Cascading Style Sheets – Styr utseendet på ett strukturerat dokument – Exempelvis font, färg, storlek och placering Tre versioner: Inline Lokalt Globalt

27 Standardisering W3C – World Wide Web Consortium – Över 500 medlemmar. – Industrier, forskningsinstitut, standardiseringsorgan, regeringar… Standardiserar bland annat: HTML XHTML XML CSS

28 trender Statiska webbplatser  Databasdrivna JavaScript  RIA (Flash, AJAX, Flex, Silverlight…) Web 1.0  Web 2.0 Stationär webb  Mobil

29 javascript Ett standardiserat skriptspråk Körs i webbläsaren Baserar sig på DOM (Document Object Model) Kan användas till ”multimediaeffekter” och vid validering av data i formulär En av grundstenarna i AJAX

30 Javascript - Exempel

31 RIA Rich Internet Application - RIA Finesser och funktionalitet som vanliga program Kräver ingen installation (körs i webbläsare eller annan spelare) Arbetsfördelning mellan dator och server

32 AJAX Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) Webbteknik för ökad: - interaktivitet, hastighet, funktionalitet och användbarhet Baserar sig på: - XHTML (eller HTML), CSS, DOM, JavaScript och XMLHttpRequest

33 Flash Flash 1.0 (-96) - Ett vektorbaserat animeringsverktyg Flash CS3 (-07) - Fullfjädrat utvecklingsverktyg för multimedia på webben Inte XHTML, JavaScript etc Kräver plugin: ”Flash Player”

34 Web 2.0 Tim O´Reilly -04 Nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben Användare bidrar Användare har kontroll Användbar och interaktiv design System interagerar } Enligt O´Reilly

35 Web 2.0 - exempel Web 1.0Web 2.0 OfotoFlickr AkamaiBitTorrent mp3.comNapster Britannica OnlineWikipedia personal websitesblogging screen scrapingweb services publishingparticipation content management systemswikis directories (taxonomy)tagging ("folksonomy") stickinesssyndication

36 Mobil webb Möjligheter och begränsningar! Web 2.0 och RIA 3G och stöd för WLAN Mognad hos användare… och utvecklare! Java 2 Mobile Edition – J2ME Adobe’s Flash Lite Google’s Android

37 Länktips http://en.wikipedia.orghttp://en.wikipedia.org (Allt möjligt!) http://www.w3schools.com/http://www.w3schools.com/ (HTML, CSS…) http://www.w3.org/http://www.w3.org/ (W3C, HTML, CSS…) http://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/20 05/09/30/what-is-web-20.htmlhttp://www.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/20 05/09/30/what-is-web-20.html (Web 2.0)

38 HTML – vad är det och varför ska vi använda det Och vad är XHTML

39 HTML Markeringsspråk (MarkUp Language) - strukturerar dokument för Webben (World Wide Web) Dokumentet delas upp i komponenter med hjälp av ”element” eller taggar – starttaggar och sluttaggar Detta är ett stycke text Detta är en rubrik – troligen med stor font

40 HTML beskriver bara strukturen hos dokumentet – inte hur det skall se ut på läsarens skärm. Försök inte att layouta ditt HTML-dokument. Utseendet styrs i ett separat style-dokument – en.CSS-fil Det är browsern, skärmens upplösning och CSS- filen som slutligen bestämmer hur ditt dokument ser ut

41 HTML-dialekter Den HTML-standard som är aktuell idag är HTML 4 vilken publicerades 1997. Den finns i tre versioner HTML 4.0 strict – vilken enbart stödjer strukturella element – utseendet läggs helt och hållet i stilmallar (CSS) HTML 4.0 transitional eller ”loose” innehåller element som på sikt kommer att avvecklas HTML 4.0 frameset – tillåter layout genom att sidan delas upp i frames

42 XHTML XHTML - Extensible HyperText Markup Language I XHTML måste  man skriva alla elementnamn och attributnamn med gemener,  man alltid använda sluttaggar, eller  man sätta citationstecken eller apostrofer runt alla attributvärden. XHTML kan kombineras med CSS och JavaScript XHTML skapades genom att man översatte de tre DTD:erna i HTML 4.01 från SGML till XML. Man måste alltså inte kunna XML för att kunna använda XHTML

43 XHTML dialekter XHTML 1.0. publicerad januari 2000 och innehåller tre dialekter precis som HTML 4 - Transitional, Frameset och Strict XHTML Basic. publicerad december 2000 – avsedd som en minimal uppsättning av element för användning i exempelvis XHTML 1.1. publicerad i maj 2001 – är i stort sett samma sak som XHTML 1.0 Strict. Här finns alltså bara en variant - Strict

44 FILOSOFI 1. I detta material kommer vi huvudsakligen att jobba med XHTML Basic och XHTML Strict 2. Vi använder HTML-koden enbart för strukturering av dokumentet – inte för formgivning 3. Vi skriver koden i generella editorer – undviker verktyg för utveckling av HTML-dokument 4. Det är enkelt och kul med HTML

45

46 Notepad2 Gratis och bra

47 CoffeeCupHTML – en bland många

48 PINSAMT!

49

50 HTML-kod genererad av Word

51 Några HTML-skolor bland många En fullständig beskrivning av standarden för HTML 4 (4.01) hittar du hos W3C Consortiet. http://www.w3.org/MarkUp/Guide/standarden för HTML 4 (4.01) http://www.w3.org/MarkUp/Guide/ http://www.w3schools.com/xhtml/ http://www.echoecho.com/html.htm http://learningforlife.fsu.edu/webmaster/refere nces/xhtml/tags/ http://learningforlife.fsu.edu/webmaster/refere nces/xhtml/tags/ http://vonpepel.com/ref/html/index.html http://www.tiger.se/dok/xhtml.html

52 HTML – Lite kort om editorer Word, Notepad eller Dreamweaver - Välj 2 och släng den tredje

53

54 Notepad2 Gratis och bra

55 CoffeeCupHTML – en bland många

56 PINSAMT!

57

58 HTML-kod genererad av Word

59 XHTML – Dokumentets grundstruktur Body - head

60 Grundläggande dokument Basdokument Hello world

61 XML version Deklarationen Skall alltid placeras överst i dokumentet före alla andra taggar

62 XHTML version Anger vilken standard som dokumentet följer och var man kan hitta denna standard

63 HTML - taggen Sedan man angett DOCTYPE och XML standard så kommer det egentliga HTML – dokumentet omgivet av starttaggen och sluttaggen HTML – taggen innesluter taggarna … … HTML- taggen kan ha språkattribut XMLNS är referens till Extended Markup Language Name Space

64 HEAD Head-taggen markerar en sektion av dokumentet som innehåller overheadinformation – titel, sökord, författarnamn med mera Mellan body-taggarna finns det egentliga dokumentet

65 Ett mycket enkelt exempel

66 Validering

67 Lyckad validering ger en ikon som pris

68 En miss- lyckad vali- dering Samma fil – Vad är skillna- den?

69 HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas av webbläsaren.

70 Head Ligger alltid under taggen Mellan starttaggen och sluttaggen kan elementen  base  link  meta  script  style och  title finnas

71 BASE Med elementet kan man ange en basadress. Bilden som finns på adress ”http:/www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/webteknik/xhtml/bil.jpg” Kan enklare hittas med hjälp av basadressen ”http:/www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/webteknik/xhtml/” och filnamnet ”bil.jpg”

72 Exempel - base Elementet BASE Titta en bil Valid XHTML 1.0 Strict

73 Link Elementet link används för att referera till externa resurser Det kan finnas flera Link-element i ett html- dokument En vanlig användning är att ge en referens till.css filer d.v.s filer som information om hur dokumentet skall se ut på skärmen

74 LINK – ett exempel Elementet LINK MIN BIL Titta en bil

75 LINK – grundläggande Attribut href – specificerar var resursen finns - href="stajl.css"  Det finns ett antal typer av fördefinierade länkar Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help och Bookmark. Media – specificerar målmedium – screen är det som gäller om ingenting anges (default) - media="screen"  andra media är tty, tv, projection, handheld, print, braille, aural and all. type anger mediatyp – type="text/css"  Det kan exempelvis vara text/css eller text/javascript.

76 LINK – ett exempel Elementet LINK MIN BIL Titta en bil

77

78 META Meta elementet används för att specificera data kring dokumentet – vem som är författare, nyckelord, övergripande beskrivningar av dokumentet med mera KEYWORDS – nyckelord som kan användas av sökmotorer AUTHOR - författarnamn DESCRIPTION – kort beskrivning – visas av sökmotorn som sammanfattning av dokumentet DISTRIBUTION - specificerar om dokumentet är globalt eller regionalt

79 Meta – exempel

80 Meta - exempel

81 META-ELEMENT …

82 Script och Style Elementet Style används för att bädda in information om exempelvis fonter, färger, marginaler e.t.c. Denna information bör läggas i ett separat dokument.css Elementet Script används för att bädda in script som styr beteende om sidan – detta behandlas inte i detta sammanhang

83 Title Elementet Title används för att identifiera dokumentet – titeln brukar visas övers i det fönster där dokumentet visas XHTML – Title Tag Det får bara finnas en title-tag i dokumentet

84 TEXT – GRUNDERNA Det huvudsakliga innehållet i XHTML- dokument är text – brödtext, rubriker, avgränsande linjer

85 SAMMANfattning Det här avsnittet handlar om  brödtexten  till rubriker av olika dignitet  ny rad utan att skapa ett nytt stycke  Speciella tecken % &  Förstärkning och

86 P markerar ett stycke (paragraph) I stycket kan det finnas text och bilder samt inlinekod P används för att strukturera texten – att dela upp den i stycken – man skall inte användas för att formge dokumentet. Detta skall istället göra i ett separat style-dokument Webbläsarna brukar lämna en tom rad mellan dokumentets stycken Får finnas innuti exempelvis följande element: ADDRESS, BLOCKQUOTE, DD, DIV, TD, TH

87 och Den text som skrivs in mellan starttaggen och sluttaggen betraktas som ett flöde av asciitecken – de radbrytningar som du skriver i editorn kommer inte att visas i webbläsaren. Extra mellanslag och radbrytningar måste markeras med taggen för radbrytning eller

88 , och ä Alternativ 1: Titta en bil Den är jättefin Alternativ 2: Titta en bil den är jättefin

89 Andra specialtecken P-ELEMENT ¢ cent ± plus-minus © copy µ mikro £ pund MER: http://www.w3.org/TR/html401/sgml/entities.html

90 - Rubriker Rubriker finns av sex ”storlekar” Normalt är störst och minst, men det styr du i ditt stylesheet Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 4 Rubrik 5 Rubrik 6

91 Att förstärka delar av texten med och … Detta är en himla rolig historia: - har du julgransfot - ja de har jag - hur får du då på dig byxorna … …

92 Citat och Att markera citat i sin HTML-kod är att sätt att underlätt enhetlig formattering samt att underlätta för synskadade att rätt uppfatta texten De element som används är blockquote och q

93 Citat – ett exempel Om man Googlar på Roliga citat så kan man hitta följande om Bill Gates 640 kB borde vara tillräckigt för vem som helst och det kan man ju tyckas vara roligt så här i efterhand

94 Ytterligare element för logisk formattering definition - tjur=kopappa kod - u=sin(2*pi*200*t exempel - exempel tangentbord - knatter knatter knatter variabel - svaret=5 citat - two bee or not two bee en förkortning - t.ex. akronym - XHTML

95 Addresser Kontaktperson för XHTML- föreningen Eva Andersson Skogsstigen 8 903 45 Umeå

96 Preformatterad text Detta stycke är oformatterat och omgivet bara av p- taggarna. Läsaren kommer inte att bry sig om radbrytningar om det fungerar som jag tror att det fungerar, men det tror jag att jag tror att det gör Detta block kommer att vara maximalt 20 tecken brett och radbrytningarna kommer att finnas kvarom det fungerar som jag tror att det fungerar, men det tror jag att jag tror att det gör

97 Div och span är Containrar som används tillsmmans med.CSS Div and span ELEMENT asd ssdlk ss sfk jkk aj s asd ssdlk ss sfk jkk aj s asd ssdlk ss sfk jkk aj s asd ssdlk ss sfk jkk aj s body { background-color: #def; margin-left: 30px; margin-top: 20px; } p span {color: green}.kontainer1 {font-family: verdana, arial, sans-serif; color: black;}.kontainer2 {margin-left: 20px;color: yellow;color: blue;}.kontainer3 {margin-left: 30px;color: green;}

98 Employee Profile h1 span {color: red} p span {color: green} John Smith Is Employee Of The Month John Smith has been a Project Manager for 10 years.

99 ATT STYRA UTSEENDE HOS TEXTEN Det finns ett antal taggar som vi inte ska använda

100 HTML – används för logisk formatering inte för utseende I HTML-dokumentet skall du formattera logiskt  Dessa ord ska framhävas  Detta är en tabell  Detta är en länk  Detta är en rubrik MEN du sak inte använda HTML för att styra utseendet hos sidan – du ska inte ange kursiv stil, stilstorlek eller font i HTML – Lämna detta till stilmallen – CSS-dokumentet

101 Formattering som vi inte ska använda b (fet stil- andra raden) ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk big - andra raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk i - kursiv stil - andra raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk small - andra raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sfdl sfl slfkslfkslfslflskfslkfg sdkl fjöglksdfjgsldfkjgöslgk sub - delar av raden fjöglksdfjgs sdkl lgk ldfkjgös sup - delar av raden fjöglksdfjgs sdkl lgk ldfkjgös tt - tele type - andra halvan av raden ldf lsdfjk lf gslf slfk sdkl fjglksdfjgösldfkjgöslgk

102 LÄNKAR och ytterst lite om bilder Hela idén med HTML är att kunna hoppa mellan dokument

103 En länk åstadkommer att exempelvis en ny fil öppnas i det aktuella fönstret eller (eventuellt) i något annat fönster Länken består av  en startpunkt – ett ankare  Ett mål – en target och  En destination När du klickar på länken kommer du att flyttas till en annan plats –en annan fil, en annan plats i det aktuella dokumentet eller exempelvis till din mail-hanterare.

104 Tre varianter av länkar Telefonlista i separat dokument Telefonlista i nytt fönster Telefonlista i detta dokument lsd las dlakjs dlad las la lasjd laksj lask lj d flaks dlasj dlaskjd lasj la dlaj dlasd laksdj lksdjlksdjalksd jasklj dlk d - Anders Andersson 090 - 12 35 67 - Bertil Bertislsson 080 - 23 45 67 - Caesar caesarsson 070 45 67 89

105 Tre andra typer av länkar och här dyker det uppe en bild Specialtecken Skicka mail till Nisse å äö -->

106 ATT SKAPA TABELLER Tabeller skall endast användas om man verkligen vill presentera något i tabellform Använd INTE tabeller för att strukturera hela sidor

107 Så här ser grundstrukturen ut för en tabell Tabellrubrik kolumn rubrik 1 kolumn rubrik 2 cell 11 cell 12 cell 21 cell 22 cell 31 cell 32

108 border  Anger bredden på ramen runt varje element – angivet i pixlar. cellpadding  Anger hur mycket ”luft” det skall vara mellan cellens innehåll och ramen cellspacing  Anger hur mycket luft det ska vara mellan ramen och nästa cell. summary  En text som beskriver tabellens innehåll – texten är inte synlig på skärmen, men kan ev. finnas med om sidan presenteras i talade medier. width  Anger tabellens totala bredd i pixlar eller som procent av det fönster där den ligger.

109

110 Border

111 Cellpadding

112 Cellspacing

113 Frame void: Inga sidor. above: Övers. below: Nederst. hsides: Uppe och nere. vsides: Höger och vänster. lhs: Vänster. rhs: Höger. box: Runt om. border: Runt om.

114 RULE  none: default  rows:  cols:  all:

115 ATT SKAPA Listor Ibland kan det vara bra att strukturera sig lite

116 Ordnade listor, oordnade listor och definitionslistor LISTANS UTSEENDE STYRS I CSS-filen


Ladda ner ppt "Webbteknik En kort introduktion. Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender."

Liknande presentationer


Google-annonser