Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalands maritima strategi – bakgrund, syfte, mål, åtgärder, tidplan Regionstyrelsen 2015-01-13 Anders Carlberg, Näringslivsenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalands maritima strategi – bakgrund, syfte, mål, åtgärder, tidplan Regionstyrelsen 2015-01-13 Anders Carlberg, Näringslivsenheten."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalands maritima strategi – bakgrund, syfte, mål, åtgärder, tidplan Regionstyrelsen 2015-01-13 Anders Carlberg, Näringslivsenheten

2 Utgångspunkten – havsmiljön och den marina naturresursen Biologisk mångfald i Skagerrak/Kattegatt Inlandsis och landhöjning har skapat unikt skärgårdslandskap Bohuslän, nr 7 på CNNs lista “ten of the world's last great wildernesses” Ömtålig miljö – kusten får inte överexploateras Tillgänglighet till kusten Miljövård/naturskydd: vattenkvalitet, fiskbestånd, ömtåliga bottnar och sällsynta biologiska miljöer

3 Maritima utvecklingsmöjligheter – inom ramen för långsiktig och hållbar förvaltning av naturresursen Från misshushållning, vanvård och underutnyttjande av den maritima resursen Till att den marina resursen är en central del av lösningen på stora utmaningar Den globala matkrisen: Högkvalitativa livsmedel till växande befolkning Energi- & klimatkrisen: Marin förnybar energi Transportkrisen: Resurssnåla, miljöanpassade & säkra långväga transporter

4 Det maritima klustret i Västra Götaland Minst 15 000 personer arbetar i den maritima sektorn i VG och totalt ca 35 000 i hela landet. Minst 2059 företag i VG.

5 ”Havet är Europas livsnerv. Europas hav och kuster är centrala för kontinentens välmåga och välstånd – de är Europas handelsvägar, klimatreglerare, livsmedel-, energi- och resurskällor och populära områden för bosättning och rekreation.” ”En integrerad havspolitik för Europeiska unionen”, 2007

6  Beskrivning av den maritima sektorn; historik, nuläge (2008) och omvärld  Framtidsfrågor och inriktningsmål  Vision

7 Five Clusters – presenterades av VGR, Göteborg, GU, Chalmers och Västsvenska Handelskammaren på Global Forum, 2011: ”Syftet är att dessa kluster skall utveckla gränsöverskridande samverkan.”

8 2012-09-13: ”Den blåa ekonomins tillväxt erbjuder nya och innovativa möjligheter att styra EU ut ur den nuvarande ekonomiska krisen. Detta är den maritima aspekten av Europa 2020-strategin”.

9 ”Det centrala i utredningen är att föreslå hur strategisk forskning, innovationer och samverkan mellan forskningsorgan, näringsliv, myndigheter och andra intressenter kan stärkas för en fortsatt maritim utveckling i Västra Götaland.” Analys av maritima sektorn i Västra Götaland av VGR, GU och Chalmers, 2012

10 Slutsats: Klusterutveckling och maritim innovation Receptet för klusterutveckling och innovation är att stärka relationen mellan kunskapsproducenter (akademin och instituten) och näringslivet inom styrkeområdena. Studien föreslår sådana mötesplatser inom fem styrkeområden. Föreslår också särskild satsning på juridisk forskning inom havsförvaltning; havsförvaltningsrätt Den maritima sektorn är en tillväxtbransch som behöver utrymme – blå ÖP och havsplanering

11 Överenskommelse om långsiktig samverkan för maritim utveckling Västra Götalandsregionen Chalmers tekniska högskola Göteborgs Universitet Havs- och vattenmyndigheten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SSPA Sweden AB

12 ”Målet är att stärka det maritima klustret i Västra Götaland genom att öka möjligheterna för innovationer och kunskapsbaserad tillväxt inom den maritima sektorn” Turism och rekreation Marina livsmedel Marin bioteknik Maritima operationer Havsförvaltning Marin energi

13 ”Syftet ska vara att tydliggöra det fortsatta arbetet för svensk havspolitik och hur den ska kunna bidra till att skapa tillväxt, välfärd och god havsmiljö. Utvecklingen av innovation genom aktörssamverkan i maritima kluster är en central del i det arbetet.”

14 Nya lagar om havsplanering i Sverige och i EU: ”Havsplanering är ett viktigt verktyg för havens långsiktiga förvaltning och utveckling” HaV Källa: Havs och vattenmyndigheten

15 I beslutet från regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen, 2013-02-26, angående Utveckling av det maritima klustret i Västra Götaland (RS 2440-2012) konstaterades att: 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom en fortsatt utveckling av det maritima klustret i Västra Götaland enligt utredningens förslag 2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av den maritima strategin.

16 Vision för Västra Götaland som maritim region Det maritima områdets betydelse för Västra Götaland Havsmiljön i Västra Götaland Slutsatserna i rapporten Maritima kluster i Västra Götaland 2012 Samverkan och partnerskap mellan aktörerna i maritima sektorn Maritimt handlingsprogram för Västra Götaland Den nationella maritima strategin – betydelse för Västra Götaland ”Blue growth” – möjligheter till internationell samverkan för Västra Götaland Fokus i den nya maritima strategin


Ladda ner ppt "Västra Götalands maritima strategi – bakgrund, syfte, mål, åtgärder, tidplan Regionstyrelsen 2015-01-13 Anders Carlberg, Näringslivsenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser