Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-04-28 FS Dynamics Sweden AB Jungmansgatan 31 • SE-413 11 Göteborg • Sweden • Tel: +46 (0)31-761 99 30 e-post: info@fsdynamics.se • internet: www.fsdynamics.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-04-28 FS Dynamics Sweden AB Jungmansgatan 31 • SE-413 11 Göteborg • Sweden • Tel: +46 (0)31-761 99 30 e-post: info@fsdynamics.se • internet: www.fsdynamics.se."— Presentationens avskrift:

1 2009-04-28 FS Dynamics Sweden AB
Jungmansgatan 31 • SE Göteborg • Sweden • Tel: +46 (0) e-post: • internet:

2 Mikael Fjällborg Disputerade i matematik vid Karlstads Universitet september 2006 med handledare vid Chalmers Tekniska Högskola/ Göteborgs Universitet Anställd hos FS Dynamics sedan oktober 2006 Arbetar nästan uteslutande mot kärnkraftsindustrin, speciellt termo- hydrauliska transienter

3 FS Dynamics Sweden AB FS Dynamics Sweden AB är ett konsultföretag som är specialiserat på tekniska beräkningar. FSD:s kunder arbetar vanligen inom områden med höga kvalitetskrav såsom - Kärnkraftsindustrin - Försvars – och vapenindustrin - Flygindustrin - Olja och gas - Fartygskonstruktion - Kemi - Bilindustrin - Forskningsinstitut - Mat och läkemedel

4 FS Dynamics Sweden AB FSD:s kunder använder själva numeriska simuleringar och avancerad teknik i sitt dagliga arbete för att utveckla nya och testa befintliga produkter. FS Dynamics startade sin verksamhet 2004 av sina fyra ägare och numera är vi ca 50 st anställda på kontor i Göteborg, Helsingborg och Stockholm varav 16 st är doktorer.

5 FSD FSD Den FSD Swe FSD PD CFD FEM NE HBG SD System Design TH Thermo Hydraulics SA Structural Analysis FFS Fitnes For Service PMS Project Management &Sales

6 KÄRNKRAFTSINDUSTRIN Lastberäkning (Flödesberäkningar ) Kompetens
Hållfasthetsberäkningar Komponentanalys Flödesberäkningar (CFD) Kompetens 25 medarbetare med kompetens och erfarenhet inom kärnkraftsindustrin varav 10 PhD, 1 lic, 14 MSc.

7 VARFÖR BERÄKNING INOM KÄRNKRAFT?
- Ombyggnation (ökad säkerhet, ökad effekt) - Ny installation (ökad säkerhet, ökad effekt) - Problem med existerande system/delar (säkerhet)

8 VANLIGA FRÅGOR/KOMMENTARER?
- Varför skall vi lära oss detta? - Kan det användas till något? - Det är ju bara att plugga in värden så räknar datorn.

9 LASTBERÄKNINGAR Om lasterna kommer från tex pumpstart,
-Kvalitativ analys börjar I regel med handberäkning av en förenklad modell Ex. Pumpstart, konstant acceleration under 1 s till 240 kg/s, på rör av längden 2 m. F = 480 N Om lasterna kommer från tex pumpstart, ventilstängning etc (RELAP5 eller liknande programvaror)

10 LASTBERÄKNINGAR -Ex. Pumpstart (RELAP5).

11 LASTBERÄKNINGAR Termohydrauliska beräkningsresultat kan se ut som nedan (RELAP 5)

12 LASTBERÄKNINGAR Hur beräknas lasten ovan?

13 STRUKTURELL VERIFIERING AV RÖRSYSTEM
Modellering och analys av spänningsutnyttjande av rörsystem. Kan vara Statiskt - dynamiskt Linjärt - ickelinjärt Utvärdering mot av SKI fastställda normer ASME III, class EN-code, class RN and TKN

14 STRUKTURELL VERIFIERING AV RÖRSYSTEM
Detaljerad analys av rörböj Ickelinjär analys

15 KOMPONENTANALYS Strukturell verifiering av komponenter. Strukturanalys
Tankar, flänsar och t-stycken Upphängningar - Linjär och ickelinjär - Statisk och dynamisk Utvärdering mot av SKI fastställda normer ASME III, class EN-code, class RN and TKN

16 KOMPONENTANALYS Linjära och ickelinjära statiska beräkningar
Linjära beräkningar spänningsvillkor. Gränslastanalys med deformation (ickelinjär analys).

17 KOMPONENTANALYS Flödesmekaniska beräkningar
Modellering och meshning av interndelar beräkning av temperaturtransienter ANSA, ProStar


Ladda ner ppt "2009-04-28 FS Dynamics Sweden AB Jungmansgatan 31 • SE-413 11 Göteborg • Sweden • Tel: +46 (0)31-761 99 30 e-post: info@fsdynamics.se • internet: www.fsdynamics.se."

Liknande presentationer


Google-annonser