Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Välkommen till KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Välkommen till KTH."— Presentationens avskrift:

1 1 KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Välkommen till KTH

2 2 KTH i Stockholm KTH grundades 1827 och ligger sedan 1917 vid Valhallavägen i centrala Stockholm. Verksamhet är också förlagd till Roslagstull, där KTH tillsammans med Stockholms universitet bedriver utbildning och forskning inom bioteknologi och fysik vid AlbaNova. KTH har vidare verksamhet förlagd vid campus i Kista, Skolan för informationsteknik (ICT), och i Stockholms södra region, Skolan för teknik och hälsa (STH), med verksamhet förlagd i Haninge och Flemingsberg. Inom IT-universitetet, Sveriges största resurs inom informationsteknologi, samarbetar KTH med Stockholms universitet, forskningsinstitut och industri. Totalt verkar vid KTH ca 12 200 helårsstuderande på grund- och avancerad nivå, över 1 500 aktiva forskarstuderande samt 3 700 anställda.

3 3 Skolor Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Skolan för bioteknologi Skolan för datavetenskap och kommunikation Skolan för elektro- och systemteknik Skolan för industriell teknik och management Skolan för informations- och kommunikationsteknik Skolan för kemivetenskap Skolan för teknikvetenskap Skolan för teknik och hälsa Enheten för vetenskaplig information och lärande KTH Företagssamverkan

4 4 Ur KTHs historia 1697 Christopher Polhem inrättar Laboratorium Mechanicum 1827 Den första undervisningen vid Teknologiska Institutet på Drottninggatan 1869 Utbildningar i bergsvetenskap och väg- och vattenbyggnadsteknik börjar 1876 Namnet Kungliga Tekniska högskolan etableras 1915 Civilingenjörstiteln etableras som benämning på utbildning av tekniker med särskild status 1917 KTH flyttar till nya byggnader vid Valhallavägen 1921 Första kvinnan antas som ordinarie student 1927 KTH får rätten att utdela doktorsgrad 1956 Sveriges första kvinnliga teknologie doktor disputerar på KTH 1970 Hannes Alfvén, professor på KTH, tilldelas nobelpriset i fysik 1986 Ingenjörsskolan inrättas 1993 Ny organisation: drygt 80 institutioner blir 40 1999 Ny organisation med utbildningsområden och programansvariga 2001 AlbaNova, Stockholms centrum för fysik, astronomi och bioteknik, invigs vid Roslagstull 2002 IT-universitetet i Kista invigs, ett samarbete med Stockholms universitet 2005 Ny organisation med skolor

5 5 Utbildningsstruktur

6 6 UTBILDNINGAR Arkitektutbildning och 15 civilingenjörsutbildningar Civilingenjör-lärarutbildning med tre inriktningar 9 högskoleingenjörsutbildningar 47 magisterutbildningar Yrkesteknisk högskoleutbildning, kandidatutbildningar, tvååriga högskoleutbildningar, vidareutbildning, teknisk basutbildning NYBÖRJARE 2 893 nybörjare på civilingenjörs-, arkitekt-, högskoleingenjörs- och teknisk basutbildning, varav 30 % kvinnor 1 617 nybörjare på magisterutbildningar, varav 25 % kvinnor HELÅRSSTUDENTER OCH HELÅRSPRESTATIONER 12 230 helårsstudenter 10 055 helårsprestationer EXAMINATION 987 examinerade arkitekter och civilingenjörer, varav 30 % kvinnor 292 examinerade högskoleingenjörer, varav 25 % kvinnor 619 teknologie magisterexamina, varav 28 % av kvinnor INTERNATIONELLT STUDERANDEUTBYTE 359 KTH-studenter påbörjade utbytesstudier utomlands 1 153 utländska utbytesstuderande påbörjade studier på KTH 1 541studenter påbörjade studier på ett engelskspråkigt master- eller magisterprogram på KTH Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008

7 7 FORSKARSTUDERANDE 1 507 aktiva forskarstuderande (med minst 50% aktivitet), varav 28 % kvinnor EXAMINATION 109 licentiatexamina, varav 30 % av kvinnor 235 doktorsexamina, varav 29 % av kvinnor Forskarutbildning 2008

8 8 Plattform

9 9 PROFESSORER MED FLERA 245 professorer, inklusive 23 gästprofessorer 4 adjungerade professorer (16 personer) 194 lektorer inklusive 4 biträdande professorer INTERNATIONELLT PUBLICERADE BIDRAG 1 800 artiklar i tidskrifter med referee-system NATIONELLA FORSKNINGSPROGRAM Ansvar för Sju av Vinnexellence Centra (Vinnova) Tre Linné-centra Två SSF-centra Två av Energimyndighetens centra Ett Mistra-centra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning DE FEM PLATTFORMARNA Energiteknik Materialutveckling Teknik för medicin och hälsa Informations och kommunikationsteknologi Transportforskning Forskning 2008


Ladda ner ppt "1 KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Välkommen till KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser