Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högre utbildning och forskning Presentation för Tillväxtberedningen 13 mars 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högre utbildning och forskning Presentation för Tillväxtberedningen 13 mars 2009."— Presentationens avskrift:

1 Högre utbildning och forskning Presentation för Tillväxtberedningen 13 mars 2009

2 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 2 Arbetsgruppen Högre utbildning Ordförande Elisabet Lassen (s), Sollefteå Ledamöter Levi Bergström (s), Umeå Birgitta Larsson, Gällivare Tommy Berggren (sjvp), Härnösand Stefan Falk (fp), Sundsvall Nils-Olov Lindfors (c), Luleå Veronica Kerr (kd), Holmsund Inga Granström (v), Piteå Elisabeth Björnsdotter-Rahm (m), Lycksele Lisa Dahlén (mp), Luleå Huvudsekreterare Anna Lindberg, Norrbottens läns landsting

3 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 3 Uppdrag från Norrstyrelsen Belysa ett sakområde inför bildandet av en region. Ett starkare Norrland för jobb, välfärd och långsiktigt hållbar utveckling. Närmare norrlänningarna, starkare gentemot omvärlden och klokare användning av gemensamma resurser. Högre utbildning och forskning skapar förutsättningar för jobb, välfärd och hållbar utveckling.

4 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 4 Vad ingår i kartläggningen? Högre utbildning  4 universitet  KY/Yrkeshögskola  Övriga utbildningsanordnare Forskning  4 universitet (profilområden,  Centrumbildningar  Forskningsinstitut  Kommunernas FoU  Landstingens FoUU  Norrlandstingets FoUU Samverkan avseende kompetensförsörjning, livslångt lärande, konkurrenskraftig region och tillväxt.

5 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 5 Utmaningar Tillgång till högre utbildning och forskning behövs för en konkurrenskraftig region – kompetensförsörjning, tillväxt och attraktivitet. Befolkningsminskning – färre barn, allt äldre, koncentration vid kusten. Regionens utbildningsnivå – lägre än riket, inomregionala skillnader. Övergången till högre studier – lägre än riket, inomregionala skillnader. Högteknologisk basindustri och kunskapsintensiv hälso- och sjukvård.

6 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 6 Vad har regionen avseende högre utbildning? Fyra universitet – breda utbildningsprofiler. Rekryterar regionalt och därmed en viss konkurrens. Decentraliserad utbildning. Distans/nätbaserad utbildning. Inomregionala samarbeten avseende kompetensförsörjning. KY/Yrkesutbildningar. Relevans och bra spridning.

7 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 7 Vad har regionen avseende forskning? Fyra universitet – starka forskningsområden. Grundforskning och tillämpad forskning. God finansieringsgrad. Forskningsinstitut med stark näringslivsanknytning. FoU-verksamhet vid Kommunförbunden. FoUU-verksamhet vid landstingen. FoUU-verksamhet inom ramen för Norrlandstingen.

8 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 8 Vad har regionen avseende samverkan? 4 universitet med god regionala närvaro. Universiteten som regionala utvecklingsmotorer. Samverkan för kompetensförsörjning till kommuner och landsting.

9 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 9 Innehåll Högre utbildning Utbildningsprofil Antal studenter Decentraliserad utbildning Distansutbildning Bolognaprocessen KY/Yrkeshögskola Övriga utbildningsanordnare Samverkan i kompetensfrågor Forskning Prioriterade forskningsområden Finansieringsgrad Centrumbildningar Forskningsinstitut Landstingens FoUU Kommunernas FoUU Norrlandstingets FoU Samverkan Samverkan med omgivande samhälle Landstings och kommuners samverkan med universiteten (ALF- samverkan, Verksamhetsförlagd utbildning) Övrig samverkan Resurser – ekonomiska och personal

10 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 10 Högre utbildning Fyra universitet i regionen. Till viss del konkurrerande utbildningar Rekryterar lokalt. Decentraliserad utbildning och distansutbildning. Samverkan med näringsliv, landsting och kommuner. Goda erfarenheter av samverkan för kompetensförsörjning. KY/Yrkeshögskolan. Tydlig regional aktör saknas. Övriga utbildningsanordnade

11 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 11 Forskning Fyra universitet och ett 20-tal forskningsinstitut och centrumbildningar. Forskning vid kommuner och landsting. Internationellt konkurrenskraftig forskning. Till stor del tillämpad forskning. Finansiering. Nationell universitetsreform på gång – modernisering och samordning. Grundforskning i fokus. Universitetet som motor för regionens utveckling. Regionalt innovationskontor vid Umeå universitet.

12 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 12 Nyckelfrågor Tillgång till högre utbildning och forskning av världsklass. Ökad konkurrens för regionens universitet – utbildning och forskning. Universitetens möjlighet att erbjuda utbildningar med värde för regionen för kompetensförsörjning. Decentraliserad utbildning och distansutbildning. Komplex relation och ett ömsesidigt beroende. Samverkan för att säkerställa kompetensförsörjning. Samverkan för att utveckla universiteten som motor för regionens utveckling. FoUU vid landsting och kommuner för kunskap och verksamhetsutveckling. Säkerställa att resurser och ansvar går hand i hand.

13 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 13 Forskningsprofil Luleå tekniska universitet (LTU) Prioriterade områden: Gruvteknik och metallurgi – Hållbar resursanvändning – Kundanpassat byggande – Materialvetenskap – Process-IT – Produktutveckling Utvecklingsområden: E-communication – Entreprenörskap och management – Hälsa, vård och välfärd – Musik och teknik – Produktionsutveckling och organisation – Upplevelser, turism och fritid Umeå universitet (UmU) Prioriterade områden: Befolkning: åldrande och livsvillkor – Biologisk kemi – Cancerforskning – Ekosystem i förändring – Genusforskning – Infektioner – Matematiklärande – Nervsystemet – Nordliga studier – Välfärdsforskning – Växt- och skogsbioteknik – Ämnesomsättningssjukdomar Utvecklingsområden: Tillämpad IT – Hållbart nyttjande av skogslandskapet Mittuniversitetet (MiUn) Prioriterade områden: Digitala samhällen – Kulturarv, demokrati och företagande – Lärande och utbildning – Skogen som resurs – Turism, idrott och upplevelseteknologi – Välfärdssamhällets utmaningar Utvecklingsområden: Skogsindustri och skogens värdekedja – Industriell informationsteknologi – Nationell vintersportcentrum och sportteknologi - Folkhälsoforskning

14 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 14

15 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 15 Nyckelfrågor Regionens kompetensförsörjning måste säkerställas. Regionens fyra universitet är viktiga. Ökad samverkan. Decentraliserad utbildning och distansutbildning. Samverkan – goda erfarenheter. Regional kraftsamling – idag saknas en tydlig regional nivå. Ökad konkurrens för regionens universitet – utbildning och forskning. Komplex relation och ett ömsesidigt beroende Regionalt företrädarskap som möjlighet. Påverkan nationellt och internationellt. Samverkan med det omgivande samhället –Universitetet är en motor för den regionala utvecklingen. Utvecklad trippel helix-samverkan. Forskningsinstitutioner av stor betydelse för näringslivets utveckling. FoUU vid kommuner och landsting – forskning för verksamhetsutveckling. Resurser

16 www.norrstyrelsen.se Norrstyrelsen BILD 16 Högre utbildning Infrastruktur för lärande – livslångt lärande och kompetensförsörjning. Många aktörer – kommuner, kommunförbund, kommunalförbund, landsting, länsstyrelser, arbetsförmedlingen, folkhögskolor, utbildningsanordnare. Fyra universitet i regionen. Regionens kompetensförsörjning måste säkerställas. En viktig rekryteringsbas. Ökad utbildningsnivå. Ökad övergången till högre studier Goda samarbeten Idag en oklar regional nivå… arbetsförmedlingens avregionalisering Tillgång till decentraliserad utbildning och distansutbildning Universitetens utbildningsprofil Rekryteringsbas – konkurrens kontra komplettering Samarbete för att säkerställa att utbildningar finns. Utbildning – lämnar norrland. Viktigt med näringslivskoppling.


Ladda ner ppt "Högre utbildning och forskning Presentation för Tillväxtberedningen 13 mars 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser