Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunala Lantmäteridagar 2007 Inskrivningsverksamheten förs över till Lantmäteriverket den 1 juni 2008 8 november, Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunala Lantmäteridagar 2007 Inskrivningsverksamheten förs över till Lantmäteriverket den 1 juni 2008 8 november, Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Kommunala Lantmäteridagar 2007 Inskrivningsverksamheten förs över till Lantmäteriverket den 1 juni 2008 8 november, Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm Överföringen av inskrivningen till Lantmäteriet

2 Innehåll Bakgrund Verksamheten Kundnytta i kort perspektiv Kundnytta i längre perspektiv “Vad innebär detta för KLM-kommunerna?”

3 Bakgrund -1700 ”rituellt” 1700- Skrivna kontrakt -1875 inskrivet i böcker 1875- Fastighetsböcker 1970 - ADB 1994 - Pantbrevsregister2001 – 90 IM blev 7

4 Bakgrund Riksdagen har beslutat att inskrivningsverksamheten ska överföras från Domstolsverket till Lantmäteriverket. Inskrivning ska även fortsättningsvis utföras på de sju orter som inskrivningsmyndigheterna finns på idag. En utredare har föreslagit organisation, nödvändiga regelförändringar och hur juristkompetensen ska vidmakthållas (SOU 2007:7 Den nya inskrivningsmyndigheten). Lantmäteriet och Domstolsverket har förberett och rapporterat överföringen enligt regeringsuppdrag. Lantmäteriet arbetar med de åtgärder som krävs för överföringen. Inskrivningsverksamheten överförs den 1 juni 2008 enligt den vårproposition som lämnats 16/4 2007.

5 Bakgrund Kvar på de sju orterna Banden med domstolarna klipps helt Förvaltningsmyndighet – stor förändring Förhållandet till LM ändras inte Lantmäteriverket blir inskrivningsmyndighet Personal, ekonomi, lokaler, arkiv, IT och verksamhet

6 Stöd 2007 2008 31/1 1/6 1/3 Utredningen Genomförande Lantmäteriets förberedelse Domstolsverkets förberedelse Lantmäteriets och Domstolsverkets uppdrag 1/6 Remiss 30/4

7 Verksamheten Masshantering/Produktion Lokal kunskap krävs inte Svart eller vitt, inga lämplighetsbedömningar Några stora ingivargrupper

8 Verksamheten Sju IM vid sju tingsrätter 200 personer – 12 till 50 medarbetare/IM Lagman – inskrivningsdomare – gruppchefer Inskrivningsjurister vid alla IM – ca 15 personer Inget centralt stöd Domstolsmiljön präglar

9 Verksamheten >1 000 000 ärenden (70 000 återärenden) 60 % inteckningar, 33 % lagfarter Handläggningstid i dag 2-28 dagar 9,3 miljarder SEK i stämpelskatt 339 miljoner SEK i expeditionsavgifter 2 500 kuvert/dag 1 300 telefonsamtal/dag

10 Fortfarande pappersbaserad registrering

11 Verksamheten Vad kan man förbättra? Återärenden Kvalitet Information Snabbhet

12 Kundnytta i kort perspektiv Ny organisation En förvaltningsmyndighet – stor förändring Enhetlig servicenivå Enhetlig arbetsprocess Enhetlig rättstillämpning, bättre juridiskt stöd ”Förhållandet till LM ändras inte” Smidigare flöde fastighetsbildningen

13 Ny ledningsstruktur Övergripande och strategisk ledning Lokalt fokus på personal- och verksamhetsledning Kompetensutveckling Tydliga mål – handläggningstider, kvalitet, information Kundnytta i kort perspektiv

14 Tekniska förutsättningar Internet en ”ny” kanal för IM Elektra, projekt för elektronisk ansökan, en start! Nytt IT-stöd – förändrad kravbild Utveckling Ständig verksamhets- och processutveckling Kunna sin process Projektinriktat, avgränsat från produktion

15 Kundnytta i längre perspektiv “Min fastighetsinformation” “Min pantinformation” En region, en ingång E-ansökan Automatisering E-arkiv E-köpekontrakt

16 Frågor? “Vad innebär detta för KLM-kommunerna?”

17 Lantmäteriets inskrivningsverksamhet Skellefteå, Härnösand, Mora, Norrtälje, Eksjö, Uddevalla, Hässleholm, Gävle En bra registrering, en säker investering

18 Kontakt Lantmäteriet Utvecklingschef Mats Snäll mats.snall@lm.se Divisionschef Bengt Kjellson bengt.kjellson@lm.se www.inskrivningsmyndigheten.se www.lantmateriet.se


Ladda ner ppt "Kommunala Lantmäteridagar 2007 Inskrivningsverksamheten förs över till Lantmäteriverket den 1 juni 2008 8 november, Citykonferensen Ingenjörshuset Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser