Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006 Ingrid Ekfeldt Infektionshygien 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006 Ingrid Ekfeldt Infektionshygien 2007."— Presentationens avskrift:

1 Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006 Ingrid Ekfeldt Infektionshygien 2007

2 Kvalitet och Patientsäkerhet WHO 2005: ”Clean care is safe care” Hälso och sjukvårdslagen 2006: ”Vården skall vara av god hygienisk standard” Soc styrelsen, Nationell verksamhetstillsyn inom området vårdhygien 2006 Sahlgrenska sjukhusets strategiska mål för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 2007: ”Vårdrelaterade infektioner skall halveras”

3 Vårdrelaterade infektioner Ca 10 % av de patienter som ligger inne för akutsjukvård drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner. Att förbygga vårdrelaterade infektioner. Soc.styrelsen 6-7 % av patienter inom SU drabbas av en vårdrelaterad infektion. Punktprevalensstudien SU 2001-2006 ca 1/3 av vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med optimala infektionsförebyggande rutiner där BASALA HYGIENRUTINER HAR EN CENTRAL PLATS Am J Epidemiol 1985;121:182-205 Curr Opin Infect Dis 2004;17:295-301 Hosp Infect 2003;54:258-66

4 Varför en klädkampanj? Följsamheten till Basala hygienrutiner med klädregler var alldeles för dålig trots att alla vet.

5 Klädkampanj inom SU Mål: Att öka följsamheten till basala hygienrutiner samt compliance till rådande klädkod och därigenom minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

6 Den vanligaste smittvägen Det räcker inte att vara rätt klädd om inte Basala hygienrutiner efterföljs.

7 Kortärmad Avlägsna ringar, armband och klockor Använd plastförkläde – vid kontakt kroppsvätskor - utsöndringar Byts dagligen och vid förorening Tvättas av Tvätteriet Alingsås Arbetskläder i patientnära arbete Arbetskläder inom vården

8 Klädkampanj inom SU Chefsläkaren inom SU Informationsavdelningen SU Tvätteriet Alingsås Infektionshygien

9 Information i linjen: Områdes- och verksamhetschefer informerades. Verksamhetschef såg till att informationen fördes vidare i linjen. Vårdenhetschefer informerades och försågs med material för att utbilda sin personal. Förutsättningar

10 Pengar Krokar på vårdrum/undersökningsrum Omklädningsrum – klädförråd – tillgång på kläder Arbetsrum med omklädningsmöjligheter för konsulter – 2-3 rum/sjukhus Bekväm arbetsdräkt

11 Information på intranätet och pressmeddelande Undervisningsmaterial (OH-bilder) på intranätet Klädkampanjen

12 Klädbroschyr (foto med känd personal inom SU) till samtliga läkare, vårdenheter och akademin Affischer/bordställ/flyers Klädkampanjen

13 Kampanj-stånd tillsammans med Tvätteriet Alingsås på de 5 sjukhusen

14 Mannekänguppvisning under kvalitetsveckan Klädkampanjen Why, why, why Delilah

15 Uppföljning ”Budskapet är klockrent” Informationsblad och väggklocka till alla vårdenheter

16 ”Budskapet är klockrent” Kampanj-stånd med tävling ”Rätt klädd på jobbet”- vinst T-shirt Läkarstämman

17 Utvärdering Förbrukningen av handsprit. (Westma) Jämfört år 2005 med år 2006 - ökning med 19%

18 Utvärdering Åtgång av personal kläder – (Tvätteriet Alingsås). Jämfört år 2005 med år 2006 - ökning med 14.3%

19 Utvärdering Minskar de vårdrelaterade infektionerna? Kontinuerlig infektionsregistrering Punktprevalens ”ögonblicksbild” – grov skattning.

20 Debatt

21 Slutsats Kampanjen har varit framgångsrik Använt sjukhusets egen organisation utan engagemang av experter. Åtgång av handsprit – klädförbrukning – förekomst av vårdrelaterade infektioner kommer fortsatt att mätas.

22 Ingen patient skall få en vårdrelaterad infektion på grund av att vi inte följer ”Basala hygienrutiner och inte är rätt klädda”


Ladda ner ppt "Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006 Ingrid Ekfeldt Infektionshygien 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser