Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006"— Presentationens avskrift:

1 Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006
Ingrid Ekfeldt Infektionshygien 2007

2 Kvalitet och Patientsäkerhet
WHO 2005: ”Clean care is safe care” Hälso och sjukvårdslagen 2006: ”Vården skall vara av god hygienisk standard” Soc styrelsen, Nationell verksamhetstillsyn inom området vårdhygien 2006 Sahlgrenska sjukhusets strategiska mål för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 2007: ”Vårdrelaterade infektioner skall halveras”

3 Vårdrelaterade infektioner
Ca 10 % av de patienter som ligger inne för akutsjukvård drabbas av en eller flera vårdrelaterade infektioner. Att förbygga vårdrelaterade infektioner. Soc.styrelsen 6-7 % av patienter inom SU drabbas av en vårdrelaterad infektion. Punktprevalensstudien SU ca 1/3 av vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med optimala infektionsförebyggande rutiner där BASALA HYGIENRUTINER HAR EN CENTRAL PLATS Am J Epidemiol 1985;121: Curr Opin Infect Dis 2004;17: Hosp Infect 2003;54:258-66

4 Varför en klädkampanj? Följsamheten till Basala hygienrutiner med klädregler var alldeles för dålig trots att alla vet.

5 Klädkampanj inom SU Mål: Att öka följsamheten till basala hygienrutiner samt compliance till rådande klädkod och därigenom minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

6 Den vanligaste smittvägen
Det räcker inte att vara rätt klädd om inte Basala hygienrutiner efterföljs.

7 Arbetskläder inom vården
Kortärmad Avlägsna ringar, armband och klockor Använd plastförkläde – vid kontakt kroppsvätskor - utsöndringar Byts dagligen och vid förorening Tvättas av Tvätteriet Alingsås Arbetskläder i patientnära arbete

8 Klädkampanj inom SU Chefsläkaren inom SU Informationsavdelningen SU
Tvätteriet Alingsås Infektionshygien

9 Förutsättningar Information i linjen:
Områdes- och verksamhetschefer informerades. Verksamhetschef såg till att informationen fördes vidare i linjen. Vårdenhetschefer informerades och försågs med material för att utbilda sin personal.

10 Förutsättningar Pengar Krokar på vårdrum/undersökningsrum
Omklädningsrum – klädförråd – tillgång på kläder Arbetsrum med omklädningsmöjligheter för konsulter – 2-3 rum/sjukhus Bekväm arbetsdräkt

11 Klädkampanjen Information på intranätet och pressmeddelande
Undervisningsmaterial (OH-bilder) på intranätet

12 Klädkampanjen Klädbroschyr (foto med känd personal inom SU) till samtliga läkare, vårdenheter och akademin Affischer/bordställ/flyers

13 Klädkampanjen Kampanj-stånd tillsammans med Tvätteriet Alingsås på de 5 sjukhusen

14 Klädkampanjen Why, why, why Delilah Mannekänguppvisning
under kvalitetsveckan

15 Uppföljning ”Budskapet är klockrent”
Informationsblad och väggklocka till alla vårdenheter

16 ”Budskapet är klockrent”
Kampanj-stånd med tävling ”Rätt klädd på jobbet”- vinst T-shirt Läkarstämman

17 Utvärdering Förbrukningen av handsprit. (Westma)
Jämfört år 2005 med år ökning med 19%

18 Utvärdering Åtgång av personal kläder – (Tvätteriet Alingsås).
Jämfört år 2005 med år ökning med 14.3%

19 Utvärdering Minskar de vårdrelaterade infektionerna?
Kontinuerlig infektionsregistrering Punktprevalens ”ögonblicksbild” – grov skattning.

20 Debatt

21 Slutsats Kampanjen har varit framgångsrik
Använt sjukhusets egen organisation utan engagemang av experter. Åtgång av handsprit – klädförbrukning – förekomst av vårdrelaterade infektioner kommer fortsatt att mätas.

22 Ingen patient skall få en vårdrelaterad infektion på grund av att vi inte följer
”Basala hygienrutiner och inte är rätt klädda”


Ladda ner ppt "Rätt klädd på jobbet Klädkampanj 2006"

Liknande presentationer


Google-annonser