Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 1 Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

2 2 Disposition 1.Projektgrupp 2.Statistik 3.VRISS 4.Vilka & Varför? 5.Upplägg 6.Test 7.Information 8.Hur ser det ut? 9.Tidsplan 10.Resultat 11.Spridning 12.Fördelar 13.Frågor?

3 3 Projektgrupp Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset -Projektledare: Petra Hasselqvist (Kvalitetssamordnare) -Solna & Huddinge -Dagvård -Mottagning -Slutenvård Konsulter -Hygienombud -Vårdhygien (hygienläkare & hygiensjuksköterska)

4 4 Statistik - Kvalitetsbokslut Hematologiskt Centrum Mål2008 Andel medarbetare som följer sjukhusets klädregler 100 %86 % Andel medarbetare som följer basala hygienrutiner 100 %63 %

5 5 VRISS - KS Vårdrelaterade Infektioner Ska Stoppas - Hela kliniken

6 6 Vad kan vi göra mer?

7 7 Vilka & Varför? -Samtliga yrkeskategorier med patientnära arbete -Kunskapen finns – Repetition/Uppfräschning/Tillägg

8 8 Upplägg -Webbaserat -Intranätet/Hematologiskt Centrum -Teoretiskt del -Vårdhygien (Olle Aspevall) -Hematologirelaterat material (Per Ljungman) -Basala Hygienrutiner & Klädregler (inkl. film) -Test -Fördjupning (frivilligt)

9 9 Test 1.Namn, titel och närmaste chef (rullista) 2.Flervalsfrågor (17 st.) – fler alt. kan vara rätt 3.Högst 4 fel för godkänd 4.Svaren till klinikens kvalitetssamordnare som sammanställer & skickar till berörd chef 5.Återkoppling via chefen

10 10 Information Muntligt -APT-möten (samtliga enheter) -Läkarmöten -Klinikledningsmöte -Divisionsledningsmöte (efter införandet) Skriftligt -Intranätet -Anslagstavlor

11 11 Hur ser det ut?

12 12

13 13

14 14

15 15 Tidsplan -Arbetet initierades augusti 2008 -Hygienkörkortet infördes 2 februari 2009.

16 16 Resultat

17 17 Hematologiskt Centrum - Medelvärde

18 18 Hematologiskt Centrum - Medelvärde

19 19 Spridning Sjukhus (Sverige & ett i Norge) Vårdhygien Folktandvården Djursjukhus (Göteborg)

20 20 Fördelar GRATIS!GRATIS! Lättåtkomligt när personalen har tid (ex. läkare kl. 04.00) Krävs ej stor datorvana för att genomföra Lätt att anpassa till den egna verksamheten

21 21 Svenska Hygienpriset 2009 Motivering: ”Juryn anser att det är ett utmärkt redskap att påverka kunskapen om hygienrutiner och ett arbete som ger positiva spridningseffekter. Det är väl värt att ta efter för alla.”

22 22 Kontakt Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sektionen för Hälso- och Sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting Tel. 08-452 77 72 E-post: petra.hasselqvist@skl.sepetra.hasselqvist@skl.se

23 23 Frågor?


Ladda ner ppt "1 Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser