Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting

2 Disposition Projektgrupp Statistik VRISS Vilka & Varför? Upplägg Test
Information Hur ser det ut? Tidsplan Resultat Spridning Fördelar Frågor?

3 Projektgrupp Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset
Projektledare: Petra Hasselqvist (Kvalitetssamordnare) Solna & Huddinge Dagvård Mottagning Slutenvård Konsulter Hygienombud Vårdhygien (hygienläkare & hygiensjuksköterska)

4 Statistik - Kvalitetsbokslut
Hematologiskt Centrum Mål 2008 Andel medarbetare som följer sjukhusets klädregler 100 % 86 % Andel medarbetare som följer basala hygienrutiner 63 %

5 Vårdrelaterade Infektioner Ska Stoppas - Hela kliniken
VRISS - KS Vårdrelaterade Infektioner Ska Stoppas - Hela kliniken

6 Vad kan vi göra mer?

7 Vilka & Varför? Samtliga yrkeskategorier med patientnära arbete
Kunskapen finns – Repetition/Uppfräschning/Tillägg

8 Upplägg Webbaserat Intranätet/Hematologiskt Centrum Teoretiskt del
Vårdhygien (Olle Aspevall) Hematologirelaterat material (Per Ljungman) Basala Hygienrutiner & Klädregler (inkl. film) Test Fördjupning (frivilligt)

9 Test Namn, titel och närmaste chef (rullista)
Flervalsfrågor (17 st.) – fler alt. kan vara rätt Högst 4 fel för godkänd Svaren till klinikens kvalitetssamordnare som sammanställer & skickar till berörd chef Återkoppling via chefen

10 Information Muntligt APT-möten (samtliga enheter) Läkarmöten
Klinikledningsmöte Divisionsledningsmöte (efter införandet) Skriftligt Intranätet Anslagstavlor

11 Hur ser det ut?

12

13

14

15 Tidsplan Arbetet initierades augusti 2008
Hygienkörkortet infördes 2 februari 2009.

16 Resultat

17 Hematologiskt Centrum - Medelvärde

18 Hematologiskt Centrum - Medelvärde

19 Spridning Sjukhus (Sverige & ett i Norge) Vårdhygien Folktandvården
Djursjukhus (Göteborg)

20 Fördelar GRATIS! Lättåtkomligt när personalen har tid (ex. läkare kl ) Krävs ej stor datorvana för att genomföra Lätt att anpassa till den egna verksamheten

21 Svenska Hygienpriset 2009 Motivering:
”Juryn anser att det är ett utmärkt redskap att påverka kunskapen om hygienrutiner och ett arbete som ger positiva spridningseffekter. Det är väl värt att ta efter för alla.”

22 Kontakt Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg
Sektionen för Hälso- och Sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting Tel   E-post:

23 Frågor?


Ladda ner ppt "Hygienkörkortet Petra Hasselqvist Avdelningen för Vård och Omsorg Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser