Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella frågor Jan-Olof Marberg. 2 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Innehåll Aktuella frågor  SWEDAC actions  Impartiality actions  Review workshop.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella frågor Jan-Olof Marberg. 2 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Innehåll Aktuella frågor  SWEDAC actions  Impartiality actions  Review workshop."— Presentationens avskrift:

1 Aktuella frågor Jan-Olof Marberg

2 2 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Innehåll Aktuella frågor  SWEDAC actions  Impartiality actions  Review workshop  IR resultat + actions  BMS brief - jmf IR action  Annat: bla ur Lathund

3 3 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 SWEDAC  Revisioner av kontor och fältbesök: - Revisionsplan SF17 (multi), med motivering - Revisionsslutsats - Bedömning av prestanda 3 år vid recert

4 4 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Impartiality Report

5 5 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Impartiality Report

6 6 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Approval Review

7 7 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Internal Audit  Organisation chart, job descriptions  Revisorer gjort jobb utan kvalificering  Final approval: ofullständiga blanketter  Kompetenskrav för produkter, brister ang matriser el motsv  Kontraktsmappar på server, blandning av filer  Ledningsgruppsmöten bristfälligt genomförda  Brister i Vericert-frågor  BMS: bristfälliga kunskaper  BMS: bristfälligt uppdaterad

8 8 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Annat PUB 5 / Recertifiering  PUB 5 (dvs sista besöket före recertifiering): - Stäm av korrekta uppgifter om scope, anställda, orter och notera i Team Leader Report (BV Forum). Det är kritisk information inför recertifieringens planering.  PUB 5: - Gå igenom certifieringsperiodens utfall i form av, avvikelsehantering, måluppfyllelse. mm – lämna gärna förslag till Planering och nästa Team Leader inför kommande 3 års period.  Recertifiering: - Gå igenom föregående 3 årsperiods utfall med ledningen, måluppfyllelse och systemets verkan (driver det förbättringsarbete). Det skall framgå i rapporten.  Recertifiering: - Kontrollera certifikatets utgång så att det finns tid att stänga ev avvikelser.

9 9 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 BV Forum  Vid ändring av certifikat måste alltid en begäran om certifikatsändring göras, även vid t.ex. uppgradering, nya orter, nytt namn, ändrat scope. (markera certifikatändring i huvudet på accessfilen och fyll sedan i fliken ”Ändring av certifikat”)  Stäm av med kund ev ändringar i verksamhet, antal personer och orter. Notera i rapporten (Team Leader Report i BV Forum). Viktigt vid PUB 5 inför recert.  Revisionsslutsats före avvikelser stängda  Det skall göras en SF03 per dag  TL/medrevisor vem gör vad  Glöm ej skicka till ”kvalitetsavdelningen” då avvikelser stängda  Projektinfo från sälj för nya jobb nu tillgängligt i BV Forum  BV Forum skall användas för alla jobb 2010. Ev undantag (tex Posten och TS) skall godkännas av Rickard, Sören el. Jan-Olof. Annat

10 10 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 BV Forum

11 11 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 BV Forum


Ladda ner ppt "Aktuella frågor Jan-Olof Marberg. 2 Bureau Veritas Presentation 2009-01-12 Innehåll Aktuella frågor  SWEDAC actions  Impartiality actions  Review workshop."

Liknande presentationer


Google-annonser