Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport från: Periodisk revision ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:26 oktober 2009 Ort:Falun Revisionsledare:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport från: Periodisk revision ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:26 oktober 2009 Ort:Falun Revisionsledare:"— Presentationens avskrift:

1 Rapport från: Periodisk revision ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:26 oktober 2009 Ort:Falun Revisionsledare: Per Aviander DNV kontakt:Per Aviander per.aviander@grafiskassistans.com 054-52 25 08, 070-560 55 48 Maltvägen 3 663 41 Hammarö Edita Bobergs AB

2 2 Hög Låg Grad av styrning Edita Bobergs AB Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Fokusområde: Processtyrning mot CGP-kraven Positiva iakttagelser Enkelt och tydligt underhållssystem för verifiering av mätningar. Att beakta Ta fram smidiga rutiner för dokumentation av all kvalitetspåverkande mätning för att erhålla statistik PRJC-95229-2008-MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

3 3 Positiva iakttagelser Förbättringar i tryckeriet med fuktvattenrening samt nya instrument för presskontroll Edita Bobergs AB Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Helhetsintryck PRJC-95229-2008-MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish

4 4 Avvikelser och andra iakttagelser Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Edita Bobergs AB Antal avvikelser efter denna revision: 3 Antal allvarliga:0 Antal mindre:3 Kvarstående avvikelser från föregående revision: 0 (även inräknat ovan) Sammanställning av avvikelser, observationer, förbättringsmöjligheter och positiva iakttagelser bifogas. Under revisionen deltog representanter från ledningen, arbetsledning samt arbetstagare. Slutsatser PRJC-95229-2008-MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish Certifikatet är fortsatt giltigt Analys av avvikelser, korrigerande åtgärder och redovisning av dessa ska genomföras inom tre arbetsmånader

5 5 Nästa steg Periodisk revision på ort: Falun Edita Bobergs AB Rapport från PA1 ISO 12647:2004 PRJC-95229-2008-MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish Fokusområden för nästa revision (förslag) Implementeringen av Xeikonpressen 8000 Standarder: Datum: ISO 12647-2:2004 9 november 2010

6 6 Edita Bobergs AB Rapport från PA1 ISO 12647:2004 Sekretess Innehållet i denna rapport, inklusive anteckningar och övrig information från revisionen kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att visas för någon annan part om inte annat överenskoms med kunden. Enda undantaget kan vara om ackrediteringsmyndigheten så erfordrar. PRJC-95229-2008-MSC-SWE Report, RA, TA, PA Swedish Bilagor Revisionsprogram Sammanställning av iakttagelser

7 7 Villkor för avvikelsehantering Avhjälpande åtgärder/korrigeringar skall genomföras omedelbart för att undanröja risk för att produkt, tjänst, yttre miljö eller arbetsmiljö påverkas negativt. Orsaksanalys, redogörelse för förslag på korrigerande åtgärder, uppgift om ansvarsfördelning och datum för genomförande samt verifikat på genomförda åtgärder lämnas till revisionsledaren inom 13 veckor. För allvarliga avvikelser kan revisionsledaren begära en snabbare hantering. Avvikelse stängs baserat på tillfredsställande verifikat. För allvarliga avvikelser genomförs normalt uppföljningsrevision på plats. Mindre avvikelse skall stängas senast vid nästa periodiska revision (för revisioner med 6 månaders intervall kan avvikelserna även stängas vid påföljande revision). Inför beslut om certifiering skall allvarliga avvikelser vara stängda och för mindre avvikelser skall revisionsledaren ha accepterat insänd dokumentation enligt ovan. För TS16949 och AS9100 skall alla avvikelser vara stängda. Vid ”multi-site” certifiering där ”sampling” har tillämpats, krävs att korrigerande åtgärder genomförs på alla platser som berörs av avvikelsen. Om avvikelser inte besvaras inom frister enligt ovan vid certifierings- eller förnyelserevision, skall revisionen göras om. Vid periodisk revision initieras temporär indragning av certifikat. (En förlängning med 4 veckor kan beviljas om särskilda skäl föreligger). Om åtgärderna bedöms ineffektiva i samband med certifierings- eller förnyelserevision, görs revisionen om när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser och därefter görs uppföljningsrevision. Om åtgärder bedöms ineffektiva i samband med periodisk revision, genomförs en oannonserad revision eller certifikatet dras temporärt in när det avser allvarliga avvikelser. Mindre avvikelser eskaleras till allvarliga avvikelser.


Ladda ner ppt "Rapport från: Periodisk revision ISO 12647-2:2004 (/Amd.1.2007) Verksamhet:Production of forms and direct mail Datum:26 oktober 2009 Ort:Falun Revisionsledare:"

Liknande presentationer


Google-annonser