Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt fart i Falun! - analys av hastighetsgränser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt fart i Falun! - analys av hastighetsgränser."— Presentationens avskrift:

1 Rätt fart i Falun! - analys av hastighetsgränser

2 Varför viktigt underlag i arbetet med trafiksäkerhetsprogram och trafikstrategi för Falu kommun systematik underlätta kontakten med allmänheten

3 Bakgrund Falu tätort ca 35 000 huvudnätet ca 6 tim

4 Processen nulägesbeskrivning analys avvikelsehantering

5 Hastigheten i staden påverkas av hastighetsgränserna gaturummets utformning och fysiska åtgärder hastighetsövervakningen och påverkar stadens karaktär tryggheten trafiksäkerheten miljön restiderna

6 Hastigheten bör anpassas till vad staden tål livsrumsmodellen

7 Hastigheten bör anpassas till boendes krav på trygghet

8 Hastigheten bör anpassas till vad människan tål

9 Hastigheten bör anpassas till vad miljön kräver Jämnare och lägre hastigheter lägre bensinförbrukning lägre CO 2 - och NO X -utsläpp lägre partikelutsläpp

10 Hastigheten bör anpassas till bil- trafikens behov av framkomlighet Hur påverkas restiderna totalt sett inom tätorten? restiden ökar med 2-3 % om nya hastighetsgränser införs fullt ut i en tätort för en normal tätortsresa om 5 km ökar restiden med 10-25 sekunder

11 Livsrumsbeskrivning på sträckor och i områden

12 Dimensionerande trafiksäkerhetssituation

13 Kvalitetsbedömning God Mindre god Låg = Åtgärder bör vidtas

14 Kvalitetsbedömning fort

15 Länkoptimering

16 Länkoptimerade hastigheter

17 Förslag till hastighetsplan

18 Förslag med åtgärder

19 Acceptans boende och trafikanter är positiva till sänkta hastigheter rörigt med många olika hastighetsgränser

20 Förankring och samråd Trafik- och fritidsnämnd kommunstyrelsens utvecklingsutskott samarbetsavtal med Vägverket Borlänge kommun polis, länsstyrelsen mfl information allmänheten

21 Tack för mig Mathias Westin, Trafik- och Fritidsförvaltningen 023-827 54 mathias.westin@falun.se www.falun.se/tof (information om projektet läggs ut kontinuerligt)


Ladda ner ppt "Rätt fart i Falun! - analys av hastighetsgränser."

Liknande presentationer


Google-annonser