Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödprocesser (Inköp/FUH/Personal) Ledningsprocessen Kund Offertprocessen Produktionsprocessen Beredningsprocessen Våra planerade arbetssätt - Våra processer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödprocesser (Inköp/FUH/Personal) Ledningsprocessen Kund Offertprocessen Produktionsprocessen Beredningsprocessen Våra planerade arbetssätt - Våra processer."— Presentationens avskrift:

1 Stödprocesser (Inköp/FUH/Personal) Ledningsprocessen Kund Offertprocessen Produktionsprocessen Beredningsprocessen Våra planerade arbetssätt - Våra processer

2 Uppdragsgivaren Mål för revisionen Revisions- program Revision Revisions- objekt Revisions- kriterier Revisionsiaktagelser Revisions- bevis Revisionsslutsatser Revisionsbegrepp SOLUTION CENTER

3 PlaneraGenomföra Analysera och rapportera Följa upp SOLUTION CENTER

4 Utvärdera process KRITERIER Mognads- nivå Beskrivning av nivåVisade resultatAngreppsätt och tillämpning för förbättring Angreppssätt och tillämpning för planering och styrning 1Inget formelltOtillfredställande Oförutsägbara Inget tydligt systematisktAd hoc 2ReaktivtMinimal information tillgänglig om resultat av förbättringar Systematiskt baserat på hantering av problem eller korrigerande åtgärder Återkommande brister i styrning 3Stabilt formellt system Information tillgänglig om överensstämmelse med mål och förbättrings- trender Tidigt skede av systematiska förbättringar Systematiskt process- angreppssätt (ISO 9001 nivå) 4Ständiga förbättringar betonas Goda Bestående trender Förbättringsprocess i användning Hög grad av förebyggande insatser 5Bäst i klassenVisade resultat av jämförelser visar bäst i klassen Starkt integrerad förbättringsprocess Bäst i klassen SOLUTION CENTER

5 Underlag för planering Protokoll från Ledningens genomgång Underlag från uppföljning av kundtillfredsställelse (KT) Processprestanda Grad av KT hos den reviderades ”kund” Grad av måluppfyllelse Status hos korrigerande och förebyggande åtgärder Tidigare revisionsresultat Effektivitet i avvikelsehantering mot intern ”kund”; tid & kvalitet Omvärldsförändringar av betydelse SOLUTION CENTER

6 1 2 4 6 3 Vilka är gränssnitten? Ansvar/befogenheter? (5.5.1, 6.2.2) Vilka är kunderna/ intressenterna? Vilka krav finns på produkten? Vilka är kraven på process/ aktivitet? (7) Är förutsättningar identifierade och införda? (4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5, 6.1-6.4, 8.2-8.5) 7 Är processen styrd? P-D-C-A! (5.4.1, 7.1-7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 5.6) 8 Sker ständig förbättring? (8.5.1) Processinriktat angreppssätt 5 Vilka är kraven på leverantören? (7.4) SOLUTION CENTER

7 Sammanfattning av ”ändrat fokus” o Planering. Utifrån In. Från helhet till delar. o Genomförande. Utifrån In. Från problem till lösning. o Redovisning. Inifrån Ut Från delar till helhet SOLUTION CENTER

8 Stående Checklista Var i processen förlorar vi ledtid? Var i processen finns flaskhalsar? Var i processen har vi kvalitetsproblem? Utförs icke värdeskapande aktiviteter? Sker dubbelarbete någonstans i processen? SOLUTION CENTER


Ladda ner ppt "Stödprocesser (Inköp/FUH/Personal) Ledningsprocessen Kund Offertprocessen Produktionsprocessen Beredningsprocessen Våra planerade arbetssätt - Våra processer."

Liknande presentationer


Google-annonser