Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WIPCORE PRESENTATIONSMALL  TEXT: Förutom de element som redan är stylade (t.ex. versala rubriker) finns det ett par andra riktlinjer. –Ord du vill markera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WIPCORE PRESENTATIONSMALL  TEXT: Förutom de element som redan är stylade (t.ex. versala rubriker) finns det ett par andra riktlinjer. –Ord du vill markera."— Presentationens avskrift:

1 WIPCORE PRESENTATIONSMALL  TEXT: Förutom de element som redan är stylade (t.ex. versala rubriker) finns det ett par andra riktlinjer. –Ord du vill markera extra så som nyckelord i en mening kan med fördel markeras med Wipcores gula komplementfärg (den gula färg som finns i Wipcore-temat, har RGB-värdet: R 255, G 194, B 34). Observera att för mycket gula element skapar en rörig sida. Begränsa det därför till max ett ord per mening. Exempel 1: E-handel handlar om försäljning. Exemepl 2: Vad du måste tänka på när du startar e-handel: –Vad vill du uppnå –Vilka är dina målgrupper –Hur ser din organistion ut idag? ANVISNINGAR FÖR TEXTMARKERING

2 WIPCORE PRESENTATIONSMALL För att få en homogen visning av bilder så som skärmdumpar finns en standardinställning som vi använder. Tänk också på att använda mycket luft runt bilder (och även andra element). Dela hellre upp informationen på fler sidor.  Sätt figureffekt – skugga = ”perspektiv diagonalt uppåt vänster”  Sätt figureffekt – reflektion= ”Tät reflektion, snuddar”  Sätt figureffekt – 3D-rotation = ”perspektiv kontrast höger” Exempel: ANVISNINGAR FÖR BILDEFFEKTER

3 MVC CRASH COURSE – B2B FOUNDATION Erik Brandin, 12 januari 2010

4  MVC är ett arkitekturellt designmönster  Beskrevs första gången 1979  Finns i många implementationer  Microsoft MVC är en av dessa implementationer  Microsoft MVC är ett lager ovanpå ASP.NET –ASP.NET kan användas i en MVC applikation VAD ÄR MVC

5  Controller –Hanterar kommunikationen med användaren  Model –Innehåller all data som behövs för att visa sidan  View –Användargränssnitt MVC I ÖVERSIKT

6  Separerar logik från design  Testbart  ASP.NET MVC är utbyggbart  Enkelt att påföra ny design –”Saknar” ASP.NETs beroende mellan HTML och kod VARFÖR BEHÖVS MVC

7  Controllers är den del av MVC som ansvarar för att… –…ta emot request från klientet –…validerar requestet –…hämtar data och ser till att vidarebefordra till rätt vy  Controller måste ärva från basklassen System.Web.Mvc.Controller –Har ett namn som slutar på Controller  Actions är de metoder på controllern som kan ta emot ett anrop från klienten  Action-metoden är alla publika metoder i en controller som returnerar ett ActionResult CONTROLLERS OCH ACTIONS

8 KODEXEMPEL CONTROLLER ACTION

9  i Visual StudioData som skickas från controllern kan vara en databärande klass –Detta ger typade dataobjekt i vyerna vilket ger intellisense-stöd i VS –Enklare för vy-utvecklare –Skapat många databärande klasser med repetitiv kod  Men även Microsoft MVC har en generisk ViewData –I praktiken en dictionary med otypad data (string-object) –Enkel att skapa ny data –Försvårar för vyutvecklare då man inte får hjälp av Visual Studio  Typad och otypad data kan blandas  Vi har valt att så långt som möjligt endast använda typade modellobjekt MODEL ÄR DATA SOM SKICKAS FRÅN CONTROLLERN

10  Vyn bär ansvaret att skapa användargränssnittet  Vyer är MVC en klass som ärver från System.Web.Mvc.ViewPage  Kodblock läggs in i vyn med –Ser vid första anblick ut som klassisk ASP  Kod i vyn ska vara enkel presentationslogik –Ingen affärslogik bör ligga i vyn  Ingen begränsning på html som kan genereras VYNS ANSVAR I MVC

11 EXEMPEL PÅ EN ENKEL VY

12  Partiella vyer (ascx) –Motsvarar user controls i ASP.NET –Kan vara starkt typade precis som vyer  Kan anropas både från en controller och från en annan vy –Anropas från controller vid AJAX-anrop –Då den anropas från en annan vy skickas ofta en delmängd av modellobjektet med, exempelvis en produkt i en produktlista MASTERPAGE, VYER OCH PARTIELLA VYER

13  Konceptet med Masterpage stödjs av ASP.NET MVC  Samma modellobjekt som skickas till vyn skickas till master page MASTERPAGE, VYER OCH PARTIELLA VYER

14  Hittills har vi visat hur ASP.NET MVC fungerar  Vi har gjort anpassningar av detta i MVC VAD ÄR B2B FOUNDATION

15  B2B Foundataion baseras på ASP.NET MVC  Innehåller basfunktionalitet som de flesta B2B applikationer behöver  Är utbyggbart  Är komponentiserat och utbytbart i de flesta avseenden delar –Dependency Injection via AutoFac ramverket  Är uppgraderingsbart  Möjlighet till olika grafiska teman med samma kodbas  Viss Javaskript funktionalitet med jQuery VAD ÄR B2B FOUNDATION

16  Controller kan bytas ut dynamiskt –Att byta ut en controller sker i kod eller konfiguration och sker normalt endast vid installation –Denna anpassning sker i B2B Foundation  Vyer väljs i backoffice –Varje CMS-sida eller produktsida kan konfigureras till att använda någon av de konfigurerade vyerna –Denna anpassning sker i Enova CMS ANPASSNINGAR AV ASP.NET

17  ”Allt är interface” för att alla delar ska vara utbytbara AFFÄRSLAGER I B2B FOUNDATION

18  Html-helpers är hjälpfunktioner som genererar html-kod –Bör endast användas för att generera enkla html taggar –I princip endast för presentationslogik  En mängd html helpers finns inbyggt –Html.Image –Html.Hidden –Html.ListBox –Html.ActionLink  Kan skapa egna html helpers efter behov, exempelvis –Html.SystemText –Html.BuildUrl (i praktiken samma som Html.ActionLink men där data för att generera länken hämtas från ENOVA) HTML HELPERS

19  Html.RenderPartial –Används för att bryta ut repetitiv html-kod –Anropar en partiell vy  Html.RenderAction –Anropar en specifik action på en controller och infogar resultatet i html dokumentet –Smidigt sätt att skapa nytt innehåll direkt i vyn –Egentligen inte MVC, utan MVP –Något sämre prestanda än RenderPartial HTML HELPERS (FORTSÄTTNING)


Ladda ner ppt "WIPCORE PRESENTATIONSMALL  TEXT: Förutom de element som redan är stylade (t.ex. versala rubriker) finns det ett par andra riktlinjer. –Ord du vill markera."

Liknande presentationer


Google-annonser