Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till! Varför QualisTorget – vad kan QualisTorget göra för Er skola? QualisTorget beskriver denna webbtjänsts funktion på ett bra sätt, eftersom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till! Varför QualisTorget – vad kan QualisTorget göra för Er skola? QualisTorget beskriver denna webbtjänsts funktion på ett bra sätt, eftersom."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till!

3

4 Varför QualisTorget – vad kan QualisTorget göra för Er skola? QualisTorget beskriver denna webbtjänsts funktion på ett bra sätt, eftersom detta är en plats där alla kan mötas och på ett smidigt sätt utbyta erfarenheter och idéer. Detta informationsutbyte kan på QualisTorget ske i form av till exempel arbete och utvärdering av enkäter, projekt, projektarbete, diskussionsinlägg, dokument, e-post eller länkar med andra Qualis Skolor. Ni kommer att kunna delge och vidarebefordra information på ett mycket enkelt och smidigt sätt i ert arbete i Qualis-projektet Ni kommer genom användandet av QualisTorget spara tid och resurser.

5 Så här ser Qualis Skolors startsida ut: När Du loggat in kommer Du till din skola / projekts startsida: Här ligger Ditt projekts uppgifter såsom namn, adress, telefon-nummer, e-postadress mm. Du kan även lägga in en bild om Du vill. Dessa uppgifter kan mycket enkelt ändras och kompletteras. Här finns även de projekt och grupper (klass, arbetslag osv) som Du är med i för tillfället, och Du kan själv enkelt lägga upp nya.

6 Du har möjlighet att titta på statistik under tiden enkäterna ligger ute. Du kan också bestämma under vilken tid enkäterna skall finnas tillgängliga samt spara enkäterna om Du vill använda samma enkät igen vid ett senare tillfälle. Idag ha Du möjlighet att spara ner enkäternas svar i en textfil till Din egen dator. Inom kort kommer Du att kunna följa enkäternas resultat i stapel- och cirkel-diagram i realtid. Värden och trender kan därigenom åskådliggöras snabbare. Det kan se ut som diagrammet här bredvid. Enkäter Här skapar Du enkelt enkäter med olika frågeställningar och svarsalternativ. Du börjar med ett enkätnamn, sedan en kort beskrivning. Därefter anges behörigheter, användartyper, skola/skolor, grupper mm.Sedan lägger Du till frågor efter önskat antal och form. Du har även möjlighet att redigera och radera enkäterna. Antal elever som svarat på enkät Nr.110, tom 29/9

7 Här kan man välja vilken diskussion man vill ta del av och göra inlägg i. Ett snabbt och smidigt sätt att utbyta åsikter och förmedla nyheter. Diskussionsforum

8 I kalendariet lägger Du in kommande händelser. Dessa kan markeras för olika användare så att varje användarefår se de händelser som är aktuella för just honom eller henne. Administratören lägger enkelt till de delkalendrar som behövs för just Din skola, samt bestämmer vilka som skall vara behöriga att lägga till händelser i dessa. Kalendarium


Ladda ner ppt "Välkommen till! Varför QualisTorget – vad kan QualisTorget göra för Er skola? QualisTorget beskriver denna webbtjänsts funktion på ett bra sätt, eftersom."

Liknande presentationer


Google-annonser