Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3 Sui (581-618) och Tang (618-907). Kina under Sui 隋.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3 Sui (581-618) och Tang (618-907). Kina under Sui 隋."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3 Sui (581-618) och Tang (618-907)

2 Kina under Sui 隋

3 Splittringstiden (220-589) - Kinas högmedeltid Landet splittrat från år 220 (undantag för åren från 280-316 under Jin-dynastin) till 589 ”Kinesiska” dynastier i söder - Liu chao - med huvudstad i nuvarande Nanjing Sinifierade ”barbarer” i norr Buddhismen sprids i landet - i synnerhet i norr - på bekostnad av konfucianismen Daoismens guldålder

4 Enandet av Kina Sui-dynastin grundas år 581 av generalen Yang Jian 杨坚 efter statskupp i staten Norra Zhou Hela Kina enas relativt snabbt -589 - efter kuppen i norr Kort tid vid makten - endast två kejsare - men ambitiöst program Wendi (regerar till 604) och sonen Yangdi (regerar 605-618)

5 Sui Wendi

6 Sui Yangdi

7 Åtgärderna Standardiseringar Tvångsförflyttning av sydlig aristokrati Kanalbyggen Konfucianismen och examineringar Juntian-systemet (från Norra Wei år 485) Fortsatta krig vid randområden: Vietnam, turkiska folk i norr och Korea Administrationen - Liu Bu

8 Kanalbyggen Länkar de stora floderna med varandra samt Luoyang och Chang´an Målsättningen var främst att transportera ris från södern till de norra delarna av landet Projekten sätter igång på 580-talet och fortsätter till 610

9 Kanalerna - en karta

10 Krigen I söder: Norra delarna av Vietnam Mot turkiska folk i norr och nordväst Mot det koreanska riket Koguryo från 608

11 Stora ansträngningar Projekten gräver djupa hål i statskassan Stora nederlag i striderna mot Koguryo Stora uppror utbryter från 611 Yangdi mördas år 618 En av upprorsmännen - Li Yuan - utropar Tang-dynastin (efter sin förläning Tang)

12 Tang-dynastin (618-907) 唐代 Arvet från Sui: Kanalerna Juntian 均田 5,6 hektar (män 18-59); skatt i spannmål och textilier + arbetsplikt (20 dagar konvertibel). Värnplikt för vissa - mot skattebefrielse (Norra Wei 386-534) Administrationen - Liu Bu Examineringssystemet - för att bryta den militära aristokratins makt i förvaltningen 鮮卑 Xianbei

13 Tang Gaozu (1:a) - Kusin till Yangdi

14 Tang Taizong (2:a)

15 De sex ministerierna 六部 Personalministeriet 吏部 Libu Finansministeriet 户部 Hubu Riternas ministerium 礼部 Libu Försvarsministeriet 兵部 Bingbu Justitieministeriet 型部 Xingbu Ministeriet för offentliga projekt 工部 Gongbu

16 Administrationen Kejserliga rådet (kejsaren, ministrarna och andra höga ämbetsmän) Samordningsministeriet Sekretariatet (vidarebefordrar – sätter på pränt) Dalisi HD/samordning Provinsadministrationen Censorer

17 Expansionen Mitten av 600 talet har Tang nått de gränser som syns på nästa karta 640-talet: Tarim-bäckenet 639-40; 647-48. Öppnar Sidenvägen för effektivare beskydd 657 Västturkiska imperiet bryts upp Kriget i Korea avklarat 668 (allians med Silla) Sidenvägen får ett nytt uppsving och öppnar för större import av hästar under tidig Tang Census 742: 50 miljoner Stående här: 500 000 man (742)

18 Kina under Tang

19 Karta över Sidenvägen

20 Wu Zetian 武则天 (reg. 665-690/690-705)

21 Examineringssystemet - fördelar för dynastin + Stärker kejserlig makt: process bort ifrån den gamla militära aristokratin (Tang 10%) + Kandidaterna lär sig tidigt att omhulda konfucianska principer som lojalitet + Lättare för regimen att finna landets talanger och dessa hade en benägenhet att stödja sin regim i stället för att opponera sig emot den

22 Examineringsystemet - långsiktiga fördelar för landet + Utgör ett steg i riktning mot meritokrati + Ger de mindre bemedlade känslan av en teoretisk möjlighet + Bidrar till respekten för kunskap i landet + Bidrar till att höja läskunnigheten

23 Examineringssystemet - långsiktiga nackdelar - Efter ett antal sekel kom examineringssytemet kom att uppta yngre talangers hela ungdomsperiod och mer därtill - Vilka kunskaper prövas - egentligen? Kanske svårare att finna talangerna? - Bidrar därför till stagnationen senare?

24 Examensområde

25 Militären Militär aristokrati från norr bildade kärnan i det viktiga kavalleriet Ryttarfolk från norr och nordväst kom att bilda spjutspetsen i Tangs kavalleri Värnpliktiga inom ramarna för juntian-systemet utgjorde infanteriet Hästen (från 7000 till 700 000); skulptur; målningar; dikter; polo; kapplöpningar

26 Tanghäst

27 Hästens guldålder i Kina (Han Gan 706-83)

28 Xuanzongs favorit (reg. 712-756)

29 Vändpunkten Slaget vid Talas 751 (Taraz, nuv. Kazakstan) An Lushan-upproret 755-763 Upproret slås ner 763 med hjälp av bla uighurer Tibetanska attacker mot Gansu 763 slår mot hästuppfödningen Juntian-systemet fungerar inte längre Dubbelskatten från 780: gryn och tyg 2 ggr per år på jordarealen Regionalism: stora stående härar (jiedushi 节度 使 )

30 800-talet: Återhämtningen Xianzong (reg 805-820) vänder tillfälligt trenden Jiedushi (regionala befähavare) minskar tillfälligt i betydelse Saltmonopol inkomstinbringande Delar som förlorades till tibetaner under 700-talet återtas år 851

31 Slutet Kanalerna håller dynastin flytande Men, stora översvämningar 858 Hungersnöd 873 Större uppror 874-884 Huang Chao Kaos i tjugo år till dynastins fall 907 Splittring till 960 ( 五代十国 )

32 Zhang Pingzhong, Hai Cheng et al. Svag monsun mellan 850 till 940 Stark monsun mellan 960 till 1020 Svag monsun mellan 1350 till 1380 (Yuan faller 1368) Svag monsun mellan 1580 till 1640 (Ming- dynastin faller 1644)

33 Kultur och nöjen Poeterna Li Bo/Bai; Du Fu; Bai Juyi Hästpolo Bågskytte och vapenlekar Cuju – kinesisk fotboll

34 Världens största stad

35

36 Tang san cai ( 唐三彩 )

37 Cuju 蹴鞠

38 ”Han Xizais fester” av Gu Hongzhong

39


Ladda ner ppt "Föreläsning 3 Sui (581-618) och Tang (618-907). Kina under Sui 隋."

Liknande presentationer


Google-annonser