Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anna-Karin Lindmark Enhetschef Inger Malmgren Barn/Undersköterska BB/Förlossning/Gyn Gällivare Sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anna-Karin Lindmark Enhetschef Inger Malmgren Barn/Undersköterska BB/Förlossning/Gyn Gällivare Sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Anna-Karin Lindmark Enhetschef Inger Malmgren Barn/Undersköterska BB/Förlossning/Gyn Gällivare Sjukhus

2 LUSTGAS En bra, väl beprövad smärtlindringsmetod vid förlossning Generellt verkande läkemedel Tillförseln styrs av patienten Säker för mamma och barn Används vid ca 68% av alla förlossningar i Gve, jmf ryggbedövning 27% Tillförs via central anläggning på sjukhuset

3 Lustgasprojektet Gällivare sjukhus Projektet för reducering av lustgasutsläpp NLL startar juni 2007 Lustgasseminarium hösten 2007 Tidplan för projektet – länets 5 sjukhus – Gällivare mätning sommar 2009 Tålamod… Hösten 2008 – Arbetsmiljöverkets rapport 2008:4 Mätningar av lustgasexponering utförda Skadliga effekter kan uppstå vid längre tids exponering Minskad fertilitet, ökad risk för missfall, domningar/stickningar i extremiteter, minskad känsel och balanssvårigheter Förekommer att gränsvärden för lustgas överskrids Åtgärda brister gällande: kontroller av lustgasutrustning, läckage av lustgas, ventilation, rutiner/instruktioner till personal

4 Vad kan vi göra själva? Kommunicera hanteringen med all personal Dokumentera rutin för hantering av lustgas Kontrollera att systemet tätt – använd punktutsuget! – instruera patienten Juni 2009 – exponeringsmätning av lustgas utförs vid arbete på förlossningen vid 16 tillfällen November 2009 resultatet av exponeringsmätningen sammanställt av EFA Resultatet mäts genom att följa korttidsvärden och nivågränsvärden för lustgas - KTV = 900 mg/m3 gränsvärde för exponering under 15 min - NGV = 180 mg/m3 gränsvärde för exponering/arbetsdag

5 Resultat Gällivare sjukhus Inget av de båda gränsvärdena överskrids Korttidsvärdet är vid 3 mätningar mer än 50% av gränsvärdet Nivågränsvärdet uppmäts vid: ett tillfälle till mer än 50% övriga mätningar ligger mellan 17-26% av nivågränsvärdet Ett bra resultat

6 Förbättringsarbete Förbättringsarbete kan sättas in då halterna uppgår till mer än 50% av gränsvärdet Idag: Rörledningar som ej behövs stängs av Uttag på salar ska bytas ut Följa rutinen Kommunikation Praktisk övning med personal Tydliga instruktioner till patienter för en förbättring av arbetsmiljön för personalen


Ladda ner ppt "Anna-Karin Lindmark Enhetschef Inger Malmgren Barn/Undersköterska BB/Förlossning/Gyn Gällivare Sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser