Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Bra vuxenlärare “Den gode lærar er fagligt dygtig, stiller krav, tager.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Bra vuxenlärare “Den gode lærar er fagligt dygtig, stiller krav, tager."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Bra vuxenlärare “Den gode lærar er fagligt dygtig, stiller krav, tager udstrakte individuelle hensyn, således at pædagogikken i vidt omfang blir deltagerstyret.“ Horsdal, M. 2000. Folkeoplysningens arenaer som basis for demokratiska læringsprocesser

2 förmåga att uppträda förmåga till interaktion VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningsförmåga och lärarpersonlighet inre och yttre faktorer Sak kännedom Didaktisk planerings förmåga Lärarens etik förmåga att använda hjälpmedel organisationsförmåga Engeström 1982 UPPGIFT 3A

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisningsförmågans inre faktorer Sakkännedom grundläggande principer, teorier, idéer ursprung, tillämpningar motiveringar – kunna svara frågan varför ? Didaktisk planeringsförmåga planering utgående från en holistisk och logisk teoretisk referensram för undervisningsprocessen tillämpning av den teoretiska kunskapen planera långsiktiga, målstyrda aktiviteter Lärarens etik - personlighet respektfull förhållningssätt öppenhet gentemot ämnet/innehållet problematisering av den studerandes situation fortlöpande reflektion kring målen strävan efter personlig utveckling Engeström 1982, Ekola 1986 UPPGIFT 3A

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Lärarpersonlighet Yttre faktorer Didaktisk undervisningsförmåga; känner och kan innehållet, kan uppträda samt kan leda och organisera Pedagogisk takt; att i olika situationer snabbt hit fram till än- damålsenliga tillvägagångssätt Inre faktorer.... som riktas mot de studerande Förståelse för de studerandes individuella förutsättningar Kunskap och innehåll och de studerande Pedagogisk kärlek tycker om det man gör, att vara i kontakt med människor...personlighetsdrag Ett estetiskt sinne- Tålamod – Rättfärdighet – Glatt sinne - Pliktkänsla Ödmjukhet erkänna sina brister, respektera studerande, kunna lära sig av andra Äkthet man gör och beter sig själv på samma sätt som man förväntar sig att andra gör/beter sig Haavio, M. 1949 Opettajapersoonallisuus

5 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Personegenskaper som krävs av handledare för jobbsökar- grupper inom arbetskratsförvaltningen (broschyr från 1997/98) denna handledare skall vara … empatisk flexibel mottaglig energisk mogen social punktlig ….och ha självförtroende tänka positivt tycka om att arbeta med människor kunna samarbeta kunna visa respekt - respektera andra som de är

6 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Den förändrade lärarrollen inom vuxenutbildningen från att vara ämnesexpert och kunskapsförmedlare till att vara handledare eller tutor den som står vid sidan om och delar av sin egen erfarenhet av innehåll eller processer) tränare den som hjälper den studerande att bli medveten om sin egen kapacitet och hjälper till att utveckla kapaciteten, styrkan eller svagheten projektledare/producent den som skapar förutsättningarna för inlärning genom att föra samman resurser - material, utrymme - och de studerande. Sköter om kontakterna till olika intressenter och följer med, utvärderar processen virtuallärare den som sätter igång, stöder och utvärderar inlärnings- processer med hjälp av den moderna informationsteknologin estradör den som underhåller och bygger upp självkänsla och fram- tidstro Vilka egenskaper och kvalifikationer kräver de här olika rollerna av läraren ? UPPGIFT 3B

7 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 I stället för att enbart förmedla information skall man i samband med vuxenundervisning... hjälpa till att tolka den alltmer komplexa/splittrade verkligheten... kunna visa på sammanhang och helheter... främja förmågan till reflektion... sträva efter att hos de studerande utveckla ett analytiskt, kritiskt och reflektivt förhållningssätt till sig själv och verkligheten Vuxenlärarens uppgift i det postmoderna samhället

8 VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Läraren 2001 Skolorganisationens nya kläder Nya organisations/lednings- modeller, kundtänkande, kva- litetssystem, resultatstyrning Lärarens nya kläder Handledare, tränare, producent, mentor, iscensättare, ledare Nygammal pedagogik Öppenhet, flexibilitet, stude- randecentrering, självstyrning RETORIKEN Decentralisering Ekonomiska beslut, profile- ering, självstyrning NATIONELL UTVÄRDERING De studerandes krav Heterogena grupper Nivå, bakgrund, förväntningar, behov Studerande som kund Komplexitet Bas eller -specialkunskaper personlighet - professionalism ökad konkurrens, profilering IKT Virtualisering den virtuella läraren


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK LÄRAREN Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Bra vuxenlärare “Den gode lærar er fagligt dygtig, stiller krav, tager."

Liknande presentationer


Google-annonser