Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag 2013-2014 (2015) Miniinfo 2014-06-18 Yvonne Rogbeck Rebecca Bertilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag 2013-2014 (2015) Miniinfo 2014-06-18 Yvonne Rogbeck Rebecca Bertilsson."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag 2013-2014 (2015) Miniinfo 2014-06-18 Yvonne Rogbeck Rebecca Bertilsson

2 Geokalkylsystem Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning i tidiga skeden Beslutsunderlag vid ÖP Hänsyn tas till: - geotekniska förhållanden - klimatförändringar - miljöpåverkan 3D-modell kopplad till BIM Samverkan Trafikverket Samråd statliga myndigheter-ref.grupp BIM Alliance, kommungrupp m fl

3 Medverkande Yvonne Rogbeck (UL) Rebecca Bertilsson (Biträdande UL) Daniel Elm (analys, checklistor, villkorslistor) Samir Ezziyani (förstudie, analys) Jim Hedfors (GIS utveckling, samverkan Sweco) Anki Hågeryd (förstudie, kommungrupp) Bo Lind (granskare) Godefroid Ndayikengurukiye (GIS) Mats Öberg (3D visualisering samverkan TRUST, Geofuture)

4 Hur ska modellen fungera?

5 Tvåradig Rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Tvåradig Rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Tvåradig Rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. 5 Anläggnings modell Auto Cad eller Micro station Höjddatamodell (NNH-data SWEREF 99 TM och RH 2000) 0,5 till 1 punkt/m 2 Kvartärgeologisk karta ArcView Shape-format, koordinat- system SWEREF99. Trafikverkets bild

6 Tvåradig Rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Tvåradig Rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Tvåradig Rubrik, brödtext, punktlista Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. GTK- Geoteknisk terrängklass

7 Agenda sida Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Agenda sida Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Agenda sida Skriv in önskat namn eller benämning på kapitel i Kapitelmärkningsrutan. Vill du inte ha någon kapitelmärkning lämnar du rutan tom. Bearbetning i GIS (defaultvärden) Jordart – Attribut Fast mark FRK MN1 MN2 MN3 F B Lös mark GTK 1 Silt GTK 2 Moränlera GTK 3 Lera 20-60 kPa GTK 4 Lera 12-20 kPa GTK 5 Torv Underlag för val av grundförstärkning i villkorsbilaga Trafikverkets bild

8 Hur och för vad ska vi räkna kostnader? Schablonvärden, databaser, excel blad? Schaktkostnader Grundläggningskostnader Konstruktioner Klimatanpassningsåtgärder Behandling av förorenad jord

9 Checklista flödesschema byggnader

10 Villkorslista byggnader

11 Resultat

12 Testområde Hackefors

13 Kallerstad Hackefors Ekkällan Testområden

14

15

16

17

18 Ekkällan 3D

19 3D-visualisering

20 Slutprodukt markkostnadskarta Kostnader för grundläggnings-, klimatanpassnings- och saneringsåtgärder i 3D Användarmanual

21 Kvarstående arbete Validering i testområden (Ostlänken, kommun) 3D-visualisering (samverkan Geofuture, TRUST) Prissättningsmodell (excel eller databas) Koppling till BIM (BIM Alliance workshop) Användarmanual Förslag till drift och underhåll (FME-server) Implementering


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag 2013-2014 (2015) Miniinfo 2014-06-18 Yvonne Rogbeck Rebecca Bertilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser