Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag (2015)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag (2015)"— Presentationens avskrift:

1 Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag 2013-2014 (2015)
Miniinfo Yvonne Rogbeck Rebecca Bertilsson

2 Geokalkylsystem Geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning i tidiga skeden Beslutsunderlag vid ÖP Hänsyn tas till: - geotekniska förhållanden - klimatförändringar - miljöpåverkan 3D-modell kopplad till BIM Samverkan Trafikverket Samråd statliga myndigheter-ref.grupp BIM Alliance, kommungrupp m fl

3 Medverkande Yvonne Rogbeck (UL) Rebecca Bertilsson (Biträdande UL) Daniel Elm (analys, checklistor, villkorslistor) Samir Ezziyani (förstudie, analys) Jim Hedfors (GIS utveckling, samverkan Sweco) Anki Hågeryd (förstudie, kommungrupp) Bo Lind (granskare) Godefroid Ndayikengurukiye (GIS) Mats Öberg (3D visualisering samverkan TRUST, Geofuture)

4 Hur ska modellen fungera?

5 Höjddatamodell (NNH-data SWEREF 99 TM och RH 2000) 0,5 till 1 punkt/m2
Kvartärgeologisk karta ArcView Shape-format, koordinat-system SWEREF99. Anläggnings modell Auto Cad eller Micro station Trafikverkets bild

6 GTK- Geoteknisk terrängklass

7 Bearbetning i GIS (defaultvärden)
Jordart – Attribut Fast mark FRK MN1 MN2 MN3 F B Lös mark GTK 1 Silt GTK 2 Moränlera GTK 3 Lera kPa GTK 4 Lera kPa GTK 5 Torv Underlag för val av grundförstärkning i villkorsbilaga Trafikverkets bild

8 Hur och för vad ska vi räkna kostnader?
Schablonvärden, databaser, excel blad? Schaktkostnader Grundläggningskostnader Konstruktioner Klimatanpassningsåtgärder Behandling av förorenad jord

9 Checklista flödesschema byggnader
Yvonne

10 Villkorslista byggnader
Yvonne

11 Resultat

12 Testområde Hackefors

13 Testområden Kallerstad Hackefors Ekkällan

14

15

16

17

18 Ekkällan 3D

19 3D-visualisering

20 Slutprodukt markkostnadskarta
Kostnader för grundläggnings-, klimatanpassnings- och saneringsåtgärder i 3D Användarmanual

21 Kvarstående arbete Validering i testområden (Ostlänken, kommun)
3D-visualisering (samverkan Geofuture, TRUST) Prissättningsmodell (excel eller databas) Koppling till BIM (BIM Alliance workshop) Användarmanual Förslag till drift och underhåll (FME-server) Implementering


Ladda ner ppt "Geokalkylsystem SGI:s regeringsuppdrag (2015)"

Liknande presentationer


Google-annonser